Reklama

Jde o hřbet a groše

Budoucí stavba jaderných reaktorů, tedy nahrazení stárnoucích reaktorů v Dukovanech a potenciálně v Temelínu, se změnila v absolutní komedii, která je možná jen tam, kde se gubernátoři hrbí strachem, že na jejich záda dopadne »carova« knuta. Celá věc má tři různé roviny – technologickou, legislativní a politickou.

Technologie

Jaderný reaktor je zařízení, v němž dochází ke kontrolovanému štěpení vhodného paliva. Reakcí uvolněné teplo je přeměněno na vodní páru, která pohání generátory elektrické energie. Jaderné palivo má formu nerozpustných pelet, které tvoří náplň palivových článků, umístěných uvnitř reaktorové nádoby. Reaktor je spojen s okruhy, které umožňují kontrolovat nebo zastavit štěpnou reakci. Je stavebně odizolován od okolí, aby bylo možné zachytit případné úniky radioaktivity.

Technologie zůstává v principu stejná, mění se především ovládací a bezpečnostní prvky a zpřísňují povolené limity radioaktivních emisí. Jaderné elektrárny jsou konstruovány tak, aby byly spolehlivé, bezpečné a nepoškozovaly životní prostředí.

Odpůrci jaderné energie nafukují sebemenší problém do obřích rozměrů. Když došlo k poruše reaktoru v elektrárně Three Mile Island, objevily se v médiích takměř katastrofické scénáře. Zpráva Americké jaderné regulační komise nakonec dospěla k závěru, že průměrná dávka záření (údaje jsou ve srovnatelných jednotkách), kterou dostal každý ze dvou milionů lidí žijících v okolí elektrárny, byla 0,0014 a nejvyšší individuální dávka 0,075. Průměrná roční dávka (přirozené záření, lékařské zákroky a spotřební zboží) je 0,36. Lze dodat, že druhý reaktor fungoval dalších 30 let a byl odstaven v roce 2019.

Incident ochromil další výstavbu jaderných elektráren v USA, protože do hry vstoupila americká uhelná lobby, která tvrdila, že moderní technologie spalování uhlí jsou bezpečné.

Zprávy o incidentech v jaderných elektrárnách většinou opomíjejí fakt, že ohlašovací povinnosti podléhají i velmi drobné odchylky od normálu. Například v Jaderné elektrárně Pickering u Toronta uniklo (prasklým svarem potrubí) asi 200 litrů radioaktivní vody. Měřící systém závadu identifikoval a vestavěný bezpečnostní systém vodu zachytil, takže nedošlo k úniku radioaktivního materiálu mimo kontrolovaný prostor. Tato provozní příhoda podléhala ohlášení, a tak se okamžitě dostala do médií jako havárie. Uniklých a okamžitě zadržených 200 litrů představovalo asi 0,3 % celkového objemu náplně reaktoru.

Přeložme tento příklad do srozumitelnější řeči. Automechanik mění olej v autě. Vypustí starý, vymění filtr, nalije čtyři litry nového a nastartuje motor. Zjistí, že do předpisově podsunuté nádoby pod motorem odkapává olej. Zastaví motor, přitáhne výpustní zátku a je hotovo.

Kdyby servis podléhal stejným předpisům jako jaderná elektrárna, musel by mechanik vypracovat hlášení o úniku oleje v množství asi jedné pětiny malého panáku. Vedoucí servisu by případ nahlásil na generální ředitelství, které by incident oznámilo na ministerstvo životního prostředí. Jeho tiskové oddělení by pro média vydalo zprávu, že došlo k úniku oleje, ale životní prostředí nebylo ohroženo, protože byly dodrženy bezpečnostní předpisy. Aktivisté by obratem vydali prohlášení o havárii a zorganizovali pochod za zrušení tohoto a nejlépe všech autoservisů.

Důkazem dosažené technické úrovně jaderných reaktorů je skutečnost, že se námitky proti jádru posunuly směrem k likvidaci jaderného odpadu.

