Reklama

Tak to vidím já

Nesmyslnosti či absurdity našeho veřejného života

Některé současné jevy a události našeho veřejného života působí podivným až absurdním dojmem. Při nedávném výročí státního svátku vzniku Československa byla tato událost právem označována za nejvýznamnější pro naše vzájemně nejbližší národy – Čechy a Slováky.

Obnovení společného vlastního samostatného státu po 300 letech poněmčování Čechů a 1000 letech pomaďaršťování Slováků, návrat ke společnému státu v tradicích Velké Moravy, bylo skutečně historickým vítězstvím. Suverénní ČSR byla, přes historicky vzniklé nedostatky, důstojným prostředím pro rozvoj našich národů. Slováky pak zachránila před zánikem pomaďarštěním.

Je proto správné a důstojné hodnotit 28. říjen jako pro nás nejvýznamnější výročí. Jeho oslavy mají však dnes trpkou pachuť oslavy neexistujícího státu. Rozbití Československa v roce 1993 bez celonárodního referenda politiky, kteří k tomu nebyli nikým oprávněni, je hanebnou velezradou. Neveřejné působení zahraničních sil, zvláště k ČSR vždy nepřátelského Německa, patrně přispělo k neúspěchu československých vlastenců, kupř. Československého výboru, kteří chtěli zachování společného státu. Mluví-li politici, kteří se podíleli na rozbití Československa, o jeho významu, je to pokrytectví.

Jednotlivé části – Česká a Slovenská republika – jsou podstatně slabší a méně odolné proti tlakům některých velmocí, zvláště Německa posíleného sjednocením, USA a velkého nadnárodního kapitálu, prosazujícího globalizaci – zrušení samostatných národních států a následné zničení zvláště tradičních evropských národů jejich smícháním v rámci EU a imigrací z rozvojových zemí. Přeměna národů na dav nikam nepatřících, demoralizovaných a snadněji ovladatelných jedinců je cílem tohoto tzv. Nového světového řádu (New World Order).

Na mezinárodní souvislosti ukazuje skutečnost, že Německo bylo sjednoceno pohlcením NDR a bez neutralizace, slovanské státy – ČSR, SSSR a Jugoslávie byly rozbity, Jugoslávie pak hanebnou agresivní válkou NATO s účastí Německa a bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Je to součást protislovanské politiky Západu.

Rozpad východoevropské socialistické skupiny států, Varšavské smlouvy, byl umožněn bezpříkladnou zradou vedoucích politiků Sovětského svazu, zvláště Gorbačova. První kroky k ní učinil už Chruščov. Jednostranné stažení sovětských vojsk z Rakouska a Německa, zatímco americká armáda v Německu zůstala, zrušení Varšavské smlouvy při zachování NATO, skutečné zrušení dohod velmocí z Jalty a předání evropských spojenců Sovětského svazu Západu je jednoznačnou zradou, podobnou mnichovské zradě ČSR spojenci – Anglií a Francií v roce 1939 nebo o 300 let dříve předhození Českého království Habsburkům Švédy ve Vestfálském míru roku 1646.

Německo usiluje o nadvládu v Evropě. Co se mu nepodařilo dvěma světovými válkami s více než 80 miliony obětí, toho se nyní snaží dosáhnout hospodářsky pomocí ekonomického a politického ovládnutí Evropské unie. Opět jsme první na řadě, první v boji, jak řekl už náš prezident Budovatel Edvard Beneš. Dnes už je větší část hospodářství ČR v cizích, především německých rukách.

Na Slovensku rozdělení společného státu oživilo hlášení se některých skupin ke klerofašistickému Slovenskému štátu, jako prvnímu samostatnému slovenskému státu, ve skutečnosti jen vazalu nacistického Německa. Snahou odlišit se od ČR je přijetí pro Slovensko nevýhodného eura. Je věcí Slováků, proč mají jako státní znak znamení maďarské poroby – znak Horní země uherské.

Opětovné připomínky Habsburků

S otázkami, týkajícími se Československa jako protikladu habsburského »žaláře národů«, je spojeno obnovování připomínek tohoto neblahého období stavěním jeho památníků. V poslední době některé soukromé spolky prosadily, aniž by se ptaly občanů, postavení kopie tzv. mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a nové sochy Marie Terezie na Prašném mostě.

Mariánský sloup, postavený po Bílé hoře jako pomník vítězství Habsburků a katolicismu, byl krátce po 28. říjnu 1918 spontánně stržen občany jako Čechy urážející památník pobělohorské potupy českého národa. Jeho přítomnost vedle připomínky popravených českých pánů a pomníku mistra Jana Husa je jejich urážkou.

