Reklama

Čeká nás transformace?

Kandidát na premiéra podle svého vlastního vyjádření, Pirát Bartoš, nám před několika dny sdělil, že Česko, zřejmě až se dostane k moci, »čeká transformace«, tedy přeměna, přetváření. Jaká, nám neřekl, takže můžeme jen hádat. Budeme zemí, kde pravda rovná se názor Pirátů? Můžeme třeba přijímat, jsme přece Evropané, migranty, a tím poněkud zmenšíme tlak na Itálii a třeba i na Německo. Pak ovšem bude třeba jim dát »německé« příspěvky na život a postavit také patřičné množství mešit. Smířit se i se zašátkovanými ženami a s podivným »multikulti«, jež je v programu pana Sorose.

Budeme možná moci kouřit jointy a šňupat kokain bez nebezpečí trestu, pokud na to budeme mít. To přece je také lidské právo.

Staří budou zase platit v dopravních prostředcích plné jízdné, a to pochopitelně i v Praze, kde neplatili dosud vůbec. Kam by přišli ti méně staří, kteří vlastně náklady na zmíněné jízdné jim musí dotovat. Ostatně rozhodnutí o jízdném bylo nesystémové?

Svatby partnerů stejného pohlaví a adopce dětí bude povolena, protože její nepovolení je proti základům lidských práv. Dnes si je vláda dovolila porušovat, protože údajně tak bude zastaveno šíření COVID-19. Ale lidé přece mají právo se sdružovat, bavit, sedět v barech, nakupovat a chodit bez roušek, protože roušky omezují, špatně se v nich dýchá a narušují svobodu.

Transformace může ovšem také znamenat prodej všeho, co zatím patřilo státu nebo obcím do soukromých rukou, protože jen tak bude zajištěna svoboda konkurence. Proto státní podniky nebo podniky se státní či komunální účastí budou muset na rozdíl od soukromých firem zveřejňovat svá obchodní tajemství, pak jistě krachnou, a tím lépe se prodají připraveným. I to je transformace.

Také výuka ve školách se bude muset zřejmě transformovat. Až příliš ukvapeně to odhadla BIS, když upozornila na chybnou Palackého koncepci dějin, kterou převzal Masaryk. Naše národní historie se proto bude muset z gruntu předělat. To, co bylo před 17. listopadem 1989, musí být negováno a jako výchozí datum pro cokoli bude právě zmíněný Listopad.

A Evropská unie? Koncepce visegrádské čtyřky je špatná. Odděluje nás »od Bruselu«, jedno je, zda eurounijního či natovského, čím dřív se budeme cítit jen Evropany, a ne nějakými Čechy, tím lépe. K tomu nám napomáhej Bůh.

Co k tomu dodat? Lidi, probuďte se, ten Bartoš to myslel s onou transformací vážně!

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -1.08853E+14, celkem 44 hlasů.

