Reklama

Stanovisko k výročím událostí 17. listopadu

Stanovisko předsedy ÚV KSČM V. Filipa a místopředsedy ÚV KSČM S. Grospiče k výročím událostí 17. listopadu. Přinášíme vám ho v celé znění.

Hodnota každého poznání, včetně poznání minulosti, se měří schopností přispět k pochopení současných problémů. V době prohlubující se světové covidové a za ní kráčející hospodářské krize si občané v České republice budou 17. listopadu připomínat dvě významné historické události našich dějin.

Před osmdesáti jedna lety byl brutálně potlačen nacistickou okupační mocí hitlerovského Německa odpor českých, především vysokoškolských studentů. Jan Opletal a 28. října již Václav  Sedláček  byli prvními, kteří za legitimní odpor proti nacismu z řad studentů  zaplatili svými životy. Právě pro trvalé uchování vzpomínky studentských obětí na životech a jako stále platné varování před nebezpečím fašismu byl v mnoha zemích světa 17. listopad prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. Tento odkaz nejen v naší společnosti, ale opět i ve světě, kdy znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá na stále větším významu a Komunistická strana Čech a Moravy se k němu plně hlásí a uctí památku jeho obětí.

Dne 17. listopadu si však naše společnost bude připomínat i třicet jedna let od  počátků novodobé kapitalistické historie České republiky. Je to důvod k zamyšlení a zhodnocení tohoto období plného nesplněných přání, nadějí a falešných slibů.

V roce 1989 požadavek demokratizace veřejného života vyjadřovala většina společnosti. Velká část obyvatel očekávala pozitivní změny v národním hospodářství. Většina si také však přála zachování socialistického společenského systému, pracovních a sociálních jistot. Političtí „vůdci“ listopadových událostí v roce 1989, tzv. „disentu“, to ve svých projevech zdůrazňovali a dnes víme, že od samého počátku lidem v České republice vědomě lhali. Zatímco většina lidí měla jen nejasné představy o podobě budoucího vývoje v tehdejším Československu, tito tzv. vůdci už tehdy plnili přání svých zahraničních „přátel“ a jen to vědomě lidem neříkali.

Nebyla to pravda a láska, kdo zvítězil a určoval základní hodnoty společnosti. Byli to ti, kteří cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální kapitalistickou společnost, kde pod rouškou mravních hodnot existuje pouze jediné měřítko – soukromý zisk.

Za třicet jedna let polistopadové historie, z myšlenek demokratizace společnosti, žel zůstala pouhá fráze. Nejprve nové politické elity rozbily společný stát Čechů a Slováků. Společenský majetek a hodnoty vytvořené prací občanů ve čtyřech poválečných desetiletích byly různou formou privatizovány, vytunelovány a rozkradeny. Kupónová privatizace se stala symbolem podvodu století. Ve společnosti se objevila nezaměstnanost. Místo vojenské neutrality byla Česká republika vtažena do Severoatlantické aliance a její vojáci se aktivně účastní řady válečných konfliktů. Servilnost vůči tzv. spojencům a Spojeným státům americkým došla tak daleko, že česká pravice byla a je ochotna prodat Českou republiku zahraničním vojensko-ekonomickým zájmům USA a umožnit zde i vybudování letecké vojenské základny. I díky odporu většiny obyvatel k tomu zatím nedošlo.

Třicet jedna let slibů let a lhaní všech polistopadových vlád a politických stran, které se na nich podílely, vrcholí v současné covidové a nastupující hospodářské krizi. ANO ani ČSSD a již vůbec ne tzv. demokratická pravicová opozice společně se svými politickými satelity nejsou schopny řešit současné sociální a hospodářské problémy ve společnosti. KSČM si je vědomo prvotní důležitosti ochránit občany naší země nikoliv až hystericky  přispívat k eskalaci hrozby války nejen s Ruskou federací.

Dnes tzv. "demo blok" volá po záchranné proti covidové brzdě, ale byly tyto politické strany a hnutí, které volaly v polovině roku po předčasném a nepromyšleném  rozvolnění!

Účty musí lidu České republiky složit ti, kteří se po celou dobu od 17. listopadu 1989 do dneška podíleli na politické a ekonomické vládě v České republice. Musí je složit i Ti, jejichž vládu sice tolerujeme, ale jen proto, aby se neopakovalo další rozkrádání naší země.