Marie Terezie podporovala poněmčování porobených národů, prosazování němčiny jako úředního jazyka. T. G. Masaryk hned na počátku ČSR razil heslo »Musíme se odrakouštit«. Novodobí uctívatelé rakousko–uherských utlačovatelů se zřejmě řídí názorem přímo opačným Masarykovu, k hanbě České republiky. Je to též urážka památky hrdiny–odbojáře kpt. Morávka, který na Prašném mostě padl za Československo v boji s německými okupanty, jak připomíná jeho pamětní deska.

Vyznamenání i odvolání

Další trapnou absurditou v České republice je odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Ten byl současně prezidentem republiky vyznamenán nejvyšším Řádem bílého lva za potlačení epidemie koronaviru na jaře tohoto roku a odvolán z funkce ministra zdravotnictví ministerským předsedou na základě hanebné, zřejmě předem připravené provokace.

Profesor Prymula, který je světově uznávaným epidemiologem, byl místopředsedou hnutí ANO pozván či vylákán na podivnou pozdně večerní schůzku do podivného církevního či restauračního(?) zařízení na Vyšehradě, kde jej fotografovali novináři z bulvárních novin Blesk. Podle právní analýzy, kterou si Prymula nechal udělat, neporušil žádný zákon ani opatření. Přesto byl donucen odstoupit. Žádný politik neměl odvahu tyto události kritizovat.

Ve funkci ministra zdravotnictví byl Prymula nahrazen Janem Blatným, sice lékařem, ale zcela jiného oboru. Ten navíc přiznal, že podepsal protivládní prohlášení podivné organizace Milion chvilek pro demokracii. Takový člen vlády ministerskému předsedovi nevadí?

Tato trapná aféra současného vyznamenání prezidentem a odvolání ministerským předsedou je ostudou České republiky.

Jan MINÁŘ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1.9, celkem 261 hlasů.

Jan MINÁŘ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jmarek3
2020-11-17 13:25
Ale Ale bubáci křižáci ,tak jsem rád ,že pan Minář vás dokázal
přinutit k výplodům bu bu bu na komunisty ,jen aby se vám nic nestalo,
bylo by škoda přijít o takové bubáky.
fronda
2020-11-17 00:16
stanley58: Každý rok se připomínal Den znárodnění, to zařídil
právě prezident Beneš. Odsun Němců prosazovali hlavně nacionální
socialisté. Idealisté z KSČ věřili zpočátku na možnost soužití.
Ukázalo se, že pravdu měl tentokrát Edvard Beneš.
stanley58
2020-11-16 23:56
fronda - Vy komunisté jste "fakt srandovní". Po r.48 až do
r.89 se téměř nikde neobjevilo jméno Dr. Beneš. Dnes ho komunisté
vzývají a píší o něm jako o velmi významném prezidentovi - kvůli
dekretům o odsunu němců. Těď je pro ně po Gottwaldovi hned na druhém
místě. O Zápotockém se tolik nepíše, o Novotném už vůbec ne a o
Svobodovi jen v květnu ve věci osvobození ČR. Husáka neberu.
fronda
2020-11-16 22:39
Nemyslím si, že Chruščov způsobil socialismu nějaké větší
problémy. To spíš Stalin. A o zradě Gorbačova samozřejmě není
potřeba vůbec pochybovat.
salekiv
2020-11-16 19:33
Za neúspěch komunistických myšlenek mohou jako obvykle zrádci. Pokud
zrádci byli Gorbačov a Chruščov a pomineme-li 2 zimní vládce v
Andropova a Černěnka, tak nám jako generální tajemníci, kteří vedli
SSSR správným směrem zůstávají pouze Stalin a Brežněv. Vskutku
povedená dvojka. Stalin si důvěru získal zřejmě proto, že se s
milióny zrádců dokázal vypořádat jednou pro vždy a naší republice
vnutil komunistický režim sovětského typu, Brežněv proto, že tanky
nepřipustil přeměnu stalinistického režimu u nás na alespoň trochu
polidštěný socialismus.
jan.dvorak
2020-11-16 19:00
Ten pan Minář má v hlavě dobrou bramboračku...
tomasklima162
2020-11-16 17:32
Obávám se, že převýchova komunistů na lidi bude trvat mnohem déle,
než jsme doufali.
miki.13
2020-11-16 16:41
Další hřebíček do rakve komunistické strany představuje tento
slaboduchý článek soudruha Mináře. U věty, že rozpad států
socialistické soustavy zapříčinila zrada vedoucích politiků
Sovětského svazu mě rozesmála. Jste fakt kašpaři.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.