Legislativa

Výstavba a provoz jaderných elektráren jsou regulovány způsobem, který se zcela vymyká představivosti většiny občanů. Certifikaci podléhají použité materiály, dokumentace všech komponent, plánování a kontrola údržby i oprav, kontrola emisí i ochrana životního prostředí.

V čínské jaderné elektrárně se před několika lety roztrhlo certifikované vysokotlaké potrubí a zabilo dva pracovníky. Stalo se to v generátorovně, tedy neaktivní sekci. Ukázalo se, že jakási americká firma dovezla potrubí z Číny, v USA na ně vyrazila potřebný cejch a vyvezla se ziskem zpátky, jako schválené pro použití v jaderné elektrárně. Během několika hodin nastalo, česky řečeno, obrovské tóčo, mezinárodně i v našem AECL. Obratem došlo ke zpřísnění podmínek nákupu kritických materiálů a komponent v jaderné elektrárně.

»Nevědomost je síla«, tak zní jeden z postulátů George Orwella. Jeho ztělesnění představuje Greta, dívenka, která postrádá jakékoli vzdělání. Naučili ji několik frází a křičet na »ctihodné« politiky v OSN: »Jak si troufáte nic nedělat… a krást moje dětství«. Jenže politici nejsou v OSN, aby něco dělali. Jsou placeni za účast, nikoli za výsledek. A tak zatleskali kritice z úst malé holky a šli si po svých. Možná s pocitem, že se účastnili kusu historie. Bylo to bezbolestné, nikdo na nich nebude chtít, aby hnuli prstem.

V nevědomosti je síla odpůrců jaderné energie. Zdebilizovaní politici dávají na jednu misku vah znalost a na druhou nevědomost. Prý kvůli vyvážení názorů. Proti vědeckému poznání staví nevědomost, kamuflovanou jako »společenskou přijatelnost«.

Podnik AECL dokončil před lety projekt týkající se hlubinného uložení jaderného odpadu ve vytipovaných oblastech Kanadského štítu. Zpráva byla předána vládě, která po osmi letech (!) zkoumání dospěla k tomuto závěru:

»Bezpečnost konceptu AECL byla dostatečně prokázána z technického hlediska, ale nikoli z hlediska společenského. Koncept AECL pro (hlubinné geologické) uložení odpadu nemá v současné podobě širokou podporu veřejnosti a (tím pádem) odpovídající míru přijatelnosti. Nemůže tedy být použit jako kanadské řešení pro likvidaci vyhořelého paliva.«

V Česku může vesnické referendum zastavit jakýkoli vědecky podložený projekt. Podle pravidla »vědcům tak nějak nevěříme« lze v pseudodemokratické společnosti zlikvidovat cokoli.

V Česku, kde trvá postavení kousku dálnice řadu let, je nepravděpodobné, že se reaktor vůbec začne stavět a podaří dokončit. Bude zapotřebí nová legislativa, zpřísní se emisní limity a bůhvíco přijde z EU. Možná bychom si měli začít připravovat louče do zásoby.

Politika

Jadernou elektrárnu musí někdo postavit. O dodavatelích bude rozhodovat vláda, která předstírá, že vypsaná soutěž bude a musí být otevřená, jak se v kapitalismu sluší a patří.

Potenciální dodavatele je možné spočítat na prstech jedné ruky. Čína, Rusko, Jižní Korea, Francie a USA. Pokud naši politici po vystrčilovsku ztopoří hřbet, je naděje, že si uvědomí, že nejzákladnější hodnotou naší současností jsou grošíky, a vyberou pro naše spotřebitele tu nejlepší z možných nabídek. Ostatní, s ohnutostí zad sobě vlastní, vyhoví pánu a předem vyřadí z tendru Rusko a Čínu. Stačí je trochu poplácat po zádech.

Politici žonglují se slovy závislost a ohrožení. Nedochází jim, že nebezpečnost světa spočívá v házení vidlí do mezinárodních vztahů. Náš pán by rád válku nebo alespoň její hrozbu, aby šly zbraně na odbyt. Jen tak na okraj: Odmítáme Čínu, ale Westinghouse se tam podílí na stavbě dvou reaktorů.