(red)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1.8, celkem 558 hlasů.

(red)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-11-20 00:57
stanley58: Havel o kapitalismu nemluvil, tvrdil, že slovo socialismus
považuje za zprofanovaný výraz, ale že i on je proti nezaměstnanosti
atd. Voliči mohli mít dojem, že hlasem pro OF nevolí návrat zpět do
kapitalismu.
4beatles
2020-11-19 13:55
Já už skutečně kroutím hlavou a obracím oči v sloup: proč si
politický subjekt vybral k sepsání podobného "stanoviska"
zrovna Vojtěcha Filipa, který je - aspoň to o sobě od října tvrdí -
už na odchodu, a ne někoho nového, neokoukaného,
"perspektivního"? Nebo má být touto osobou druhý autor
stanoviska, poslanec Grospič? Ale, proč se vlastně divím, jako
pamětník výměny Husáka za Jakeše bych se vlastně až tak moc divit
neměl.
p.beshir
2020-11-19 13:27
Vycházím-li čistě z analýzy dopisu
(https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Vaclav-Havel-Dopis-Gustavu-Husakovi
-217884), pak se v něm objevují prvky, které dávají Marinovu
stanovisku za pravdu. Například: "... Přitom se táž společenská
moc s až obsedantní vytrvalostí legitimuje svou revoluční ideologií
– s ideálem všestranného osvobození člověka v jejím centru! Kde
ale ve skutečnosti zůstal člověk komplexně, harmonicky a autenticky
rozvíjející svou osobnost? Člověk vysvobozený ze zajetí
odcizují­cích společenských aparatur, zmystifikované hie­rarchie
životních hodnot, zformalizovaných svobod, z diktatury majetku a z
fetišizující moci peněz? Člověk plně se těšící ze sociální a
právní spravedlnos­ti, tvořivě se podílející na hospodářské a
politické moci, povznesený ve své lidské důstojnosti a na­vrácený k
sobě samému? ...". Myslím si, že jádrem sdělení je to, že
zatímco (tehdejší reálný) socialismus dostával (do určité míry)
uspokojování materiálních potřeb, měl deficit v uspokojování
potřeb demokratických: "... v našich závodech a úřadech se
ukázněně pracu­je, práce občanů má viditelné výsledky ve zvolna
se zvyšující životní úrovni, lidé si staví domy, kupují auta,
plodí děti, baví se, žijí. To všechno by samozřejmě ještě
nemuselo – po­kud jde o úspěšnost či neúspěšnost Vaší
politi­ky – mnoho znamenat ..." versus "... například, co
bylo uděláno pro mravní a duchovní obro­du společnosti, pro rozvoj
skutečně lidských dimen­zí života, pro povznesení člověka k
vyššímu stupni důstojnosti, pro jeho vskutku svobodné a autentické
uplatnění ve světě? ..." V dopise nikde nenajdete volání po
kapitalismu či jeho ztotožňování s demokracií. Najdete tam ale popis
rozporů mezi teorií a praxí. Zajímavější by ale bylo aplikovat
Havlův dopis na současný kapitalismus.
jarprchal43
2020-11-19 10:26
marin - Přečtěte si Havlův dopis Husákovi pozorně ještě jednou.
Usiloval o demokracii. O socialismu nepadlo ani slovo.
marin
2020-11-18 20:23
"Většina si také však přála zachování socialistického
společenského systému, pracovních a sociálních jistot" To je
pravda. I disidenti usilovali jen o „demokratičtější“ socialismus
– viz dopis Václava Havla generálnímu tajemníkovi KSČ Gustávu
Husákovi. Dopis, který se "kupodivu "při oslavách nikdy
necituje. I Proto různé spolky neziskové vytvářejí seznamy
nepohodlných médií, neboť ta píší o tom, co mainstream chce
zamlčet. V něm se příslušná informace, pro ně nekorektní ,objeví,
až když nejde zamlčovat.
1958Jirka
2020-11-18 09:40
To je zase sranda!
p.beshir
2020-11-18 08:30
Pro úplnost, jelikož zde níže bylo mimo jiné diskutováno téma
rozpadu RVHP, pak pro zájemce s nečernobílým viděním světa
doporučuji pročíst si například rozsáhlé Paměti
(https://www.databazeknih.cz/knihy/pameti-106552) Čestmíra Císaře
(http://www.halonoviny.cz/articles/view/5120879).
p.beshir
2020-11-18 08:07
Reakce na příspěvky stanley58: Vzhledem k tomu, že jste vyjádřil
pochybnosti o věrohodnosti informace z blogu pana Žáka
(http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=12830), zde
přikládám identickou informaci přímo od zdroje, resp. ze článku
'Vystřízlivění z listopadové euforie bylo strašné, vzpomíná
farář Bárta', iDNES.cz, 22. 11. 2014
(https://www.idnes.cz/usti/zpravy/farar-zdenek-barta-z-litomeric-o-sametove
-revoluci-a-polistopadovem-vyvoji.A141119_2117139_usti-zpravy_alh):
"... Havel si tehdy vymyslel, že jde o volby nanečisto, takže
budeme poslancovat jen dva roky do řádných voleb. A to byly přesně ty
dva roky, které využil Václav Klaus. Mobilizoval partu lidí, kteří
pochopili, že Havlovy ideály jsou sice hezká věc, ale že jde hlavně o
prachy. V radě vedle mě seděl poslanec Petr Čermák, který byl
předtím k režimu loajální. Pamatuji si, jak na mě jednou řval: „Ty
debile, ty nechápeš, že teď jde o moc, o prachy, teď se zakládají
majetky na staletí dopředu.“ Byl mi tak odporný, že jsem požádal,
ať vedle něj nemusím sedět. ...". Ke kuponové privatizaci pak z
pera Miloše Picka: "... Proto bych nemluvil o žádné Klausově
reformě – byl to «poctivě» opsaný Washingtonský konsenzus a navíc
kuponová privatizace opsaná z Britské Kolumbie, kde také selhala.
..." (http://e-republika.cz/article572-Vyznani-narodohospoda%C5%99e).
O ostatním nechť si laskavý čtenář učiní názor sám. :-)
ezpn1997
2020-11-18 06:56
Otázka pre Halo noviny, prečo ste nenapísali nič o protivládnych
protestoch na Slovensku, správate sa podobne ako USA riadené média na
Slovensku ale aj v Českej republike!!!
donald.kaczerowski
2020-11-18 04:20
hajek.jiri51 - Vždyť jsem to říkal, že ti naštvaní komunisti jsou
bonus!
hajek.jiri51
2020-11-18 02:09
Salekiv - To Vaše slaboduché primitivní reakce nikoho nezajímají. Pan
Novotný je proti Vám jako lesní studánka pravdy proti smrduté díře
středověké latriny. Jenže vykládat něco Vám nebo podobným, různým
Stanleym, je zhola zbytečné. Na tak sebestředné trotly se hned tak
nenarazi. Vykládat mi to někdo, tak mu to nevěřím. Ovšem tady
exhibujete takřka denně. A Kaczerowski. Až Vám tu Vaši ubohou z prstu
vycucaninu odobří aspoň pár bezdomovců, přihlaste se o omluvu.
stanley58
2020-11-18 00:23
p.beshir – co se týká privatizace a Koženého. Většina Vás
soudruhů tady buď vědomě lže, nebo o myšlence privatizace vůbec nic
neví. Stále tady píšete jen o tom, že se v 90 letech nechal stát
privatizací rozprodat a rozkrást. Hlavní myšlenkou „Kuponové
privatizace“ bylo to, že každý občan se mohl stát „akcionářem“
kterékoli firmy. Vzpomínáte na kuponové knížky? Ta obsahovala 10
akcií, které jste mohli vložit do Vámi vyhlédnuté firmy. Jenže
chvíli po spuštění téhle privatizace přišel právě Kožený,
založil tzv. Harwardský fond a nabídl za celou knížku 10.000 Kč. A
občané začali bláznit a houfně mu začali ty knížky prodávat.
Okamžitě vzniklo mraky takovýchto fondů, co začali skupovat kuponové
knížky. A že těch lidí bylo, co ty své knížky takto prodalo. Takže
tu myšlenku, že občané budou akcionáři svých podniků a budou tím
