Reklama

Lži o prezidentu Benešovi v Brně musí přestat

V posledních dnech jsme se opět dočkali nehorázné lži o prezidentu Budovateli dr. Edvardu Benešovi, jenž se ze zákona zasloužil o stát, a to na stránkách Lidovek, kde redaktorka L. Zídková v recenzi k filmu Krajina ve stínu sepsala blábol o tom, že prezident Beneš údajně svým projevem v Brně 12. května 1945 »legitimizoval poválečné běsnění«, na jehož konci bylo údajně »19 až 30 tisíc mrtvých«.

Paní redaktorka vstoupila do předlouhé fronty pomlouvačů prezidenta Beneše a jeho činnosti ve prospěch českého, slovenského, rusínského, židovského a romského lidu stiženého sudetoněmeckým a říšským vyvražďováním ještě v květnových dnech roku 1945. Všichni pozůstalí z 360 tisíc rodin postižených říšskoněmeckým a sudetoněmeckým vražděním a zvěrstvy musí a mají právo protestovat.

Nejdříve k samotnému projevu prezidenta Budovatele v Brně, který redaktorka pochopitelně necituje. Já na rozdíl od ní ten projev ocituji v plném znění:

Projev z balkonu radnice v Brně 12. května 1945

»Děkuju vám upřímně a srdečně za opravdu vřelé a dojemné uvítání při mém návratu do vlasti. A mohu vám říci, že jsem upřímně rád, že už jsem doma. (Potlesk, volání »My také!«) Bylo to dlouhé, bylo to někdy smutné, ale nikdy jsme nezoufali, nikdy jsme se nepoddali a musili jsme vyhrát. Nyní se dáme hned do práce. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. (Potlesk.) Můj program je – a to netajím – že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. (Potlesk, volání »Výborně!«) V této práci budeme potřebovat všech sil všech vás. Já vím, jak se národ za celou tu dobu perzekuce dobře držel, jak zůstal věrný, jak vy všichni jste věrni zůstali, a v témže duchu budeme muset nyní dělat svoji práci v budoucnosti na novém vybudování republiky. Do této práce se nyní všichni dejme a této práci provolávám srdečně zdar!«

Konec citace (in: Edvard Beneš. Odsun Němců z Československa, připravil K. Novotný, Dita Praha 1996, str. 139.)

Tak, a nyní se ptám: Kdo to řekl, že musíme podporovat běsnění proti Němcům? Nikdo. Kdo řekl, že musíme vylikvidovat Němce? Nikdo. Zde prezident Beneš hovoří jasně a jednoznačně, za první, o dělání pořádku v městě Brně s brněnskými Němci, a za druhé o tom, že německou otázku – nikoli Němce samotné – musíme v republice vylikvidovat. A dočkal se masového souhlasu. Jakým právem si paní redaktorka dovoluje vykládat, že prezident Beneš tímto projevem »legitimizoval« jakékoli násilí či běsnění vůči Němcům v Brně i ve státě?

Ví vůbec paní redaktorka, jaké vzdělání měl prezident Beneš? Že ve Francii v Dijonu studoval sociologii a práva? Že v těchto oborech dosáhl soukromé docentury, jak se tehdy psalo. Že se vyjadřoval jako právník? Ví vůbec, že pojem »vylikvidovat otázku« neznamenal žádné »Endlosung« – »konečné řešení lidí«, jak to chápali němečtí nacisté? Paní redaktorka prostě zaujatě podsunula prezidentu Benešovi konotaci, kterou vůbec nikdy nevyslovil. Naopak – prezident Beneš po divokém odsunu přijel do Brna a předvolal si kompetenty, kde jim vyčinil za způsob a předčasnost odsunu, a to vše si paní redaktorka – kdyby ovšem chtěla – mohla přečíst ve studii slovutného profesora Masarykovy univerzity dr. Jaroslava Hrocha, který okolnosti odsunu z Brna přesně vědecky vysvětlil. (Viz J. Hroch, Odpor proti nacismu, Česká televize a pokusy o zkreslování dějin, Universitas 2008, č. 01, str. 3-6.)

