Reklama

Sedmolistopadové přemýšlení

Je 7. listopad. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, které jsme si až do listopadu 1989 připomínali jako začátek nové éry. Dnes se VŘSR nazývá pejorativně »bolševická revoluce« a dává se do protikladu k »demokracii«, jež tím prý byla v Rusku poražena. »Demokracii« Prozatímní vlády, jež dál vedla národ do války, která se stávala pouhým přívěskem na plánech velkého kapitálu, jenž překročil národní hranice a začínal ovládat svět. Ona »bolševická revoluce« byla pro tehdejší ruský lid vysvobozením. Přinesla mu nejen konec války, ale i tolik požadované změny na venkově spojené s parcelací půdy a omezením moci šlechty a statkářů. Proto za bolševiky, ač neměli vůbec v politickém dění země většinu, také lidé šli, proto mohli svrhnout dosavadní vládu.

Ne, nechci opakovat to, co bylo již mnohokrát napsáno. Vznikly na toto téma již celé stohy knih. Zaujalo mě něco jiného. Srovnání minulých a dnešních cílů. Jak to bylo tehdy? Intervenčních armád, které přišly na pomoc poraženým silám, byla řada. Šlo v nich vždy jen o to, porazit bolševiky anebo nastolit znovu vládu Kerenského, ať již s ním, nebo bez něj?

Abych odpověděl, musím přeskočit do téměř současnosti, k slovům Madeleine Albrightové, že »o žádné světové spravedlnosti nemůže být řeč, dokud území jako Sibiř patří jen jedné zemi«. O těchto slovech se rozbouřila diskuse. Komentátor Fištejn dokonce tvrdil, že jde o výmysl jisté ruské blogerky. Jenže ona věta se dostala až do nejvyšších kruhů, začali na ni reagovat nejvyšší představitelé Ruska, a paní Madeleine mlčela. Tak tomu je léta. Pokud by opravdu byla ona věta pouhým výmyslem, nechala by to bývalá americká ministryně zahraničí USA na sobě? Nebo jde vlastně o programový cíl USA?

A nyní se vraťme zase k roku 1917 a do let následujících. Tehdy si velmoci rozdělily Rusko na sféry, které je zajímaly. Anglie zamířila k Murmansku a poslala tam své vojáky, Francie měla zájem o Krym, Japonci vnikli do Vladivostoku a Spojené státy také tam. Sice se jejich vojáci poněkud pletli Japoncům pod nohy, ale byli tu a měli v plánu odtrhnout východ Sibiře a připojit ho k Aljašce. Ta přece také byla »před nedávnem« ruská a v té době ještě mnozí tamní osadníci mluvili dokonce rusky.

Rusko lákalo. Bylo, alespoň podle plánovačů západních vlád, cenným bonbónkem, který bylo jen nutné rozčtvrtit. A tak se rozčtvrcovalo. Někdy na papíře, jindy za pomoci »bílých vojáků« a intervenčních vojsk. Šlo o moc. O zlato, železo, uhlí, obilí, naftu, dřevo…

Kapitál se mohl cítit spokojen a těšit se nadějí. Rozdělit Rusko, kus z něj urvat a rozparcelovat jeho bohatství. Takový byl cíl poté, co se rozpadla vláda Kerenského a k moci se dostali bolševici a jejich podporovatelé. Rusko se dostalo do smrtelné pasti, která se svírala ze všech stran. Že nakonec Leninem vedená vláda a tisíce stoupenců sovětů zvítězily, bylo zásluhou nesmírného nasazení všech vlasteneckých sil země. Rusko, sovětské Rusko, se tak udrželo i celistvé.

