Reklama

Jak senátoři ztratili nejen názor

Docela s hrůzou jsem sledoval rozhodnutí našeho současného Senátu, je to k neuvěření. Jestli jsme u nás na něco »fakt dobrý«, je to politikaření. Prachsprosté hrátky neštítící se ničeho. Senátní sociální výbor neschválil návrh zákona, který po peripetiích a škodlivých schválnostech ODS a TOP 09 schválila Poslanecká sněmovna a který měl důchodcům přispět na inflaci pět tisíc korun. A to ještě letos, před vánočními svátky.

To nejvíce nemravné není samotné neschválení, ale holý fakt, že kromě předsedy výboru Kantora a místopředsedkyně Dernerové (oba návrh podpořili) se ostatní ZDRŽELI hlasování. Tradiční české kličkování, ba co více… - farizejství.

Opomenu-li poměrně zásadní skutečnost, že důchodci s těmi pěti tisíci napevno před Vánoci počítali, ve vzduchu visí zásadní otázka: Vážení senátoři, vy jste opravdu přesvědčeni o tom, že obhájíte před lidmi, že inflaci nechcete seniorům nahradit, a výmluva, že nemáte názor (zdržení se hlasování), byl onen hlavní důvod, proč vám lidé dali ve volbách svůj hlas? Nemít názor, respektive skrývat se za ono »zdržení se«, je vrchol lidského pokrytectví. Ve vztahu k seniorům o to cyničtější.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovna a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -18197.7, celkem 274 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


p.beshir
2020-11-10 02:04
To je otázka za milion. Především jde o to, zda lidé vůbec nějaký
socialismus chtějí a co si pod ním mají představit. Můžete
přicházet s ucelenými koncepcemi nebo dílčími řešeními, ale
rozhodující je, aby tato řešení byla funkční, aby systém ještě
více nedestabilizovala a aby je společnost většinově přijala. Jen pro
představu (samozřejmě můžete a nemusíte s tímto názorem
souhlasit): "... V Západní Evropě mnohé závisí na budoucnosti
kapitalismu, jeho schopnosti vyhnout se desintegraci díky krachům na
burze, rozkolu mezinárodních obchodních vazeb, masové nezaměstnanosti
nebo ekologickým katastrofám. Pokud se to vše podaří úspěšně
zvládnout, pak většina obyvatelstva dá zřejmě přednost ďáblovi,
kterého zná (dokonce i když bude mít podobu M. Thatcherové a jejích
ideologických extrémistů). Za této situace má hnutí demokratického
socialismu malou šanci posunout vývoj dokonce jen ve směru Švédska.
..." >>>
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/sd/sd07.htm ~ Alec Nove, Proč
vůbec socialismus, 1989 P. S.: Někteří lidé ve Spojených státech
(a není jich bezvýznamně málo) začínají pod vlivem "úspěchů
(deregulovaného) kapitalismu" preferovat skandinávský model
sociálního státu, tak jde jen o to, abychom my nyní "neobjevovali
Ameriku" v její neoliberální podobě. :-)
fronda
2020-11-09 22:53
Spíš se jim nenabízí žádná pozitivnější alternativa. Když ne
reálný socialismus, tak co? Venezuela? Taky ne?
p.beshir
2020-11-09 18:47
Pane Hájku, jak jistě dobře víte, systém (míněno lidská společnost
i společenský řád) není žádná abstraktní entita, ale tvoří jej
jednotlivci. Otázkou tedy je, proč v současnosti volí převážně
pravicové strany a nikoli levici (ať už ji nazýváme autentickou či
neautentickou). K vysvětlení nebude postačovat obvyklý odkaz na
mediální propagandu či nekompetenci vedení, ale přiznání si, že jim
systém také něco pozitivního nabízí (nemá jenom samé vady a bez
některých jeho prvků a procesů se ani dost dobře nelze obejít).
Úkolem levice by mělo být konstruktivní (nikoli destruktivní)
řešení - a zde mne můžete chytat za slovo s pozitivní destrukcí, na
čemž ale mnoho nesejde -, které ale musí vycházet z jeho velice dobré
znalosti; jinak může nadělat více škody než užitku. Pokud jde o
různé formy převratů, ty jednak nepřicházejí na zavolání a co
hůře, nemusejí vůbec skýtat to, co si od nich lidé původně
slibovali. Historie je plná marných naději, zklamaných očekávání,
ukradených revolucí a něčeho ještě mnohem, mnohem horšího (Nejvíce
se lze obávat nezamýšlených důsledků původně proklamovaného
"Dobra".) Proto taková "řešení" (můžeme je nazvat
třeba "zkratkami") většina rozumných lidí odmítá.
Nejhorší na nich je, že dokáží apriori zdiskreditovat každou dobrou
myšlenku (čehož oponenti také zhusta využívají; stačí jim prostě
operovat nálepkou hrůz minulosti; "boj" se pak vede nikoli o
kvalitu a aplikovatelnost dané myšlenky, ale o minulost, v níž obě
strany "vězí až po uši"; takový boj je ovšem předem
prohraný; slovy Josefa Švejka: "Zabili jste mně strejčka, tak tady
máte přes držku!" :-).
hajek.jiri51
2020-11-09 14:19
Je ještě jedna cesta. 1948, 1968, 1989 ... a vymést ten Augiášův
chlív. Ovšem kapitalizmus není socializmus. Ten se nebude ostýchat
použít pro zachování své propšklé existence jakékoliv násilí.
Podtrhuji, jakékoliv.
p.beshir
2020-11-08 23:41
K této situaci mě ještě napadá světoznámá hláška z kresleného
filmu Stvoření světa od Jeana Effela
(https://www.advaita.sk/advaita/zaujimavosti/1344-stvorenie-sveta-jean-effe
l): "Milujte se a množte se." X "Perte se a žerte
se!" :-)
p.beshir
2020-11-08 23:26
Je to prosté - jde o VĚTŠINU. Pokud se levice bude vůči sobě
neustále vzájemně vymezovat a nedokáže oslovit voliče, pak pravice s
tím určitě problém mít nebude. Jen malý příklad: "... Oba,
sociolog i politolog, spřádají řadu úvah, proč tento společný pokus
společné kandidátky tyto tři strany podnikají. Avšak ani jeden z nich
nezmínil zřejmě nejdůležitější fakt tohoto záměru, kterým je
rozdělování hlasů v našem volebním systému, kdy silnější strana
má víc mandátů, než by odpovídalo jejímu poměrnému
procentuálnímu výsledku. ... Voliči ODS budou muset překousnout řadu
křivd, které vůči TOP 09 cítí, stejně jako voliči KDU-ČSL, na
jejíž struktuře TOP 09 před jedenácti lety vznikla. Vztahy mezi ODS a
KDU-ČSL v minulosti také nebyly bez hlubokých šrámů. Voliči TOP 09
zas budou muset překousnout skepticismus v ODS, jak např. vůči
přijetí eura či v boji proti klimatickým změnám. V Evropském
parlamentu, jak píše Jan Keller, budou europoslanci těchto tří stran
nadále hlasovat separátně. Jakkoli jsme součástí Evropské unie, na
kterou máme opravdu odlišné názory, příští vládu čeká
největší úkol tady doma. ..." >>>
https://www.ods.cz/clanek/20091-krivdy-sramy-a-volebni-aritmetika ~
Tomáš Jirsa (ODS), Křivdy, šrámy a volební aritmetika, 2. 11.
2020 P. S.: Myslím, že to pro názornost stačí. Nebo chce levice
pokračovat v nastoupeném (sestupném) trendu? :-)
fronda
2020-11-08 15:36
Chyba není ve voličích, ale v neschopných lídrech levice. Za jedinou
trochu levicovou stranu se dá považovaz jedině KSČM. ČSSD v žádném
případě.
p.beshir
2020-11-08 11:39
Ať už si o Senátu (http://casopisargument.cz/?p=31434) či
Europarlamentu myslíme cokoli, pro prosazení či zamítnutí jakéhokoli
návrhu (u institucí EU je to poněkud složitější, tam má hlavní
slovo Komise) je podstatný volební výsledek. Proto neuškodí
připomenout pár slov ze článku Michaela Kroha Česká politická scéna
na křižovatce (http://casopisargument.cz/?p=31380): "... Paradoxně
jsou důležitější volby do Senátu, kde se v posledním období v
důsledku lhostejnosti levicových voličů usadili ve větším počtu
extrémní liberálové a spolu s pravicí vytvořili faktické druhé
politické centrum ve státě. Výsledkem je současná cesta předsedy
Vystrčila na Tchaj-wan přes nesouhlas ostatních nejvyšších
ústavních činitelů i Ministerstva zahraničních věcí. ... Vidí
naši občané krajské a senátní volby jako zbytečnost? Ti, co nevolí
do senátu kvůli nesouhlasu s jeho existencí, by si měli uvědomit, že
ke změně ústavy se musí najít dvoutřetinová většina i v druhé
komoře parlamentu. V praxi to znamená, že senát se vlastně může
rozpustit pouze sám. Výzvy prezidentovi, které se letmo mihly na
sociálních sítích, jsou proto projevem naivity a zoufalství. Prezident
je nemůže vyslyšet, i kdyby stokrát chtěl. Každé volby jsou
důležité a občané by je měli využít k projevení své politické
vůle. ..." Mimochodem, pokud bychom pro jednoduchost brali ČSSD a
KSČM jako jediné dvě levicové strany (což přehlíží přeliv
levicových voličů do jiných stran), pak má ČR v EP jedinou
úspěšnou zástupkyni - Kateřinu Konečnou. O debaklu v ostatních
volbách se lze vyjádřit slovy Františka Filipovského alias dvorního
astrologa z komedie Císařův pekař a pekařův císař: "To je
žalostná bilance, pánové!..." :-)
levicovyvolic
2020-11-08 07:40
Navrhuji pro příští senátní volby: Jediný bod programu :
"Zrušit Senát. Pokud budu zvolen, budu toto zrušení pravidelně
navrhovat. Plat senátora dám na charitu, nechám si jen proplatit
SKUTEČNÉ režijní náklady - doprava, atd. " (formou veřejného
čestného prohlášení) ..... Při "vytíženosti" Senátu lze
vykonávat normální povolání. Nakonec pan Čuba tam měsíce
nechodil.... Současná účast cca 15% voličů by se brzy změnila na
nadpoloviční a za pár let by byl problém vyřešen.
p.beshir
2020-11-08 01:41
A přece jen se mi sem (k poznámce níže) hodí něco z počátku 20.
století: "... Poněvadž však musím nyní přistoupiti k
výkladu kapitalismu, vydáváte se při dalším čtení této knihy v
nebezpečí, že se stanete nešťastnou a vzbouříte se, ba že se snad
dokonce vyřítíte na ulici s rudým praporem a uděláte ze sebe
většího blázna, než z Vás kdy udělal kapitalismus. Naproti tomu
však, nerozumíte-li kapitalismu, můžete být snadno připravena
podvodně o celé své jmění, máte-li jaké, a nemáte-li, býti
lehkověrně svedena ku všelijakým obětem ve prospěch zištných
dobrodruhů a filantropických dryáčníků pod záminkou, že
uplatňujete nejšlechetnější ctnosti. A proto převezmu odpovědnost za
to, že Vám řeknu, v jakém světě se pohybujete a co se s Vámi děje.
..." >>>
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/piz/piz_33.htm George Bernard
Shaw (https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw), Průvodce
inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Intelligent_Woman%27s_Guide_to_Sociali
sm_and_Capitalism), 1928 P. S.: "... Svět se za několik generací
tak změní, že by tomu nikdo nevěřil. Dnešní děti si myslí, že
devítiletá školní docházka, starobní pojištění, hlasovací právo
žen, dámy v krátkých sukních v parlamentu a v právnických parukách
u soudů jsou součástí přírodního řádu, že tak bylo a bude vždy.
Ale jejich prababičky byly by se vysmály jako bláznu každému, kdo by
jim byl povídal, že se něco takového stane a hrozily by se jako
zloducha každého, kdo by něco takového chtěl uskutečnit. ... Musíte
tedy uvažovati, ne snad o tom, zda budou velké změny či nikoli
(protože změny jistě budou), nýbrž o tom, jakých změn by podle
názoru Vašeho a Vašich přátel, získaného společnými úvahami a
debatou, bylo potřeba, aby se na světě dalo vlastně žíti, a jakým
změnám musíte odporovati jakožto zhoubným pro sebe i všechny
ostatní. ..."
p.beshir
2020-11-08 01:00
Malá poznámka k problému "SHORA vs. ZDOLA". Je potřeba
pochopit složitost společensko-ekonomického systému a přicházet s
východisky a řešeními nikoli pro 19. a první polovinu 20. století,
ale pro století 21.; obecně pak ke spolupráci: "... Optimální
výkon – funkční role jsou ustanoveny a vynořuje se schopnost řešit
problémy. Uzavření/Oživení – uzavření je totožné s ukončením
činnosti, oživení skupiny je pojmenování pro opětovné posílení
skupinové koheze (soudržnosti) v důsledku OBJEVENÍ NOVÝCH CÍLŮ A
PROBLÉMŮ, které skupina může ŘEŠIT. V dimenzi cílů nastávají dva
druhy problémů: interpersonální (osobní, mezi členy skupiny) a
pracovní. PRACOVNÍ KONFLIKTY JSOU konstruktivní (PŘÍNOSNÉ, TVOŘIVÉ)
a je třeba, aby proběhly, protože tím se určují cíle skupiny.
INTERPERSONÁLNÍ konflikty BLOKUJÍ členy skupiny, aby řešili
substantivní (pracovní), proto by pracovní konflikty neměly přejít do
interpersonálních. Kvůli těmto konfliktům se mění koheze ve
skupině, pracovní konflikty ji zvyšují a interpersonální KOHEZI
SNIŽUJÍ. ..." >>>
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1ze_v%C3%BDvoje_skupiny ^ Fáze
vývoje skupiny (skupinová dynamika), Wikipedie + Viz též typologie
týmových rolí dle Mereditha Belbina: Orientace na přemýšlení >
1. Tvůrce/Inovátor/Myslitel, 2. Odhalovač zdrojů, 3. Specialista;
Orientace na lidi > 1. Koordinátor, 2. Týmový pracovník, 3.
