Reklama

Konečně průvan

Zdá se, že rozhodnutí Rady České televize odvolat členy své dozorčí komise, tedy svého poradního orgánu, vyvolalo poprask mezi některými politiky a vlivovými skupinami. Konečně někdo udělal průvan, i když ono větrání teprve začalo. A ihned se ozvaly potrefené husy, například generální ředitel televize a ti, kteří jdou současnému vedení na ruku, což je kupříkladu senátor Smoljak či senátorka Němcová. Reakce jsou hysterické a na podporu ČT byla dokonce svolána demonstrace před Kavčí hory. Vyšlo jim to hezky, zrovna na 17. listopadu. Demokracie je ohrožena, protože je ohrožena nezávislost České televize – zněly slogany účastníků této akce. Příznačné je, že i sama televize zařadila akci pořádanou na svou vlastní podporu do zpravodajství. Marně hledám v paměti, zdali stejně aktivní byli televizní redaktoři, když se konaly akce kritické vůči ČT, které poukazovaly na to, že zpravodajství je nevyvážené a mnohdy neobjektivní.

Co se tedy událo? Rada ČT dne 11. listopadu deseti hlasy ze třinácti odvolala členy dozorčí komise. V jejím usnesení stojí, že vyslovila vážné výhrady k práci této komise. Měli, či neměli radní právo na odvolání členů dozorčí komise? Podívejme se na dikci zákona o České televizi č. 483/1991 Sb. »Do působnosti Rady náleží: k) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8b odst. 4).

§ 8a (1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek ČT účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise.« Podle tohoto znění zákona neshledávám na odvolání komise nic nezákonného.

Na serveru Info.cz jsem našla vyjádření radního Pavla Kysilky, který na otázku »Proč jste hlasovali pro odvolání dozorčí komise? V čem spatřujete důvody pro její odvolání?« odpověděl: »I přes krátké období svého členství v Radě ČT jsem opakovaně zažil situaci, kdy Dozorčí komise předložila Radě ČT dokumenty a návrhy, jež byly neúplné a nedostatečné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí, které by tak bylo v rozporu s principy péče řádného hospodáře. Posledním z těchto případů bylo předložení návrhu na uplatnění předkupního práva k pozemku pod budovou studia ČT v Ostravě za vyšší než odhadní cenu, u něhož chyběla jakákoliv analýza ekonomické výhodnosti a rizik, která by se mohla naplnit v případě neuplatnění předkupního práva.«

Připomenu, že Pavel Kysilka je předním ekonomem, byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky, také generálním ředitelem České spořitelny. Že by nerozpoznal, že je dozorčí komise neprávem z čehokoli obviňována? To považuji za nemožné.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 137 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2020-11-22 18:42
Spravne. At vlada kona. Podepsl to i J. Suchy. Je demokraticky vetsinou
zvolena. Pamatuji zimni stavku. ODS nebyla, jen se schovala za 3 pacleny.
hajek.jiri51
2020-11-22 11:57
ČT má veřejnoprávní status, ten je definován a měla by se ho držet
nejen v oblasi financování, což nečiní, Pokud by byla ČT převedena
na komerční bázi a musela si na sebe vydělávat, tak by ji dostali
cíleně na kolena a na základě toho pak, pod cenou, zprivatizovali. A
vznikla by ČT-Supernova. Status ČT je v pořádku ale je už nejvyšší
čas ji donutit, aby se ho držela. A nebyla jen hlásnou troubou jisté
malé části naší společnosti.
fronda
2020-11-21 23:47
ČT by měla být převedena na komerční provoz, podobně jako Budvar, a
zisk odvádět státu. Ať se diváci sami rozhodnou, co je a co není
pravda, to žádná komis stejně nezaručí.
reich.mir.fan
2020-11-21 23:46
Pane jmarek3 k první větě vašého příspěvku mám výhrady.V
dalších větách s vámi plně souhlasím.Vy se domníváte,že pokud v
příštím roce se komunisti náhodou nedostanou do sněmovny tak již
všechny TV stanice přestanou tyto filmy uvádět?To se mně nějak
nepozdává.
jmarek3
2020-11-21 20:47
Komunisté mají vliv na chod ČT a to významný , díky vysílání
pořadů a filmů z doby před rokem 1989 ! Dnešní tv pořady ukazují
pokleslost demokracie ve své vulgaritě a antikomunismu ! Kvalita ČT bude
stále klesat díky bezradnému vedení.
hajek.jiri51
2020-11-21 16:59
To není průvan to jsou uvolněné zadržované pr*y. Čemuž nasvědčuje
i reakce páně Salekiva.
salekiv
2020-11-21 12:03
Soudružka Hoření se raduje předčasně. Komunisté na chod ČT vliv
mít nebudou. Doby, kdy v RP vládl její otec a kdy i díky němu se v
něm četla pouze poslední stránka a pak posloužily jako nedostatkový
toaletní papír, jsou už dávno pryč.
tonytonda1
2020-11-21 11:24
Jo, hospodaření kámošů a neprůhledný zakázky a zatajený a
začerněný smlouvy a platy, to je ta naše tajná česká televize, co
nás chce vychovávat k informační otevřenosti a kultuře
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.