pádem dohlížet na chod té své firmy, to se absolutně degradovalo a
zapříčinili jsme si to vlastně i sami. Bohužel. Mám na mysli
samozřejmě degradaci té myšlenky.
stanley58
2020-11-18 00:16
p.beshir – 17.11.03:33 – zase vaše oblbování. Sice jste vložil link
na webovou stránku, kde si to každý může přečíst ale již jste
nenapsal, že se jedná o blog pana žáčka. A pro ty, co nevědí co je
blog a co ten blog může obsahovat, tak upřesňuji, že blog je soukromé
vyjádření a psaní pisatele a že se vůbec nemusí jednat o nějakou
ověřenou zprávu, nebo informaci. Blogy jsou z 90% psány jako fejetony,
jen nějaké smyšlenky pisatele (a zde to skutečně tak vypadá).
stanley58
2020-11-18 00:15
p.beshir – jste mistr dezinformací a tzv. vytrhávání souvislostí.
Již několikrát jsem Vás na to upozornil, ale pořád se to z Vaší
strany opakuje. Teď k věci: 17.11.02:37 – já psal o volbách v červnu
90, Vy o průzkumu (nevím kdo jej dělal) z 10.prosince 1989, 3 týdny po
demonstraci. V těch červnových volbách získalo Občanské fórum 49%
hlasů (124 poslanců), KSČ 13% (33 posl.), Moravský spolek 10% (23), KDU
ČSL 8% (20). Soc. dem. 4% (0), Zelení 4% (0), Zemědělci 4% (0) atd.
Takže KSČ a Socdem. získali 17% celkových hlasů a na to jsem
poukazoval. Takže to znamená, že ten socialismus ve formě co byl do
1989 si přálo možná tak max. 20% občanů, respektive voličů. Tak
tady laskavě nepište dezinformace a odpovídejte přesně k napsaným
větám.
stanley58
2020-11-18 00:14
Pisatel66 – neohánějte se tady nějakým článkem z Parlamentních
listů, to je stejně lživý plátek jako Sputnik, SDS a jim podobná
ruská media. To si předčítejte na schůzích.
donald.kaczerowski
2020-11-17 22:55
Listopadová revoluce přinesla zlepšení života po všech stránkách.
Zakyselení bolševici jsou už jen bonus.
reich.mir.fan
2020-11-17 21:45
Pane fronda máte plnou pravdu.A KSČM v tom přesto pokračuje jako kdyby
se nechumelilo.Opětovně provádí tanečky nyní s podporou státního
rozpočtu.Nakonec ho stejně podpoří tak jak je navržený.
salekiv
2020-11-17 21:20
Novotný, co se týká naší produktivity. Vlastní výroba aut se
provádí na robotických linkách a člověk tam žádné zvláštní
technické dovednosti nepotřebuje. Naučí se pár operací a ty
mechanicky opakuje. I proto se auta vyrábí i ve státech Afriky a jižní
Ameriky. K tomu, abyste dosáhl dané produktivity jsou nutné právě ty
nesmírně drahé robotické linky, které si může dovolit pouze
kapitálově silná firma. A takové tu po 41 letech panování komunistů
nebyly ani náhodou.
salekiv
2020-11-17 21:03
Novotný, váš životopis tu nikoho nezajímá. Pokud se jím snažíte
zdůvodnit, proč se tu zastáváte totalitního režimu, který má na
svědomí tisíce zničených životů, který byl postaven špiclování a
udávání, pak se to naprosto míjí účinkem.
novotnyjaro
2020-11-17 20:16
P.S. Šálku! Co se týče produktivity, asi by západní automobilové
firmy nestěhovaly automobilky do ČR a SR/ tady jich máme 5 + šestá je
v jednání/. Taková vysoce kvalifikovaná práce, kde je třeba fortel,
rychlost a hlavně dnes ovládání počítačové techniky jer zadávána
jen do vyspělých států. No a tady našly firmy levnější pracovní
sílu! Takže prosím vás, neznevažovat produktivitu našich národů! Tu
jsme nejen dosáhly, ale i předběhly. Ale na zdvihnutí platů není
ekonomická, ani politická vůle . I díky našim "demokraticky"
zvoleným zástupcům , prozápadním vlezdoprdelkům!
1 | 2
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.