Kontrolor/Pozorovatel/Hodnotitel; Orientace na akci > 1. Formovač, 2.
Realizátor, 3. Dotahovač/Finišér. >>>
Skupinova_dynamika_1.pdf (10. 4. 2017) P. S.: Oslovit relevantními
tématy je potřeba lidi (potenciální voliče) "ZVENKU".
Chtělo by to daleko spíše "revoluci" v myšlení, než
nekonstruktivní hněv. :-)
novotnyjaro
2020-11-07 18:57
Největší parazit ČR je senát a jednotka zbytečnosti jeden senátor !
Vladimir.novak1
2020-11-07 18:26
K volbám do předsednictva KSČM.Zajímavý návrh ke dvoukolové
volbě.Ale.Ale mám zušenost,když v KSČM v ZO proběhla snad jedna
n´ějaká volba,tak na vás koukali v tom sekretariátě dost divně a
urnu vám cpali před nos. A dále můžou být i obavy,že když
sčítání volebních lístků budou provádět lidi ze sekretariátu,tak
je tam možné ovlivnění.V II.kole by pak delegát jen přednesl (a
klidně veřejně,neb by tam nebyl za sebe,ale za voliče)konečný
výsledek volby.A protože,jak jsme skoro všichni věděli,že se konat
nebude,mohl by se sjezd konat pomocí e - mailu,problém by byl, že by se
jej mohli zúčastnit i nestraníci,ba i antikomunisti.Pak je i
možnost,že kdyby byly přílišné sprosťárny,tak ty hlasy vyloučit.
Proč nedat široké veřejnosti příležitost?Je tu i problém,že by
hlasující měl i dva nebo více účtů.To se týká všech sociálních
sítí.Pak by snad nezbývalo,že by tu bylo místopřežné prohlášení.
hajek.jiri51
2020-11-07 17:05
Strana se dá taky "zdola" zničit. Naštěstí se nedá zničit
idea. Tak ať si na nejbližší sjezd zvolí, zdola, kvalitní
kandidáty- první kolo se odehraje na úrovni základních organizací, a
ať, v duchu demokratického centralizmu rozhodne sjezd.
hajek.jiri51
2020-11-07 16:58
KSČM názor má. A žádné máslo na hlavě. Jinak nic nepřekoná
geniální dvoukomorový parlament ČSSR se Sněmovnami lidu a národů.
Nic. Dnešní Senát je občanům na h.... Smysl má jen jako poslední
záchrana a záchytka pravičáků.
Vladimir.novak1
2020-11-07 11:07
Jen úryvek. Soudružky a soudruzi, z ostudné pasti, v níž se
naše strana ocitla, vybředneme jen rozhodným tlakem zdola. Nač jej
teď soustředit především, navrhujeme v přiložené výzvě.
Je kolektivním stanoviskem ss. S. Duška, J. Horáka, M. Kavije,
K.Klimši, P. Posoldy, T. Vytisky a mne, jeho prvních signatářů. V
jejich seznamu rádi uvedeme i kohokoli z Vás - jménem celých ZO či
jejich výborů, územních stranických orgánů i jednotlivých
komunistů. Standa Dušek adresuje podepsanou výzvu členům ÚV i všem
KV a OV KSČM ještě tento týden tak, aby ji obdrželi před schůzí VV
ÚV KSČM, svolanou na pátek 6. 11. Někteří z Vás mohou projevit
zájem výzvu podepsat i později. Budou mezi jejími signatáři uvedeni
v dalších vlnách, zasílaných týmž adresátům. Jiní z Vás mohou
dát přednost vlastním stanoviskům - ať už v jakékoli vazbě na
naši výzvu či nikoli. V zájmu společné věci uvítáme, zašlete-li
je vedle ÚV KSČM i nám. Mlčky přihlížet zkáze strany, která si v
květnu připomene rovných 100 let od svého vzniku, už nelze.
Soudružsky Vás zdraví J. Skála P.S.Ta výzva samozřejmě nemohla být
zveřejněna zde na webu,v tištěných HaNo a na webu KSČM.Takže
později...Budou nějaké dotazy?
Vladimir.novak1
2020-11-07 11:06
Hrozný Senát, do kterého se KSČM tak cpala.A ano,podnikatelům sneseme
modré z nebe a důchodcům nic nedáme.Následuje další
příspěvek,které s tématem nemá nic společného,ale je velmi
důležitý.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.