Reklama

Výročí, které nesmí být zapomenuto

Včera jsme si připomněli významné výročí norimberského procesu, někdy označovaného jako proces s hlavními válečnými zločinci. Pro historii a nezapomnění je dobré vědět, že Mezinárodní vojenský tribunál soudil 24 nejdůležitějších představitelů nacistického Německa, byť mezi obžalovanými nebyli Adolf Hitler, Heinrich Himmler a Joseph Goebbels, kteří spáchali sebevraždu před začátkem samotného procesu v závěru dosud největšího světového válečného dramatu.

Často se zapomíná na historickou minulost. Často se zapomíná na léta ne zase tolik vzdálená, aby přece jen ještě nežila pokolení, byť více jak čtyři generační intervaly neúprosně ubírají živé pamětníky jak druhé světové války, tak genocidy páchané nacistickým Německem. Zapomíná se a přepisuje historie. Zapomíná se, kdo nesl největší tíhu bojů proti nacistickému Německu, zapomíná se na Rudou armádu a Sovětský svaz. Historické události se bagatelizují a stále větší prostor dostává prostý německý voják a občan, který »jen« tzv. plnil příkazy svého vůdce Adolfa Hitlera a establishmentu nacistické moci. Nejinak se tomu děje i s fašismem japonským.

Norimberský proces byl veden vítěznými mocnostmi, tedy Spojenými státy americkými, Sovětským svazem, Francií a Velkou Británií. Byl veden na základě dohod těchto vítězných mocností, že nacistické zlo musí být potrestáno a vykořeněno.

Tribunál začal pracovat 18. října a procesy probíhaly v Norimberku od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946. Následně probíhaly procesy podle zákona č. 10 před americkými vojenskými tribunály. Tribunál byl ustanoven na základě Londýnské dohody o stíhání válečných zločinců z 8. srpna 1945, uzavřené právě mezi vítěznými mocnostmi.

Rád bych připomenul, že myšlenky tohoto procesu se rodily již na jednání mocností v Teheránu 1943, v Jaltě 1945 a v Postupimi 1945. Kdybychom rozebírali pozadí vzniku norimberského tribunálu mnohem hlouběji, asi bychom došli k mnohým překvapením. Už tehdy se projevovaly neokoloniální zájmy zejména Velké Británie a Francie.

Chci vzpomenout tuto významnou událost a přirovnat ji k naprosto bezzubému, sice deklaratornímu, ale velice nebezpečnému procesu vyvinění nacistického Německa z rozpoutání druhé světové války, který našel živnou půdu i v Evropském parlamentu. My ale nechceme válku s Ruskem, my přeci nechceme přepisovat historii a nechat si diktovat SRN a Evropskou unií. Už proto norimberský proces nesmí být zapomenut. My chceme uchovat český národ a zabránit každému dalšímu válečnému konfliktu.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 107 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-11-24 21:18
Norimberský soud byl historicky prvním soudem, který obvinil a potrestal
válečné zločince v II-. světové válce. Rozsudek vyhlásil 7
nacistických organizací za zločinecké: Gestapo, SD, SS, Říšský
kabinet, Sbor politických vůdců, Generální štáb a hlavní
velitelství(OKW) a Sturm Abteilung (SA).Odsouzeni k trestu smrti byli,
Goehring,(který však před vykonáním rozsudku spáchal ve své cele
sebevraždu)Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner,
Frank,Rosenberg,Streicher,Jodl,Seyss- Inquart,Sauckel,Frick. V průběhu
procesu byli usvědčeni ze spoluúčasti tisíci důkazy z bestiálních
zločinů- masových vražd, poprav, vypalování celých vesnic, rasově
motivovaných zločinů za hranicí genocídy a brutálních způsobů
mučení! Historie lidstva zatím takovéto zločiny ještě nepopsala!
stanley58
2020-11-23 23:28
fronda – vy jste ale komunistický pacholek. Opravdu ten pravý ruský
bolševický mužik! Zaplať pánbůh, že ta doba 1948-89 je za námi a
že se už nemůže vrátit. Protože takové lidé jako vy, plné
nenávisti k ostatním, tady opravdu už nechceme.
fronda
2020-11-21 23:53
salekiv: To děláte vy "demokrati". My se snažíme vaše
zločiny napravovat, popř. se jim bránit.
salekiv
2020-11-21 16:57
fronda: Já vůbec nepochybuji, že kdybyste mohli, opět byste
konfiskovali soukromý majetek, zavírali a vraždili nepohodlné. S pěti
procenty podpory veřejnosti a bez rudého bratra na východě to ale
půjde těžko.
fronda
2020-11-21 15:31
Nezapomínejme na zločiny "demokratického" kapitalismu. Jednou
uspořádáme tribunál pro tyto zločince.
fronda
2020-11-21 15:29
Pro slušné pracující socialismus byl nejlepším obdobím, zloději a
jiní gauneři to ovšem vidí jinak. --- Prohráli jsme si to ale sami.
Byli jsme moc hodní, navíc rozhádaní.
svaty_vaclav
2020-11-21 12:12
Socialismus v Československu byl nejlepším společenským
uspořádáním jaké tato země dosud zažila. Do doby, než se novodobým
antikomunistům a fašistům v čele s nastrčeným Havlem podařilo
Československo rozbít a socialismus zlikvidovat.
jmarek3
2020-11-21 12:06
Havel a jeho doba ve vedení našeho státu bude posouzena spravedlivě a
určitě bude velkým problémem zánik Československa díky špatné
politice všech tzv. demokratů .Díky těmto čachrům se podařilo
nabourat benešovy dekrety ve prospěch fašistických rodin a zabrání
majetku , na který nebyl po II.světové válce nárok.Způsob jakým
justice pracuje ,ne pro spravednost ,ale pro majetek odpadlíků našeho
národa je trýznivý.
tonytonda1
2020-11-21 11:21
Je zajímavý, že za Havla se zrušila českoslovesnká komise pro
stíhání nacistických zločinců. proč a komu tak vadila. A proč Havel
a spol dostal v restituci Benešovými dekrety konfiskovaný majetek?
Stíhat by se měly všecky všecky zločiny, a všichni zločinci, co je
páchali, ať to byli nacisti a fanatičtí Němci, nebo Češi a Slováci,
co je páchali pod záminkou, že si to žádá budování socialismu, nebo
Češi jako Havel, Klaus, Kožený, Bakala, Schwarzenberg, Zeman atd co
rozbili Masarykovu republiku, tunelovali a nechali rozkrást stát a
pomohli a pomáhají Amíkům páchat válečný zločiny v Jugoslávii,
Iráku, Afghánistánu. Jenom za Afghánistán, Irák, Libyi a Sýrii jsou
za Amíkama a jejich českýma spolupachateli statisíce zavražděných a
desítky milionů uprchlíků. A váleční zločinci a jejich vlády s
pomocí českejch vlád tam cpou moderní zbraně, válčej a zabíjej
dál. V novým Norimberku by museli být souzeni Bushové, Clinton, Obama,
ale i Havel, Klaus, Zeman za nápomoc a podněcování k válkám a
schvalování válek a krytí válečnejch zločinů
miki.13
2020-11-21 09:43
Ano správně, na nacistické a komunistické zločiny by se zapomenout
nemélo. Škoda, že se narozdíl od nacistických pohlavárů nepodařilo
dohnat téměř nikoho ke spravedlnosti za komunistické zločiny v naší
zemi. Sametová revoluce byla opravdu sametová. Čest památce obětem
nacistických a komunistických zločinů.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.