Reklama
Rozhovor Haló novin se sociologem Lubomírem Vackem

Opět manipulace s veřejným míněním

V listopadu nám média, především však Česká televize, která také byla objednavatelem, představily výsledek průzkumu volebních preferencí od společnosti Kantar. Její »poznání« se značně liší, pokud jde právě o volební preference, od výsledků jiných sociologických pracovišť. Proč tomu tak podle vás je?

Agentura Kantar, dříve i jinak nazývaná, je delší dobu proslulá svými výsledky, tedy výsledky z výzkumů veřejného mínění, a to tím, že údaje zejména o politických otázkách, nejen o volebních preferencích, se v mnohém liší od dat z jiných agentur. Ta odchylka je směrem doprava, tedy ve prospěch názorů pravicově orientovaných.

Proč tomu tak je? Z několika důvodů. Především proto, že organizace Kantar je zřetelně orientovaná ve prospěch pravicové politiky. Jinak by agentura změnila svoje postupy i metodiku práce a vazbu na zpravodajství České televize.

Nemohu za to, ale myslím si, že tu je i jiné vysvětlení. Že jde o snahu vsugerovat voličům prostřednictvím takového průzkumu, aby z obavy, že jejich hlas vlastně bude ztracen, budou-li volit např. komunisty či sociální demokraty, tyto subjekty nevolili. A proto ať dají hlas třeba nečitelným Pirátům nebo protiemigračním okamurovcům…

Nechci hodnotit celkové zaměření agentury Kantar. Fakta však dokazují, že výsledky jejích výzkumů nejsou z hlediska levo-pravicových názorů stejné jako ostatních agentur. Opakuji, že Kantar spíše nadsazuje ve prospěch pravicových tendencí. A to je manipulace, vsugerování, ovlivňování. Samozřejmě, i pokud jde o rozhodování voličů, komu dát svůj hlas při volbách. Upozorňuji, že někteří sociologové v poslední době poukazují na fakt, že výzkumné agentury se stávají stále více součástí politického marketingu.

Do jaké míry takové průzkumy, jaké vytváří agentura Kantar, občany opravdu ovlivní?

Každé výsledky výzkumu veřejného mínění ovlivňují veřejnost, tedy mají manipulační charakter. To už říkal nestor výzkumů veřejného mínění George Gallup. Jde ovšem o to, koho ovlivňují a jak. Jsou lidé, na něž výsledky výzkumů vůbec nepůsobí, je jich, odhaduji, asi třetina. Jsou ovšem také občané, kteří výzkumům věří jen zčásti, těch je nejvíce, a někteří jim podléhají zcela. Mám za to, že výsledky výzkumů politického charakteru, a tedy i volebních preferencí, ovlivňují právě občany politicky labilnější. V každém případě vliv tady je, někdy větší, někdy menší. Liší se podle zaměření a obsahu dotazů a podle cílové skupiny občanů přijímající informace.

Také jiné agentury dělají podobné průzkumy. Které, podle dosavadních zkušeností, se svými výsledky blíží nejvíce k dosažené skutečnosti, a jsou tedy nejvíce důvěryhodné?

Tradičně agentury STEM, Factum a Centrum pro výzkum veřejného mínění, které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR. Mají stabilizované a reprezentativně rozložené tazatelské sítě, mají organizační zkušenosti, výsledky jejich výzkumů se velice blíží skutečnosti. Současně v ČR z větších organizací působí agentura SANEP, která užívá jinou metodu sběru dat, tedy zjišťování názorů. Nikoli prostřednictvím tazatelských sítí, ale přímým elektronickým kontaktem na desítky tisíc občanů. Z nich pak vybírá a reprezentativně zpracovává data. Mám za to, že tento způsob získávání údajů je smysluplný a má perspektivu.

Nemohu si pomoci, ale společnost Kantar, podle mého, plní zadání jistých politických subjektů. Necítíte to také tak?

Ano, nejenom to pociťuji, ale jsem přesvědčen, že Kantar je součástí politického marketingu. Ostatně úzká spolupráce a uzavřené smlouvy s ČT to dokazují. Je to typický příklad propojenosti výzkumného a mediálního subjektu. Mohou ujišťovat o správnosti výsledků, jak chtějí, politická orientace je patrná. Ale ČT o dokazování ani nestojí.

Dlouho sociologie nebyla brána za vědu, ale za politiku. Situace se u nás ve prospěch vědy v osmdesátých letech změnila. Nyní, tak mně to alespoň připadá, se zase úplně překlopila na stranu politiky. Co vy na to?

Sociologie jako společenská věda měla a má v sobě nutně politický náboj. Její poznatky jdou velice snadno překroutit doprava, anebo také doleva. Tento zápas bude mít dlouhodobé trvání. Bude to zápas o materialistickou podstatu sociologie jako klíčový pilíř poznání společnosti. Současné sociologické školy se podstatou sociologie a také jejími politickými aspekty příliš nezabývají. Jejich soudobé zaměření, zejména fenomenologické, vede do deformovaného pohledu na společnost, v níž hrají úlohu hlavně peníze, a pak láska, svoboda a demokracie.

Jaké poučení bychom si my, a také politici, měli z takových průzkumů vzít pro svou práci?

Poučení z průzkumů? V první řadě ponaučení, že jsou důležitým a nenahraditelným zdrojem informací o dění ve společnosti. Umožňují poznat názory různých sociálních skupin obyvatelstva tak jako žádný jiný způsob.

Na druhé straně počítejme s tím, že výsledky výzkumů mohou být zkreslené, že zásahem zadavatele nebo nízkou kvalitou tazatelských sítí či špatnou interpretací dat může dojít k chybám. Vůbec si nemyslím, že by výzkumníci jednoduše přepisovali například procenta preferencí jednotlivých stran. Nicméně zkušenosti a poznatky z praxe ukazují, že výzkumy poskytují i v této podobě důležitý zdroj pro zjištění názorových trendů. Přihlížejme k výsledkům výzkumů s poněkud větší důvěrou, ale i s obezřetností.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 370 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


antal
2020-12-18 12:24
fronda, s tým súhlasím. Tzv. moderná ľavica je niečo medzi SD a KS,
viacmenej ale SD. Systémovo teda patrí do kapitalizmu. Určite, že
znamenala humanizáciu, socializáciu kapitalizmu, ale to je všetko. ////
Ja som už dávnejšie písal, aj v DAVDVA, v súvislosti s návrhmi na
nový ľavicový subjekt, že ten by mal stáť naľavo od KS. Teda nie
medzi SD a KS, ale naľavo od KS, mal by byť revolučnejší (v zmysle
progresu). ///// Samozrejme, súhlasím s tým, že v súčasnej situácii
sú KS v porovnaní s inými najprogresívnejšie strany. O ich
zastaranosti som hovoril len z hľadiska objektívnych kritérií, z
hľadiska charakteru súčasnej epochy, ktorá určuje potreby tejto doby,
ako by mal vypadať zodpovedajúci subjekt.
fronda
2020-12-17 19:45
...z...
fronda
2020-12-17 19:45
antal: Když on nikdo s teoretiků levice nepřišel s ničím novým, co
by oslovilo voliče. "Moderní demokratická levice" se zabývá
kolaborací s buržoazií, což nové není. To je naopak staré už víc
než sto let. Takže "ustrnutí v 50. až 80. letech" je z toho
všeho ještě zdaleka nejprogresivnější. Digitalizace atd. je ve
skutečnosti výhodou, protože umožňuje takovou kontrolu a řízení,
jako nikdy předtím. Takže mnoho bývalých potíží by se nyní dalo
snadno vyřešit.
reich.mir.fan
2020-12-15 17:01
Pane antal popsal jste to přesně a rovněž jste správně definoval ty
pohledy na KS.Zdárným příkladem je sám Vojtěch Filip.Jednak vlastní
advokátní kancelář ve které zaměstnává právníky i kobcipienty.Je
veřejným tajemstvím a z prostředí KSČM pronikají informace že
dokonce ve Vietnamu spoluvlastní čajové plantáže které mu
přinášejí nemalé zisky.Je vlastně tichým milionářem.K řadovým
80-ti členům strany se chová odtaženě a povýšenecky.On je takový
komunistický kapitalista resp.kapitalistický komunista.Obdobně se chová
i střešní kaskadér Kováčik jenže co se týče jeho ekonomického
situování tak oproti Filipovi kope druhou ligu potažmo divizi.
jmarek3
2020-12-14 22:58
Co se dá čekat od společnosti , která je od roku 1989 deno deně
masírována médii o zhoubnosti komunismu . Levice samozřejmě díky ANO
oslabuje , ale má na to, znovu získat obyvatelstvo ,když bude žádat
podporu svého názoru , že jen české podniky dokáží přinést
větší blahobyt do naší krajiny.Podniky , které ekonomicky
přispívají odvody státu.
antal
2020-12-14 21:45
Prečo hovorím, že KS sú z pohľadu komunizmu už pravicovými stranami?
Pozrime sa, ako sa od r. 1917 posunul spoločenský vývoj - sociálne,
ekonomicky, technologicky, sú to obrovské kvalitatívne zmeny. V r. 1917
sa len rozbiehala automobilová a letecká doprava, dnes sme v digitálnej
dobe. A za tento čas sa KS síce menili, ale nie zodpovedajúco tomuto
vývoju. Zostali v podstate na úrovni 70.-80. rokov, Skálova francia
ešte viac v minulosti. slovenská KSS tiež niekde pred 50 - 60 rokmi.
Progres KS teda nezodpovedal spoločenskému vývoju a oni sa nechtiac
posúvali doprava - do konzervatívnosocialistickej pozície. Ktorá s
ľavicovosťou má máločo spoločné. Preto vlastne potenciálne
ľavicoví voliči volia rôzne občianske, envirstrany, nezávislých,
hľadajú progres, niečo nové. Pozrel som si dnes stránku KSS, je to
sama kritika kapitalizmu. To je v poriadku, ale samotná kritika voličov
už nebaví, oni vedia, že je to zlé, ale potrebujú vízie, nové
koncepcie. A KS im ponúknu: Socializmus. Bez chýb. Demokratický. Teda
len trochu prikrášlenú spoločnosť spred 50 rokov. Pred 50 rokmi to
bolo v poriadku, zodpovedalo to vtedajšej potrebe, ale nie dnes. Dnes
musia KS prísť s revolučnými, progresívnymi víziami.
antal
2020-12-14 21:07
Spoločnosť Kantar zrejme niečo uberá, ale na celkovom výsledku to až
tak veľmi nemení. Prečítal som si dnes iný článok o prieskumoch
verejnej mienky v Argumente, ktorý poukazuje na rozpor: ľavicové strany
dosahujú slabé výsledky, ale iný výskum zároveň ukazuje veľký
ľavicový voličský potenciál, že až 60 % voličov sa hlási k
ľavicovým hodnotám. Myslím, že vysvetlenie je v tom, čo som aj
nedávno napísal, a za čo sa tzv. ľavicové subjekty na mňa hnevajú.
Dnešné KS či SD možno pokladať za ľavicové len z pozície
kapitalizmu, ale z pohľadu socializmu a komunizmu nejde o ľavicové ale
pravicové strany, národnokonzervatívne socialistické strany. Ľavica je
progres, pokrok, ľavicovosť musí držať krok s výrobno-technologickým
pokrokom, a s tými sociálnymi silami, ktoré sú s ním zviazané. A
progresívne je dnes integračné a globálne myslenie a liberalizmus.
Marxizmus jasne vychádza a materialistického chápania dejín, že
charakter úloh pred ľavicu kladie charakter epochy, a dnešná epocha je
globálna, je determinovaná globálnym charakterom
výrobno-technologického procesu. Všimnime si, ako sa k tomu vyjadrujú
Číňania, že v dnešnom globalizovanom svete nie je možné bez
ťažkých následkov roztrhať previazané výskumno-vývojové,
výrobné, technologické, obchodné reťazce. Tu sa KS dopúšťajú
omylu, zamieňajú si globalizáciu s globálnym kapitalizmom, hoci ide o
historicky odlišné procesy. Akoby sme si zamieňali socializované
kapitalistické krajiny Švédsko, Fínsko, Nórsko so socializmom, hoci je
tam kvalitatívny rozdiel.
reich.mir.fan
2020-12-14 15:57
Co se týče té agentúry tak v tom má ten pan táta Bezoušek
pravdu.KSČM a Socdemáci budou za rok ve volbách balancovat mezi 4,8-7%.A
co se týče japončíkové partaje taky není žádný zázrak ale bude
aspoň kecat o tom že nechce migroše a chce ven z profláknutého spolku
EUrohujerů.Japončík přitom sám dobře ví že zatím jsou oboje
proklamace nesplnitelné ale každé procento ve volbách je k
nezaplacení.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.