Absolutní hrozbou světu jsou jaderné zbraně. Veřejnost bojující proti »atomům« to ovšem ignoruje. Šílení státníci a jejich generálové si pohrávají s odstrašováním protivníka. Až to přeťápnou, svět skončí opravdovým výbuchem.

Biden ještě není prezidentem a již tvrdí: »…globální problémy vyžadují americké vůdcovství. Jsme připraveni obnovit vedení, které bude, že Spojené státy musejí mít vůdčí roli nejen příkladem naší síly, ale i silou našeho příkladu.«

Kdysi dávno se špičkoví vědci stavěli proti atomové bombě. My máme Drahoše, Pačesy a Zažímalové (abych jmenoval elity z AV ČR), ale od nich nelze očekávat, že by projevili vlastní názor. Možná si netroufnou nějaký mít.

(Autor byl 22 let zaměstnán v kanadském podniku Atomic Energy of Canada Ltd. v oblasti životního prostředí.)

Jiří JÍROVEC


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.4, celkem 70 hlasů.

Jiří JÍROVEC

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-01-04 23:42
"Německo vše sází na kartu OZE", ale spaluje nejvíc uhlí v
EU.
Vladimir.novak1
2021-01-04 20:03
Kdo zvítězí,je sázka do loterie.Rusko bych nevyřazoval,ale ani
nepreferoval.Je škoda, že ŠKODA Plzeň,která se v minulosti podílela
na výstavbě jaderných elektráren,např.v Jaslovských Bohunicích
1,2,tak vlastně padla.O to více musíme fandit té KPS.Rušení
učilišť bylo zločin,doufejme,že ODS v budoucnu ponese následky.
jmarek3
2021-01-04 19:40
Zvítězí Rusko a Dukovany pomůže rozšířit dostavbou i
Královopolská , která v roce 1968 postavila novou halu
tzv."ATOMKU" . Sice Odborné učiliště KPS zrušil zloděj
Pánek z ODS a rozkradl zařízení strojírny , ale jinak fabrika znovu
žije.
Vladimir.novak1
2021-01-04 17:06
K salekiv.Pochopil,ale mám jiný názor,to snad ještě můžu,neb
všichni tady na webu mě okřikují.K OZE.Alternativní zelenou energií
začínají praktikovat ano,i jiné státy.Rušit jaderky je ale blbost,neb
ten základ tady musí být, zrovna tak jako jsou a byly uhelné
elektrárny.Zelená energie může sloužit pouze jako doplněk.Ta totiž
může havarovat také jako je zemětřesení,vichřice,málo slunce,sesuvy
půdy,apod.Jaderky se staví na silném podloží a v oblastech, která
zaručují bezpečnost,což u japonských jaderek není zaručeno,to na
druhou stranu.A dále.Pokrok jde dále a nebude-li ve světě válka a
pokud se vymotáme z koronaviru,tak v budoucnu pro ty jaderky z odpadů
jaderných úložišť bude možná ještě transformovat ten odpad zpět
do těch jaderek.To máte jako ten výzkum rakoviny.
salekiv
2021-01-04 16:32
Vladimir.novak1: Vůbec jste nepochopil, co jsem říkal. OZE je v
plenkách u nás, v západní Evropě a Číně ani náhodou. Ano, dnes je
naše elektrická energie(EE) levnější než německá, ale za 15 let po
dostavbě Temelína tomu tak být nemusí. Náklady na výstavbu jaderné
elektrárny se do budoucna příliš měnit nebudou, díky zvýšeným
nárokům na bezpečnost spíše naopak. Náklady na OZE stále klesají a
klesat budou. V roce 2040 bude mít Německo jenom OZE. Pokud bude
nákladová cena EE z OZE nižší než z té naší nové jaderné
elektrárny, pak z ní bude okamžitě skanzen. Proč byste si kupoval
dražší energii ?
Vladimir.novak1
2021-01-04 15:50
Je vidět,že salekiv jde v šlápotách minulého režimu.To proto že zde
např.kádruje J.Jírovce.Nevíme,jak k těm informacím přišel,ale je