Josef ŠENFELD

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


p.beshir
2020-11-26 16:22
Ještě snad závěrem, jak se to má s absolutními pravdami (tj. pravdami
s velkým P, viz úryvek z Čapkovy Továrny na Absolutno
níže): >>>
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=iOucwX7Z1HU ^ prof.
Marcus du Sautoy, Kód ~ Moudrost davu [The Code ~ The Wisdom of the
Crowd], dokument BBC, 2011 P. S.: Zdravá společnost, není-li tedy
(dlouhodobě) jednostranně nikam posouvána, by měla mít - už jen z
praktických (sebezáchovných) důvodů - vyvážené názorové i
politické (pravo-levé či levo-pravé) spektrum. Vytrvalá snaha o
"konečné vítězství" v jednom či druhém směru a o
"potření protivníka na hlavu" to jen dokazují. Přeji těm,
kteří se dnes domnívají, že je levice zbytečná a že by tu vlastně
ani neměla být, aby jejich vystřízlivění bylo (v brzkém či
vzdálenějším budoucnu) co nejméně bolestivé. :-)
p.beshir
2020-11-26 14:28
Ještě něco málo k (touze po) absolutizaci postojů a k reformní a
transformační frazeologii zmíněné níže: "... Předseda
Evropského parlamentu míní, že je třeba zrušit právo veta
jednotlivých států a převést více kompetencí na EU. ..."
"... je třeba reformovat. ..." "... a reforma smluv s
cílem vyloučit právo veta ve všech oblastech politiky Unie. ..."
"... Nyní však musíme zahájit zásadní reformu, která poskytne
Unii větší vládu a větší suverenitu. ..." "... Je třeba,
aby se všechny členské státy zapojily do koordinovaných daňových
reforem na evropské úrovni s cílem vyvinout politiky přerozdělování.
..." "... Je to model, který by měl být definitivní. S
evropskými dluhopisy bychom mohli zapojit ECB do financování ekologické
transformace ..." "... Potřebujeme nové převody pravomocí z
národních států na Unii. ..." >>>
http://casopisargument.cz/?p=32667 ^ Členské státy by měly předat
více pravomocí EU, zní z Evropského parlamentu, !Argument, 25. 11. 2020
p.beshir
2020-11-26 13:49
"... "Aha," řekl kapitán. "A má vztek na ty, kteří
mají jiný kousek." "Právě. Aby sebe sama přesvědčil, že
Ho má celého, musí zabít ty ostatní. Víte, právě proto, že mu tak
strašně na tom záleží, aby měl celého Boha a celou pravdu. Proto
nemůže strpět, aby měl jiný jiného Boha a jinou pravdu. Kdyby to
připustil, musel by přiznat, že má jen pár mizerných metrů nebo
galonů nebo žoků boží pravdy. Víte, kdyby nějaký Snippers strašně
důležitě věřil, že jen Snippersovo trikotové prádlo je nejlepší
na světě, musel by upálit Massona i s Massonovým trikotovým prádlem.
Ale Snippers není tak hloupý, pokud se týče prádla; je tak hloupý,
pokud se týče anglické politiky nebo náboženství. Kdyby věřil, že
Bůh je něco tak solidního a potřebného jako trikotové prádlo, nechal
by, aby si Ho každý opatřil dobrovolně. Ale víte, nemá v Něj tolik
obchodní důvěry; proto vnucuje lidem Snippersova Boha nebo Snippersovu
Pravdu nadáváním, válkami a jinou nesolidní reklamou. Já jsem
obchodník a rozumím konkurenci, ale tohle -"
..." >>> karel-capek-tovarna-na-absolutno.pdf ^ Karel
Čapek, Továrna na Absolutno, 1922, str. 158
wsobchak
2020-11-25 18:48
Asi nejlepší transformace by byla transformovat komouše na mýdlo
jmarek3
2020-11-25 13:10
Nevím.proč mají Piráti ve znaku značku LADA, že by opožděná
náklonost, nebo chtějí sebrat někomu vítr z plachet ?
p.beshir
2020-11-25 11:22
„Nejlepší cesta k politickému úspěchu spočívá v tom, najít
zástup, který někam směřuje, a postavit se do jeho čela.“ ~
Murphyho zákon
(https://citaty.net/citaty/1990705-murphyho-zakon-nejlepsi-cesta-k-politick
emu-uspechu-spociva-v-tom/)
p.beshir
2020-11-25 11:21
O transformacích, reformách a jiných zaklínadlech :-): "...
Transformace se stala zaklínadlem některých politiků, představitelů
státu a pseudoreformátorů, kteří se chtějí předvést,
„zviditelnit“, upoutat na sebe pozornost, aby se zdálo, že něco
dělají. Kupodivu vám neřeknou, proč transformují a jak hodlají
transformovat ono něco v cosi jiného. Přemýšlet nad takovými
otázkami nepřispívá k popularitě a majestát přece rozhoduje a
nemusí uvažovat o důsledcích svého počínání.
..." >>> http://abicko.avcr.cz/2010/06/08/ ^ Jan
Svoboda, Transformace nebo deformace, akademický bulletin, 2. 12.
2010 + "... „Reforma" se už stala zaklínadlem, které
zasáhlo všechny oblasti sociálního, politického a kulturního života.
Reformní frazeologie se uhnízdila všude, vmyšlení i v jazyce,
nezastaví se před žádnou institucí, napadá základní školy stejně
jako univerzity, policejní místa v odlehlých oblastech stejně jako
sídla vlád, pojišťovny stejně jako dopravní podniky. Lze mluvit
přímo o duchu reformy, který prostupuje všechna média, každý projev,
každé sdělení, každé oficiální prohlášení, každý zákon.
Situace je všude stejná: buď jsme právě pod tlakem nutných reforem, a
tudíž je musíme rychle uskutečnit, nebo máme právě nějakou nutnou
reformu za sebou, a jejím výsledkem není nic jiného, než že na ni
musí navázat další nutná reforma. ... Dnes platí jako ctnost
signalizovat ochotu k reformám, špatný je ten, kdo reformám vzdoruje.
Reforma je dobro, je obranou před zlem, svět se dělí na stoupence
reforem a nepřátele reforem. A jako každá správná ideologie nemusí
ani reformní duch sám sebe zdůvodňovat. Prokazovat v každém
jednotlivém případě, jestli je vůbec nutné reformovat, a pokud ano,
tak jak, by bylo příliš velkým požadavkem. Nějaká reforma je vždy
nutná, protože reformy jsou nutné vždy. ..." >>>
http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/liesmann.htm ^ Konrád Paul
Liessmann, Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění, Academia,
Praha 2008
hajek.jiri51
2020-11-24 16:47
Pirátské "transformace" bych se nebál. Pokud by měla být
pokračováním dosavadních výsledků snah Pirátů, Tak 0 z 0. Na druhé
straně posr*li , kde se dostali k veslu, co se dalo. Viz. Hřib nad
Prahou. A jointy jsou k mání už te%d i bez Pirátů. Jak vidět třeba z
přízpšvků pana Salekiva a jeho pravičáckých soukmenovců. Nic než
vulgární bláboly a zbožná přání, bez stopy racionality či logiky.
mels21
2020-11-24 10:46
Moc prosím o odpověď, zda ten text myslíte vážně? Nebo začínáte
trpět schizofrenií?
Vladimir.novak1
2020-11-24 09:56
Jako stařeček považuji referát s.Šenfelda jako varování před
Piráty.Dodávám,že Piráti by rádi odepsali starou generaci
jakéhokoliv vyznání.Navíc by rádi pohřbívali do hromadného hrobu ty
důchodce,kteří zemřou na koronavir a dále vzali řidičák,těm
lidem,kteří dovrší věku 65 let.Oni přece budou vždy mladí.Je
škoda,že KSČM doposud nedokázala přitáhnout ostatní
důchodce,kteří berou penzi a je jich cca 2,4 milionu.
salekiv
2020-11-24 09:25
Soudruhu Šenfelde, je správné a příkladné, že se připravujete na
postkomunistickou dobu (myšleno parlament bez komunistů). Pochybuji sice,
že by Piráti od vás opisovali svůj program, ale i takové zatím
primitivní slohové cvičení není k zahození. Příště už to bude
třeba lepší.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.