Nyní slova, která vyslovila Madeleine Albrightová, nebo jí byla připsána, jsou jen opakováním minulých snah. Proto by Rusko mělo být poraženo, rozloženo a bohatá naleziště surovin předána do rukou nadnárodních monopolů, jež až příliš často mají svou centrálu ve Spojených státech nebo jsou jimi ovládány. Tyto síly by si však měly uvědomit, že na Rusku si vylámal zuby nejen Napoleon, ale i rozpínavý hitlerovský nacismus a nedokázal ho porazit ani prodejný Jelcin.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.6, celkem 303 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-11-09 20:17
smiricky.jan: Potvrzují to i výsledky referenda z roku 1991 o dalším
trvání SSSR. Federaci pak musela pravice rozbít nedemokraticky.
smiricky.jan
2020-11-08 23:08
Frondo, ty si vážně myslíš, že v době bolševické diktatury žily
národy CCCP ve svobodě? Jsi opilý nebo zfetovaný?
fronda
2020-11-08 15:51
Každopádně v právním státě by musela sedět ve vězení na
doživotí.
o.motl
2020-11-08 07:42
K dokonalosti vašeho komentáře chybí už jen konstatování, že to
Albrightová sice nikde neřekla, ale říct to mohla, takže Kojzar
vlastně nelže, pane Hájku. Podobně tu kdysi argumentoval Prokopic u
neexistujícího citátu z Úpadku a pádu římské říše od Gibbona.
jarprchal43
2020-11-07 19:14
o.motl - Já to samozřejmě vím, ale rudí noci pořád dělají, jao že
je to pravda.
fronda
2020-11-07 18:54
Je to tak, zahraniční interventi (včetně Masarykových ozbrojenců)
zavinili smrt miliónů lidí a způsobili nezměrné materiální škody.
Ale touhu sovětských lidí po svobodě se jim zničit nepodařilo.
och.rana
2020-11-07 18:41
Soudruhu alias hajek.jiri51. Trochu jsem přemýšlel nad obsahem i slohem
Vašeho sdělení. Dotknul jste se, pravda, trochu zvláštním způsobem,
i mého vstupu. Děkuji za zájem. Méně už děkuji za obsah.
Pravděpodobně tam mělo být "ř", "nevytřel". V
mé vsuvce jsem popsal skutečnou událost. Pravda by ve slušné
společnosti napadána neměla být . Ani nevím nedovedu posoudit, zda
jste se vyjádřil v intencích úvodních řádků k diskusi: " ...
dodržování slušného vystupování." I přes Váš zmateční sloh
a osobní napadení si dovoluji Vás respektovat (nikoli zbožňovat) jako
osobnost. Mně zas dovolte, abych HaNo noviny pročítal a mnohé články,
jako tento, si zařadil jako komickou vložku dne.
hajek.jiri51
2020-11-07 17:40
V kostce. Prchal. Než se toho dožijete, mohl by jste to pochopit. Ale
tolik času asi nemáte. Motl. Vy se pořád motáte dokolečka. HaNo lžou
a mainstream naás zahlcuje pravdou. Potom dopadáte tak jak dopadáte. S
příspěvkem och.rany bych si ji nevytčel. Zašpinil bych si ji. Ale
hodil bych ho tam. I Donald si pšouk. A proč by se řeznice nemohla
ukecnout? Vždyť celá politika USA k tomu směřovala a směřuje. O tom,
že se ruskojazyčný Krym, vystrašen "politikou" Kijeva,
přesně podle mezinárodního práva a ukrajinské Ústavy, po
vykonání požadovaného referenda dobrovolně připojil k RF (na rozdíl
od Kosova) se taky na internetu moc nedovíte. Tak k věci trolové.
o.motl
2020-11-07 15:47
Dá se dohledat, že je to ruská lež. ---
https://www.polygraph.info/a/siberia-madeleine-albright-/28088063.html
jarprchal43
2020-11-07 14:26
Slova Madeleine Albrightové jsou nedohledatelná. Kdyby to řekla v
jakémkoliv projevu, našla by se určitě stopa v tištěných
sdělovacích prostředcích.
Vladimir.novak1
2020-11-07 11:18
S.J.Kojzar alespoň jako jediný zde na webu se zmínil o VŘSR.Je to
odvážné,anžto musí vědět,kolik nadávek se snese na jeho adresu.
salekiv
2020-11-07 11:10
Nevím, jestli Madeleine Albrightová řekla uvedená slova a pokud ano,
tak v jakém kontextu. Co však vím, je že, pokud lidstvo chce přežít,
k nějakému přerozdělování nerostného bohatství, kterým některé
země disponují více než ostatní, musí dojít. Nakonec se to děje už
nyní. Např. Norsko, na rozdíl do Ruska, všechny peníze za vytěženou
ropu ukládá do speciálního fondu. Z tohoto fondu nakupuje akcie
významných světových firem, čímž přispívá k jejich rozvoji.
Dělají to nakonec i arabské země. Není přece možné a hlavně
spravedlivé, aby některé nadměrně země bohatli jen proto, že mají
pod zemí ropu. Asi takto to myslela i Madeleine Albrightová. Představa
stalinisty Kojzara, že si někdo v současné době vynutí přístup k
nerostným surovinám silou, je demagogie nejhrubšího zrna.
donald.kaczerowski
2020-11-07 11:10
Termín bolševická revoluce je pejorativní? Oni VŘSR nedělali
bolševici? No, toto...
och.rana
2020-11-07 10:39
"Vznikly na toto téma již celé stohy knih." Má pravdu
soudruh. Záznam z nákupu Leninových spisů v Sovětské knize prodejně
zahraniční literatury. "Uděláme experiment. Půjdeme do
Sovětské knihy a zeptáme se, zda mají Leninovy spisy vytištěné v
angličtině." "Ano, máme jej v mnoha jazycích."
Prodavačka začala nosit další spisy na pult. Celkem sedmdesát devět
tlustých knih. V různých jazycích. Samozřejmě ve všech
rozšířených jazycích a také v arabštině, španělštině, dokonce
i portugalštině. Lenin tam byl čínsky i japonsky. Italsky i řecky.
Dokonce i v hebrejštině. To zřejmě přivedlo kolegu v úžas. Když
přinesla i tu židovštinu, kolega nevydržel a zastavil ji: "Paní
jste moc hodná, prosím vás, už toho více nenoste na pult, omluvte
mne. Moc vás prosím, omluvte mne. Nic si nebudu brát. Ale jsme tu proto,
že tady s kolegou sháníme papír na záchod celý den a nic jsme
nesehnali." Kolega se hluboce nadechnul a pokračoval: "Do
pr...! Na tyto blufy je papíru dost. Já jsem to tušil. Já jsem tušil,
že nás nechají raději shnít, jen když nad námi bude zářit rudá
hvězda. Já jsem to tušil a je to tak." Pozn.: Věnováno
vzpomínce na orgie při příležitosti bolševické revoluce
uskutečněné za německé peníze.
jmarek3
2020-11-07 09:51
V roce 1917 se podařilo v Rusku uskutečnit sen Francouzů o spravedlivé
společnosti. Socialismus poté utvářel člověka a kultivoval jej na
vyšší společenskou úroveň , což se kapitalismu a tedy demokracii
nikdy nemůže podařit , protože za peníze si slušnost a kulturnost
nekoupí.
jarprchal43
2020-11-07 09:45
Sibiř jednou nejspíš pohltí Čína a bude po veverkách. Hrozně rád
bych se dožil toho, jak nám tenhle oříšek Kojzar vysvětluje
o.motl
2020-11-07 09:40
Publicistika podle receptu Haló novin. Vezmi nějakou lež z kuchyně
ruské propagandy, přidej k ní další lži na téma tažení západních
imperialistů proti mírumilovnému Rusku a něco překroucené historie,
okořeň trochou bolševické ideologie, aby se neřeklo, a naservíruj
rudým nokům.
wsobchak
2020-11-07 08:58
Soudruzi, znáte pohádku "Kterak chudák do ještě větší bídy
přišel" ? Tak dnes si připomínáme její 103. výročí
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.