vidět,že pátral...J.Jírovec se možná dříve hodil do krámu
nepřítelů socialistického režimu a později disidentům,nyní,když se
vrátil,tak zase komunistům.K elektrárnám vůbec.V Německu se odstupuje
od jaderných elektráren,u nás zase od uhelných.Každého státu jeho
věc.Vyhazovat nerostné suroviny na bázi ropy a zemního plynu k chodu
elktráren je blbost.Zelená energie se nemá zavrhovat,ale je v
plenkách.Vodní elektrárny také toho moc nezmůžou.Takže hlavním
motorem el. energie budou dosavadní jaderné elektrárny.A protože na
výstavbě Temelína se podílel jak SSSR tak Westinghause,měly by oba
pokračovat dále.No,a podívejme se po okolí.Jen z našeho paneláčku v
noci září z obchoďáků a kancelářských myší spoustu neónových
reklam.Takže zde by bylo záhodno zdražovat.To jen pro začátek.A proč
se energie u nás zvyšuje (v poslední době ale trochu dolu)?Protože
energii máme dostatek a vyvážíme ji právě do Německa a Rakouska,i
Poláci se přiživí.
salekiv
2021-01-04 15:11
Nejprve k osobě pana Jírovce. Je to emigrant, který socialistický
"ráj", který teď vychvaluje, opustil ilegálně v roce 1986.
To beru jako pokrytectví prvního stupně. K problematice jaderné
energetiky tento pán, který je v ní možná ještě dnes nějak
zainteresovaný, nepřistupuje nestranně. Pokud by to udělal, musel by
zdůraznit i další důležitý a možná nejpodstatnější aspekt a to
je její cena. A v souvislosti s ní i to, že nežijeme ve vakuu a
energetické soustavy sousedních zemí jsou propojené. Cena, za kterou
vyrobí kWh Německo se promítne do naší a samozřejmě naše do
německé. Váhově ale tu naši, vzhledem ke své ekonomické síle, bude
určovat téměř výhradně Německo. To od jaderné energie odstupuje a
sází vše na kartu OZE. Cena na výrobu 1 kWh OZE v současné době
stále klesá a nikdo neví, kde při výzkumné a vývojové síle
Německa ale i např. Číny, které do ní masivně investují, bude za 15
let, kdy bude dostavěn Temelín. Klidně se může stát, že cena 1kWh
energie OZE včetně nutných akumulačních zařízení a bez dotací,
bude nižší než jaderná. A to by byl těžký průšvih. Zvláště
když se nikde na světě nepodařilo dodržet původní plánovanou cenu
stavby jaderné elektrárny.
kozpav
2021-01-04 12:12
Děkuji pane Jirovec.Článek je OK.
hajek.jiri51
2021-01-04 11:53
Vyhlásit otevřenou soutěž, do které nevzdělaní a převážně
amorální v hlubokém předklonu směrem na Západ, ze kterého je ale
stejně prd rozhled, politici, nebudou moci zasahovat. Následně vybrat to
nejlepší pro nás, je u nás bohužel vyloučeno. Rozhodovat budou
politici které jsme si zvolili, přesně tak jako zmatkaří v otázkách
pandemie. Od dob husitů, čest vyjímkám, je to naše národní tradice.
Markantní hlavně posledních 30 let. Jsme pouze nesvéprávní. Jinak
nic.
Vladimir.novak1
2021-01-04 10:07
Nechme pichlavých poznámek a všimněme si více článku.Nevím proč
článek je zatím podhodnocen známkou 1,9(sám nehodnotím).Autor po
lopatě objasňuje klady a zápory jaderné energie,navíc vysvětluje
jednoduše fungování jaderných elektráren.Lze i první dva odstavce
zařadit do učebnic fyziky(nebo přírodovědy)ZŠ.Tenhle člověk je snad
jedinou světlou výjimkou na webu HaNo.KSČM by si jej měla
předcházet.Škoda,že dříve zde na webu neměl možnost projevu.
donald.kaczerowski
2021-01-04 09:34
V Kanadě o groše nešlo?
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.