Existují i další studie objasňující odsun z Brna, jako precizní studie profesora Vojtěcha Žampacha, práce archiváře dr. Kordiovského a dalších. To vše zjevně paní redaktorka, jak se u nás praví, »zasklila«. V tomto kontextu ovšem vzato je tvrzení paní redaktorky, jak by řekl ústavní expert a znalec dekretálního práva univ. prof. dr. Václav Pavlíček, CSc., »ve své obecnosti nepravdivé« – a já jako pozůstalý po oběti legionáře udaného sudetským Němcem gestapu je vidím jako »obyčejnou sprosťárnu«.

Mrzí mne pouze jedna jediná věc. Zatím protestovali proti nehorázné lži paní redaktorky pouze členové Čs. obce legionářské v Brně. Já hovořím – a domnívám se se souhlasem – za Společnost Ludvíka Svobody v Brně. Kdo se z vlasteneckých spolků, a především z rodin poškozených velkoněmeckým a sudetským nacismem, přidá? Nebo naše hlasy zůstanou osamělé? Tak vlastenci a pozůstalí po obětech sudetoněmeckého a říšského nacismu u nás, hlaste se, pište, protestujte! Do Lidovek, paní redaktorce, do všech možných vlasteneckých médií a jinam. Ať nezůstáváme sami – jako ty kůly…

Nakonec poznámka: Nejde pouze o projev dr. Beneše v Brně. Jde o celkové hanobení jeho osoby, o hnusné a vylhané útoky na jeho pozici od roku 1938 až do jeho smrti, na útoky dnešní politické páté kolony, která by nenáviděného prezidenta Budovatele nejraději vymazala z dějin, a především jeho dekrety.

O to tu jde – útokem na Beneše zničit republiku a nejraději ji opět zavléci do područí západního souseda. Ve smyslu hospodářském už se stalo, ve smyslu politickém ještě ne. A o to jde ve všech těchto útocích – od naší páté kolony zrádců a kolaborantů, až po zahraniční útoky »sudeťáků«, jejich poskoků a principálů.

Jiří JAROŠ NICKELLI


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -55021000, celkem 81 hlasů.

Jiří JAROŠ NICKELLI

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jarprchal43
2020-11-23 23:48
No, oni si komunisti časem uvědomili, že jim Beneš po válce výrazně
pomohl k moci. Jenomže čas ukázal, že to nebylo nic platné.
stanley58
2020-11-23 23:13
Přidám se ke příspěvku pana Smiřického. Já absolvoval ZŠ a SŠ v
šedesátých a sedmdesátých letech a o prezidentu Benešovi byla
maximálně jen zmínka, že byl prezidentem ČSR od r.1935 do 1948 (mimo
39-45). Na VŠ v prvních dvou semestrech na přednáškách z
marxismu-leninismu u profesora Fabiánka, velmi ortodoxního komunisty,
nebyla o Dr. Benešovi téměř žádná zmínka. Prostě pro komunisty to
byl kapitalistický a imperialistický agent. Shodou okolností dnes byl ve
20 hod. na ČT2 dokument o Slánském a v přímém přenosu se komunisté
vyjadřovali o Benešovi velmi hanlivě, jako o kapitalistickém
politikovi, který absolutně neměl rád komunisty. Hlavně do války. A
teď najednou ho mají pomalu radši jak Klému.
smiricky.jan
2020-11-23 21:16
Je k smíchu číst, jak se bolševická sebranka najednou zastává
Beneše...a přitom v době komunistické diktatury to pro ně byl
reakční agent imperialistů:-))
jmarek3
2020-11-23 15:31
Brno nesmí zaostávat za Prahou v kydání špíny na skutečé vlastence.
Musím se omluvit všem před rokem 1989 za to , že jsem podporoval po
roce 1989 nacisty ,kteří se nejdřív schovali za Havla ,aby mohli
ubližovat naší vlasti.
svaty_vaclav
2020-11-23 13:26
Redaktorka z Lidových novin se asi drží odkazu Václava Havla, který
šel po puči 1989 příkladem a lhal jako když Lidovky tisknou.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.