Reklama
Rozhovor Haló novin s Pavlem Kováčikem, předsedou poslaneckého klubu KSČM

Rozhodnutí o toleranci Babišovy vlády bylo správné

Jaký byl pro vás rok 2020 po pracovní stránce?

Samozřejmě byl poznamenaný situací kolem koronaviru, už od března je tento fenomén každodenní součástí našeho života a také práce. Ve Sněmovně se často pracovalo v polovičním zastoupení, řada akcí se zrušila, výbory se nějakou dobu vůbec nescházely.

Nemocí COVID-19 byla poznamenána i politika jako taková. Po prvotním šoku se zdálo, že pravicová opozice přece jen posbírá nějaké trošky rozumu a vůle spolupracovat. Tato velmi krátká spolupráce pak byla vystřídána před krajskými a senátními volbami snahou za každou cenu urvat svoji kapku nějakého politického zisku, což se ukázalo z hlediska pravice jako politika poměrně efektivní.

Poslanci se od jara scházeli většinou v polovičním formátu. Jak se kontroluje, aby byl ve Sněmovně stále poměrný počet zákonodárců?

Kontrolovalo se to docela snadno – počet přítomných poslanců je vidět při každém elektronickém hlasování. K žádným excesům nedocházelo. Na výborech, pokud se vůbec scházely, to bylo obdobné. Není problém s oním polovičním formátem, s kontrolou počtu přítomných. Polovina poslanců a poslankyň je však vyloučena z projednávání návrhů zákonů, interpelací, zpráv, požadavků vlády atd., což může vyústit i v to, že ne všechny názory se projeví.

Jednotliví poslanci se specializují na určitá témata, a pokud se projednává něco odborného a daný poslanec chybí, neprojeví se to?

Je to pochopitelně znát navenek, na projevech, ale na hlasování moc ne. Se členy klubu, kteří nemohou být fyzicky přítomní, konzultujeme po telefonu. Jde jen o to, že telefonicky nemohu vystupovat ve Sněmovně. Naučili jsme se na situaci reagovat tak, aby to na odborném, či spíše věcném výsledku nebylo znát.

Jak si ve složité krizové době podle vás počínala Babišova vláda?

Kroky vlády v první vlně byly ovlivněny nezkušeností, naposledy tady obdobná situace byla před sto lety, což už nemůže nikdo pamatovat. Při pandemii španělské chřipky však tenkrát byly nesrovnatelně jiné podmínky. Vláda ANO a ČSSD reagovala, jak uměla, v první vlně podle mě velmi dobře, a hlavně občané byli semknutější. Také pro ně byla situace nepříjemným překvapením, dokázali však lépe reagovat, respektovat vládní opatření. Samozřejmě, že to řadu občanů a skupin občanů stálo velké úsilí a velké ztráty, a kdyby nepřišla další vlna, tak by se bývaly i ztráty daly vykompenzovat i za cenu jinak gigantického schodku, který jsme odsouhlasili – 500 mld. Kč, to je nepředstavitelné. Tento polštář jsme vytvořili, aby se ztráty občanům a firmám daly vykompenzovat.

Nyní ve druhé vlně už je to horší, více se projevilo to, co v první vlně jen občas prosvítalo, ale bylo to odpouštěno kvůli nezkušenosti. Mám na mysli špatnou komunikaci, slabou informovanost občanů o opatřeních, lepší »propagandu« tak, aby lidé přesně věděli, co konkrétní opatření mají přinést, jak se bude zhruba vyvíjet celý časový rámec apod. Navíc jedno opatření stíhá druhé a lidé už tomu přestávají rozumět, sem tam se doopravdy vláda sekne. I kdyby dané opatření bylo v pořádku, vláda ho neumí vysvětlit dostatečně tak, aby ho lidé pochopili. Pouze ho oznámí. A občan, který neslyší v televizi, v rádiu, nepřečte si na sociálních sítích nebo v novinách věrohodné vysvětlení, konkrétní, jasné a zřetelné, je poněkud zmatený. Proto snadno podléhá vymyšleným zprávám, které jdou proti vládním opatřením. A lidé pak zpochybňují, že tu vůbec nějaká pandemie je, že se mají opatření dodržovat. To jsou ty antirouškařské demonstrace atd. Já jim zčásti rozumím, protože vždy, když je něco, co občana a občanská sdružení znepokojuje, reaguje se nějakým takovýmto znepokojeným způsobem.

