Reklama
Rozhovor Haló novin s Rudolfem Valáškem, vedoucím sekce Integrovaného záchranného systému ÚV KSČM

»Když chceš kritizovat, tak si nejprve řekni, co jsi pro věc udělal sám«

Žijeme v době mimořádných opatření proti koronaviru. Vláda se pokouší pandemii zastavit nebo zbrzdit. Zato některá politická seskupení se pokoušejí získat body naopak u těch, kteří se těmto opatřením nechtějí podřídit nebo přijatá rozhodnutí zpochybňují. Myslíte, že vláda svá opatření skutečně přehání?

V současné době, kdy se epidemie COVID-19 již plně rozvíjí ve druhé vlně, je skutečností, že vláda je kritizována za většinu svých opatření. Ze strany opozice to tak bylo i v průběhu první vlny. Podle mého názoru je to, slušně řečeno, nezodpovědné. Zde si připomínám slova jednoho ze svých nadřízených, který mně jako mladému vždy říkal: »Když chceš kritizovat, tak si nejprve řekni, co jsi pro věc udělal sám.«

Ještě koncem ledna 2020 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chlácholil občany, že Česká republika má na skladě milion roušek a respirátorů, ale rychlý nástup epidemie odhalil slabiny v připravenosti na její řešení. Je však třeba přiznat, že vláda měla ztíženou situaci, protože řada systémových opatření ze zrušeného systému civilní obrany byla zapomenuta nebo zrušena. Navíc neměla vláda v tomto směru žádné praktické zkušenosti. To, že díky rázným opatřením se dostala epidemie pod kontrolu, je, podle mého názoru, především rozhodným postupem epidemiologa Romana Prymuly, a proto sekce IZS (odborné zázemí KSČM) v průběhu první vlny doporučovala poslancům KSČM podporovat činnost krizového štábu a nařízená opatření.

Jako nezodpovědné hodnotím stanovisko Senátu, který 18. 3. 2020 kritizoval vládu za to, že nezvládla situaci kolem koronaviru. Průběh epidemie v první vlně však dal za pravdu počínání vlády. Samozřejmě se projevily i nedostatky, ale kdo nic nedělá, také nic nepokazí. Vláda ČR přitom zahájila rozhodná opatření jako první z EU. Mohlo to být sice již dříve, ale přesto byla první s rozhodnými opatřeními. Skutečnost tedy potvrdila to, že vláda svá opatření nepřeháněla.

Současný rozvoj epidemie COVID je důsledkem toho, že vláda od poloviny května polevila v boji s epidemií v důsledku nátlakových akcí opozice, nezodpovědné části veřejnosti a také sdělovacích prostředků. Na toto nebezpečí jsme jako sekce IZS upozorňovali naše poslance v měsíci dubnu, ale tlak na vládu z druhé strany byl asi silnější. Zkrátka, neuspělo se a očekávaný výsledek se dostavil. Je dobře, že současná opatření vlády se zaměřují především na akce, kde se shromažďuje větší počet osob jak v uzavřených prostorách, tak i na volném prostranství, hromadné dopravní prostředky apod.

Poslanci za KSČM by v následujícím období měli podpořit úsilí vlády při řešení epidemie. Doufám, že nový ministr zdravotnictví bude působit stejně rozhodně v řešení epidemie, jako tomu bylo u Romana Prymuly, a že i občané budou dodržovat nařízená opatření alespoň dva měsíce. K tomu je však také zapotřebí, aby celá vláda táhla za stejný konec provazu.

Jste představitelem Integrovaného záchranného týmu. Co to znamená?

Nejprve trochu osvěty. Především je třeba říci, že integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací a používá se při potřebě provádět současné záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS, ale i při přípravě na vznik mimořádné události. Ústřední koordinaci a přípravu na mimořádné události, IZS a ochranu obyvatelstva má za úkol ministerstvo vnitra, přičemž většinu úkolů za něj ze zákona plní generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (zák. 239/2000 Sb.). To jsou tedy představitelé IZS.

Vzhledem k tomu, že rozsah činností složek IZS je obrovský a prakticky se dotýká nás všech, byla v odborném zázemí KSČM zřízena i sekce IZS, kde pracují lidé, kteří dlouhodobě působili na různých úrovních složek, jež byly zahrnuty do tohoto systému, a mají praktické zkušenosti s řešením velkých mimořádných událostí. Jedním z nich jsem tedy i já.

A co to konkrétně znamená v době koronaviru?

V praxi to znamená, že složky zařazené v IZS je možno použít při řešení tzv. krizových stavů, a to nejen při záchranných a likvidačních pracích, ale i při ochraně obyvatelstva. Nakonec prakticky jsme to viděli při řešení první vlny epidemie. Zde bych rád poznamenal, že jednou ze základních složek IZS je nejen HZS (hasiči z povolání), ale i jednotky požární ochrany (PO) zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, tedy i dobrovolné hasičské jednotky.

