Reklama
Ilustrační FOTO - Haló noviny

Teplárny se budou muset obejít bez uhlí

Na přechod tepláren z uhlí na zemní plyn jsou připraveny desítky miliard korun, přeměně pomohou peníze z evropských fondů. První dotační výzvy budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí příštího roku.

»Jsme připraveni podpořit provozně i investičně přechod tepláren na jiné zdroje a udržet zásobování cenově dostupným teplem. Tuzemská energetika stojí před skutečně zásadními výzvami, jako je dekarbonizace a s ní spojená kompletní transformace teplárenství, v plánu je výstavba nového jaderného bloku a samozřejmě očekáváme další podporu obnovitelným zdrojům energie,« uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něho je cílem zachovat centrální zásobování teplem, ať už kvůli úsporám, spektru zdrojů, ekologickým faktorům a v neposlední řadě i energetické bezpečnosti. Už dříve řekl, že Česko má na transformaci energetiky připraveno víc než 100 miliard korun a desítky miliard korun zamíří právě do teplárenství.

Český plynárenský svaz (ČPS) sdělil, že je potřebné, aby alespoň část peněz na modernizaci tepláren a jejich přechod na zemní plyn získala ČR z evropských fondů. Pouze z tuzemských zdrojů by podle něj částka byla nedostatečná

»V současnosti se více než 60 procent tepla v tuzemských teplárnách vyrábí z uhlí. Odklon od vytápění tímto palivem a transformace tepláren na zemní plyn považuji za jedinou cestu, jak dokážeme splnit nové emisní limity a zároveň zabráníme rozpadu teplárenských soustav,« řekl předseda Rady ČPS Martin Slabý. V Česku je zásobována teplem z tepláren podle dostupných informací více než třetina obyvatel.

ČPS a Teplárenské sdružení ČR (TS ČR) letos v létě při podpisu memoranda o spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství uvedly, že teplárny v Česku nyní využívají k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny. Během několika let by se měl podíl zemního plynu nejméně zdvojnásobit, vzrůst by měl také objem spalované biomasy a energeticky využívaného odpadu, dodaly.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Času není nazbyt

Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz firmy Net4Gas, která je provozovatelem českých plynovodů uvedl, že transformaci z uhlí na zemní plyn je potřeba plánovat s dostatečným časovým předstihem. Doba realizace připojení teplárny na plyn potrvá podle něj minimálně dva až tři roky podle složitosti případu.

»Urychleně je třeba řešit změnu paliva u menších zdrojů, které potřebují do roku 2023 splnit výrazně zpřísněné ekologické normy. Provoz je konkrétně ohrožen u 19 menších tepláren na uhlí, které bez rychlé reakce nedokážou za tři roky splnit emisní limity. Také cena jimi vyráběného tepla přestane být konkurenční, a to s ohledem na výrazný nárůst cen emisních povolenek. Odpojením zákazníků a jejich přechodem k lokálním zdrojům vytápění se nežádoucí emise přesouvají přímo do obydlených oblastí,« uvedl předseda výkonné rady TS ČR Tomáš Drápela. Celkový přechod teplárenství od uhlí je podle něho otázkou příštích 15 let.

Pro splnění zpřísněných emisních limitů je zapotřebí ve větší míře vedle plynu využívat i další čistší formy primární energie, jako jsou biomasa nebo odpady. Jak nastínil Martin Hájek, výkonný ředitel TS ČR, první vlna odchodu tepláren od uhlí probíhá a její ukončení by mělo nastat v roce 2022. Druhou fázi má vymezovat období let 2026–2030, s úplným odchodem od uhlí se počítá v roce 2035.

Bude to drahý špás

Podle René Neděly, náměstka pro energetiku na ministerstvu průmyslu a obchodu, si modernizace tepláren spojená s přechodem na zemní plyn vyžádá investice v řádu desítek miliard korun. Proto je nezbytné, aby alespoň část financí získala ČR z evropských fondů. Pouze z tuzemských zdrojů by totiž částka byla nedostatečná. Samozřejmě je důležité nastavit co nejlepší podmínky pro čerpání financí. Z Modernizačního fondu by mohlo být uvolněno pro přechod tepláren na nízkouhlíkové zdroje zhruba 40 miliard Kč, z Národního plánu obnovy pak další přibližně 4,5 miliardy Kč. Pokud jde o Modernizační fond, v prvním čtvrtletí roku 2021 se dají očekávat první výzvy s termínem pro přijetí žádostí na podzim. »Od roku 2022, po účinnosti novely zákona o podporovaných zdrojích energie, lze očekávat zásadní změny nejen v podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla. Cílem Energetického regulačního úřadu je stanovit přiměřenou, předvídatelnou a transparentní podporu, která bude zcela v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. Ke splnění cílů je nezbytné včasné dokončení legislativy a její příslušné notifikace,« tvrdí Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

Vodíková strategie

Ve vzdálenější budoucnosti se musí jako se zdrojem tepla počítat i s vodíkem. Už byla vytvořena Vodíková strategie ČR, která zhodnotí možnosti rozvoje jednotlivých způsobů výroby, distribuce a využití vodíku v prostředí ČR. Technologie výroby se bude odvíjet od specifických možností a omezení, které Česká republika má. Vodíková strategie je založena na třech základních vzájemně provázaných pilířích: výroba vodíku, spotřeba vodíku a vodíkové technologie. K zabezpečení maximální efektivity využití vodíku je nutné, aby plánovaná výroba a spotřeba byly maximálně vyvážené. Strategie se také věnuje možnostem finanční podpory pro perspektivní oblasti nasazení vodíku.

Podle Lenky Kovačovské z ČPS bude pro přepravu vodíku nutná úzká koordinace se sousedními zeměmi a zvážení využití páteřních přepravních kapacit v rámci EU. Je nutné si uvědomit, že v EU v následujících letech poptávka po zeleném vodíku, tedy vodíku z obnovitelných zdrojů, poroste a nabídka nemusí vždy postačovat.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 8 hlasů.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-11-21 03:26
Příteli. Na americký kapalný určitě nme. Na ten asi "mají"
jen Poláci. Ale na ten ruský s Nordstreamu II ...
fronda
2020-11-19 23:22
Asi se ty teplárenské soustavy rozpadnou. Tedy kromě té temelínské.
Na plyn se to nemůže vyplatit.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.