Koneckonců je to dobře, ale pro vládu to už v první vlně mělo být varováním, že má být důslednější. Nelze jen na tiskových konferencích oznamovat, že opatření se pootáčí a navazuje na něj to a ono. Musí nastoupit public relations, ona práce s veřejností, veřejné vysvětlení situace a konkrétního opatření. To je to nejpodstatnější, co vláda nezvládla.

Vláda se rozhodla, že znovu požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu i po 23. prosinci (rozhovor byl natočen ještě před hlasováním). Bylo předešlé zkrácení požadavku vlády ve Sněmovně (9. prosince) pouze na 11 dní prozíravé? Vláda žádala 30 dní. Počet nakažených stále roste…

Moje osobní přesvědčení je, že se s rozvolněním přišlo příliš brzy. Zpochybňoval jsem to už v době, když se o něm mluvilo. Osobně nejsem přesvědčen o tom, že by řešení byla možná pouze za pomoci zákona o veřejné ochraně zdraví. Prodloužení nouzového stavu je v současné situaci podle mě nutné a lidem je třeba to vysvětlit. Ale poslanci by měli dát vládě podmínku, že musí lépe komunikovat, lépe vysvětlovat situaci, pak jí budou občané více věřit. Myslím, že ve chvíli, kdy se rozhodovalo, zda bude vůbec a do kdy nouzový stav, tak řešení do 23. prosince, jak navrhla KSČM, bylo možná jediné možné, byl to kompromis.

Ve chvíli, kdy spolu hovoříme, zbývá Sněmovně už jen pár hodin k novému rozhodování – vláda chce nouzový stav prodloužit nyní až do 22. ledna. Říkáte tedy – ano, prodloužit?

Jsem o tom osobně přesvědčený, na jak dlouho, se uvidí. Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, už v ČR zemřelo na COVID–19 na 11 tisíc lidí. Copak snad toto číslo někomu ještě nestačí? Snad každý z nás měl či má ve svém okolí někoho s těžkým průběhem této nemoci. A řeči, že na chřipku se také umírá? To je pravda, ale ukazuje se, že chřipka nemá často tak velké následky při překonání nákazy. Jde prostě o věci odborného charakteru, a je to věc, která je celosvětovou záležitostí. Snad už jen málo lidí si myslí, že bychom neměli tuto nemoc respektovat. Je-li to třeba, říkám prodloužit…

Když hodnotíme rok 2020, nevyhneme se volbám do třetiny Senátu a do krajských zastupitelstev. KSČM v nich neuspěla, vy jste kandidoval do horní komory na Znojemsku… Kde vidíte příčiny slabé podpory KSČM?

Tvrdím, že je to především v celkové situaci. Já na rozdíl od jiných nemám zkratkovité uvažování, že celá politika strany je špatná, je třeba postřílet vedení atp. Prostě situace je taková, že není poptávka po levicové politice. Mzdy rostou, nezaměstnanost byla dosud velmi nízká, nejnižší v historii ČR, takže plošná sociální témata – pracovní místa, mzdy apod. jsou až na druhém, třetím, pátém místě za jinými zájmy občanů. To je to hlavní. Politika KSČM, levicová politika obecně, slavila úspěchy vždy v dobách krizí anebo v dobách pokrizových. Když byla konjunktura, bylo to s výsledky trochu slabší. A teď až do příchodu koronavirové krize byla konjunktura, což je prvotní.

A druhotné je, že strana z popřevratového směřování daného kladenským sjezdem do značné míry ustoupila. Osobně si myslím, že lidé věřili – členové strany i voliči-nestraníci, že KSČM chce být skutečnou moderní levicovou stranou, že to není jen klišé, které má na čas odvést pozornost, a pak se zase vrátíme ke své staré osvědčené komunistické »nejsprávnější« cestě. A potom se z těch principů, respektu, ustoupilo. Myslím si také, že zejména v posledních letech se položil – a nebudu hodnotit, proč a kdo, abych nepřiléval oleje do ohně – přece jen větší důraz na nostalgii než na směřování dopředu. I mediálně. Na situace, které většinu lidí bezprostředně nezajímaly, nedotýkaly se jich. Ztratili jsme puvoár strany, která především hájí zájmy pracujících lidí, důchodců a studentů. Do značné míry tyto zájmy i mediálně převzalo hnutí ANO, Piráti, a tím se také otočily voličské preference.

Volba témat byla prostě taková, že se nám lidi nepodařilo zaujmout. Je sice dobře, že například hájíme sochu maršála Koněva, ale tímto tématem se natolik zaplnila média, že všechny ostatní ušlechtilé zájmy a programové cíle KSČM jako by vymizely. To je podle mě i jedna z příčin, proč lidé nešli dál s podporou KSČM.

Volby se odehrály v době pro KSČM, pro levici jako celek, v té nejhorší době. Ale na rozdíl od jiných si myslím, že rozhodnutí, že jsme tolerovali vládu a nedrželi ji jenom pod krkem, přispělo ne k tomu, že výsledky byly špatné, ale k tomu, že vůbec nějaké byly. Kdybychom nešli do tohoto angažmá, podle mého názoru bychom už byli hluboko pod hranicí volitelnosti. Stále více jsem přesvědčený o tom, že rozhodnutí o toleranci vlády bylo správné.

Díky tomu se podařilo přijmout řadu sociálních zákonů – výrazně se zvyšovaly důchody, opakovaně se zvýšila minimální mzda, konečně byl schválen zákon o náhradním výživném… Bez tlaku KSČM by mnohé z toho nebylo, je to tak?

I to je důvod, proč jsme se rozhodli na vládnutí nějak participovat, proč jsme se rozhodli tolerovat vládu ANO a ČSSD. K přijetí zákonů sociálního typu by bez tohoto angažmá KSČM vůbec nedošlo. Někteří naši dosavadní voliči i členové říkají: Vy jste nám vyšší důchody slibovali, ale ten Babiš nám je dá. Ale už nezazní to podstatné – nebýt tlaku KSČM, nebýt politiky KSČM, nedošlo by k tomu, Babiš není žádný lidumil. Tady je základní podmínka, proč ta politika byla úspěšná, proč se na důchodech tolik přidávalo atd. Opakuji – bez účasti KSČM by tyto kroky byly nemožné.

Ještě máme živě v hlavě boj o státní rozpočet 2021. Hlavně šlo o pozměňovací návrh KSČM přesunout 10 mld. Kč z armády do vládní rezervy, z čehož by se pak hradily zvýšené náklady, včetně armádních, spojené s koronavirovou krizí. Bez tohoto přesunu by komunisté vládě hlasy nedali…

Pro mě je směrodatné doporučení stranických orgánů, jak se mají poslanci zachovat. Mnozí tvrdili, že kvůli komunistům nemusí být schválen rozpočet, což není pravda. Komunistů je ve Sněmovně 15, v 50procentním módu o rozpočtu rozhodovala polovina z nich. Ale kde jsou všichni ostatní, kterým tak leží na srdci osud České republiky?

Kdyby se rozpočet neschválil, přešli bychom do problematického provizoria, nebylo by možné pracovat s evropskými penězi, se slíbenými kompenzacemi. A měli to mít na mysli nejen komunisté, ale všichni ti, kteří požadují, aby se evropské peníze vydávaly, aby se kdeco spravedlivě kompenzovalo. A když chcete kompenzovat, musíte také pro to něco udělat. Kdyby komunisté nemohli zvednout ruku pro rozpočet, protože nebyla splněna jejich legitimní podmínka, musel by pro něj zvednout ruku někdo jiný. Jinak by kompenzace nebyly. Pravici a Pirátům se hodilo, že by to mohli svalovat na komunisty. Poslanci KSČM by však přece nemohli podpořit rozpočet, pokud by nebyla splněna jejich závazná podmínka. Ztratili by tvář sami před sebou i před veřejností. Jsem rád, že nakonec zvítězil rozum a vládní poslanci náš návrh podpořili a ČR se v novém roce neocitne v rozpočtovém provizoriu.

A jedna osobní otázka, jak jste na tom po podzimním vážném úrazu zdravotně?

Hojení tří úrazů v oblasti krční páteře je sice pomalé, ale jsou tu každodenní pozitivní posuny v uzdravování. Protože je to v souběhu s koronavirovou situací v zemi, na doporučení lékařů dodržuji co největší ochranu před možnou infekcí. Případné onemocnění COVID-19 bych nemusel úplně přežít v případě, že bych se dostal do nějaké těžší fáze napadení. Takže se izoluji, nikdo ke mně s výjimkou nejbližší rodiny nechodí. A pokud už jdu do Sněmovny, je to jako když chodí děti do školky nejdříve na »zvykání«. Byl jsem na zahájení prosincové schůze, na výboru při hlasování o potravinách a zahrádkářském zákonu… Zkusil jsem to, zatím žádný med, ale vhodnou rehabilitací se snad podaří, že v lednu už budu při plné síle a v plném pracovním nasazení.

Vstupujeme do roku 2021, ve kterém nás mj. čekají volby do Sněmovny, KSČM také volební sjezd…

Nejdříve bych chtěl všem poděkovat za dobrou spolupráci v letošním velmi těžkém roce. Pak bych chtěl vzkázat, aby se přece jen rozvážněji uvažovalo i v souvislosti s tím, co se očekává ve straně – na delegátech sjezdu záleží, jaké bude další směřování KSČM. Dobrým rozhodnutím mohou straně nalít nový život do žil, špatným rozhodnutím mohou naopak urychlit procesy vedoucí k těžkostem, a třeba i zániku KSČM jako parlamentní strany. To je ve hře. A teď nemyslím jen personální, ale i špatná programová rozhodnutí. Ukazuje se, že nostalgie nemůže být program. Je třeba vzít rozum do hrsti a přestat se spory o to, kdo je větší komunista. To nepomůže nikomu, ani tomu, kdo soutěž o to, kdo je lepší komunista, vyhraje.

Jinak bych chtěl všem lidem popřát především zdraví. Když člověk leží v nemocnici, přeskládá si různé preference, nemyslím stranické, ale životní. Můžeme mít sny, jaké chceme, můžeme mít mnohé úmysly, ale nemáme-li plné, nebo alespoň dostačující zdraví, je z toho jenom dým a popel. A to bych nerad. Chtěl bych popřát veselou mysl, dobrou pohodu a lepší rok než ten letošní.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 42 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-01-02 16:12
Zas to nebude tak černé. Nepříčetnost antikomunistických
propagandistů, jejich lhaní a překrucování dějin svědčí o tom, že
jejich páni a chlebodárci mají z komunistů strach. Oprávněně. Z
komunistů, ne z nějakých sociálních demokratů, z pirátů, ze
zelených, z "autentické levice". Asi to má svůj důvod.
reich.mir.fan
2021-01-01 01:31
Pan Fronda zhodnotil stav dnešní levice zejména KSČM velmi
přesně.Myslím si ale že současná levice v dnešní situaci nemá
šanci se zmátořit ale bude spět k postupnému rozpadu.V průběhu
tohoto procesu se začne formovat nová a hlavně jiná levice která se
ale nebude řídit marxismem-leninismem.Vytvoří si vlastní cestu a formy
řízení které budou vycházet z dnešního vidění světa.Bude se
vyvíjet a za několik desetiletí taky dospěje k zániku.I u ní se v
průběhu vývoje vytvoří rovni a rovnější.
fronda
2020-12-31 01:22
stanley58: Komunisté dokázali, že o prázdná hesla nejde, skutečně
vybudovali, jako jediní, funkční alternativu k vykořisťovatelskému
režimu.
fronda
2020-12-31 01:18
Záleží na tom, co bylo cílem podpory ANO. Jestliže byla cílem
likvidace komunistického hnutí v této zemi, tak šlo o správný krok.
--- Současní lídři KSČM už řadu let přetahují. KSČM prohrála
dlouhou řadu voleb, nejen ty poslední. Asi funkcionáři, zcela odtrženi
od reality, pořád čekali na nějaký zázrak? Ten se ovšem nedostavil.
Vedení KSČM naše voliče Babišovi, Okamurovi a dalším vysloveně
nahnalo. Ať se Kováčik nevymlouvá na konjunkturu, tristní výsledky
měla KSČM i za krize. A jestli teď přijde krize další, pracující
jistě nebudou hledat podporu u "konstruktivní" KSČM. --- Ale
i když půjdeme ještě dál, ani těch dříve zaručených 10, 13 nebo
18 procent nebylo nic moc. Komunisté musí mít za cíl oslovit většinu
národa, alespoň jako v roce 1946. Máme na čem stavět, naši
předchůdci mnoho dokázali a neexistuje důvod, aby pracující volili
někoho jiného než komunisty. A jestliže to aparátčíci dotáhli na
krásná 3 procenta a stále odmítají táhnout k čertu, co si o tom
myslet? To už je snad zvláštní nadání.
hajek.jiri51
2020-12-30 14:06
Stačí vidět ty uslintané tlamy, co se cpaly ke korytům ... I když ANO
slibovanou, to nejdůležitější v jejich programu, očistu vůbec
nezačali. I tak to zarazilo Fialy a Kalouse.
stanley58
2020-12-29 14:58
jmarek3 - o jaké změně to mluvíte? Co to je "změna ve jménu
spravedlnosti"? To jsou opět jen komunistický prázdný hesla. A kdo
by tu změnu měl udělat? Těch Vašich 5% sympatizantů? Tomu už
přestaňte věřit, vždyť vás už téměř nikdo nebere vážně.
ezpn1997
2020-12-28 22:59
na táraniny, a klamstvá Kováčika sa ani reagovať nedá, iba asi jedno
podporou Babišovej zločineckej vlády si upevnili iba poslanecké
korytá, ale hlavne poškodili stranu stratou priaznivcov, škoda,
čestných komunistov, ktorých je istotne väčšina. No čo najskôr
treba z vedenia strany vykopnúť tento oportunistický záprah Filipa!!!
jmarek3
2020-12-28 17:58
Tak zvaní demokraté budou stále dělat bububu na komunisty , protože
mají hluboký strach z další změny , tentokrát ve jménu spravedlnosti
,která musí přijít po 30letech neustálého okrádání našeho státu.
josefko
2020-12-28 17:57
Už před tolerancí Babišovy vlády a pak ještě více se vedení strany
soustředilo jen na parlamentní práci a zcela opustilo normální a
běžnou politickou práci mezi lidmi.
josefko
2020-12-28 17:51
Jak pro koho. Nedokázali jsme přiblížit naší politiku a výsledky
práce občanům. Tak nějak a pravdivě to vyjádřila K. Konečná. Dnes
se ukazuje, že tolerance straně nikterak nepomohla, snad jen v
zabetonování postavení a fcí někomu.
reich.mir.fan
2020-12-28 16:43
Soudruhu Kováčiku bylo by asi žádoucí aby jste si ten kaskaderský
kousek střešního pokrývače ještě jednou zopakoval.A rovněž by jste
si mohl stávající fotku zaměnit za novou nejlépe s tím límcem a
oskalpovaným čelem.Myslel jsem si že zalezete někde do nory a bude od
Vás do voleb pokoj.Jen co jste se trochu otřepal tak opět vystrkujete
šňupák ze sviští díry.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.