Rozsah úkolů, které plnily, byl velký, ale podařilo se je zvládnout. Ve sdělovacích prostředcích se však zdůrazňovala především činnost tzv. profesionálních hasičských jednotek, ale ta by v takové míře nebyla možná, kdyby nebyly využity dobrovolné hasičské jednotky. Je tomu tak i v době, kdy není vyhlášen nouzový stav. Stačí si všimnout jen toho, že při žádné velké mimořádné události vyžadující mimořádné nasazení sil a prostředků dobrovolní hasiči nechybějí. Osobně nemám rád, když se pojem profesionální dává do vztahu jen k hasičům z povolání, protože ze své praxe znám celou řadu dobrovolných hasičských jednotek, které zasahují na profesionální úrovni a zdarma. Přitom podstupují stejné riziko jako hasiči z povolání. Do budoucna by stálo za to uvažovat, aby za splnění určitých podmínek byli i tito dobrovolníci finančně odměněni určitým druhem tzv. rizikovného.

Nemohu si pomoci, ale myslím, že bezhlavá likvidace předlistopadové Civilní obrany ukázala, jak nedomyšlené, až nenávistné kroky byly tehdy přijaty. Dodnes neseme následky. Nemyslíte?

V euforii po listopadu 1989 chyběl mnoha protagonistům tzv. selský rozum, a to nejen na úseku ochrany obyvatelstva. Civilní obrana se od roku 1993 postupně transformovala na Civilní ochranu a od roku 2001 byla v podstatě včleněna pod HZS, tedy pod jednu z původních služeb v rámci CO. Původní služby v systému CO byly zrušeny v roce 1994.

Je třeba také vědět, že pod HZS byly převzaty především štáby CO a některá účelová zařízení. Zdrojům a kapacitě bývalé CO, která byla napojena na obranné mobilizační plánování, se dnešní systém ochrany obyvatelstva nepřibližuje.

Ale co dál? Koronaviru se jen tak nezbavíme…

Předpokládám, že při dobré vůli všech se podaří epidemii potlačit. Mohou však nastat i jiné krizové stavy, na které bude třeba adekvátně reagovat. A to nejen slovně, ale i praktickými činy. Jsem proto toho názoru, že ochrana obyvatelstva by měla být řízena samostatným orgánem podléhajícím např. úřadu vlády. Takový orgán by měl daleko větší autoritu nejen u celé společnosti, ale i u jednotlivých ministerstev. Rozhodnutí vydaná tímto orgánem by měla větší váhu, než když opatření a koordinaci v období přípravy dělá nějaká jiná instituce na nižší úrovni, třeba jedna ze služeb bývalé CO. Změnit to však zatím nemá nikdo odvahu.

Co z toho plyne pro komunisty?

V současné době bychom měli podporovat úsilí vlády o řešení epidemie, protože jde o zlomový bod ve vývoji. Podle mého názoru měl být nouzový stav prodloužen tak, jak jej navrhovala vláda (do 3. 12.), protože i když dojde k mírnému zlepšení stavu, v což všichni doufáme, tak je to příliš krátká doba pro objektivní vyhodnocení stavu.

Za správné považuji nadále usilovat o převedení prostředků vynakládaných na zahraniční mise Armády ČR ve prospěch ochrany obyvatelstva.

Pokud jde o pomoc ekonomice, doporučuji podporovat ty oblasti, které jsou spojeny s materiální výrobou a zajištěním nezbytných služeb pro občana.

Návrhů by bylo samozřejmě více, ale ty bychom mohli probrat až po zvládnutí celé epidemie a navrhnout přijetí systémových řešení, která by zlepšila stav na úseku ochrany obyvatelstva a zbavila nás formálních řešení, po kterých zůstávají jen popsané papíry. Stačí jen vyhodnotit účinnost dříve přijatých koncepcí na úseku bezpečnosti ČR.

Závěrem bych chtěl říct, že každé další čtvrtletí nám nastaví zrcadlo o účinnosti a dodržování nařízených opatření a ukáže, jak odpovědný přístup k řešení tohoto vážného problému má společnost. Problému, který zatím ještě mnozí stále zlehčují, dokonce i s odkazem na různé odborníky, kteří se k tomu vyjadřují na internetu. Někteří z nich dokonce nyní mění postupně své názory tak jako chameleon barvy, když je to pro něj výhodné.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 68 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


reich.mir.fan
2020-11-10 06:47
KSČM jak to tak vypadá již zřejmě nezachrání ani tři integrované
systémy ÚV KSČM.Nejsmutnější na tom všem je to že KSČM směřuje
reálně k zániku a místo posledního pomazání ÚV vymýšlí jednu
blbinu za druhou v naději že za rok v parlamentních volbách se jí
podaří utéct hrobníkovi z lopaty.
stanley58
2020-11-09 16:47
Co si Ti komunisté ještě nevymyslí: sekce „Integrovaného
záchranného systému ÚV KSČM“ (odborné zázemí KSČM), tak to je
velmi důležitá odborná stranická sekce, neboli skupina lidí. Ti
soudruzi umí jenom schůzovat a schůzovat. A k tomu ještě myšlenka na
znovuzavedení „Civilní obrany“. Vítejte zpátky v socialismu.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama