Reklama

Stojíme na prahu roku stého

Vážení přátelé, spoluobčané, soudružky a soudruzi, vždy když končí rok starý a začíná rok nový, ze své lidské přirozenosti se zamýšlíme nad uplynulou dobou a mnozí si dávají nejrůznější předsevzetí či přání pro rok začínající. Těžko říci dnes, kdo ve svých předsevzetích vydrží, u koho zůstane jen u přání, které čas odvane také do minulosti.

Chci ale hovořit o něčem jiném a z mého pohledu významnějším. Dnem 1. ledna 2021 vstoupilo v českých zemích ve své historii dělnické, levicové a zejména hnutí komunistické do velice významné události. Od roku konce 1917 probíhal bouřlivý kvas i v naší dělnické a levicově smýšlející části sociální demokracie, kvas volající po rozhodnosti, revolučnosti. Inspirací jí byla nejen neútěšná situace na všech frontách, kde čeští vojáci bojovali jak v řadách armád rakousko-uherské monarchie, tak v legiích. Zcela spontánně to vyjádřil v dopisech z fronty Antonín Zápotocký. Hovořil otevřeně o touze po míru, novém uspořádání společenských poměrů po skončení světové války. Konečně i nemalá část legionářů, přestože se zčásti zapojovala do bojů i s novou sovětskou mocí, si bezesporu odnášela touhu nejen po vzniku samostatné Československé republiky, ale také touhu po novém, spravedlivějším společenském uspořádání.

Léta 1918 až 1921 byla pro levici v Československé republice bouřlivá. Zápas o revoluční a levicovou tvář sociální demokracie byl tvrdý. Ti, co volali po nových společenských pořádcích, zásadní revolučnosti, sice prohráli boj o Lidový dům, ale pravicová část sociální demokracie zrodu komunistické levice nezabránila. Od Podkarpatské Rusi, přes Slovensko, české a německé dělnictvo v českých zemích byly zakládány organizace hlásící se k myšlenkám komunistickým.

Vše vyvrcholilo ustanovujícím sjezdem Komunistické strany Československa ve dnech 14. až 16. května 1921 ve velkém sále Národního domu v Karlíně. Vlastní sjezd proběhl 15. a 16. května 1921 za účasti 569 delegátů zastupujících téměř 350 tisíc levicových sociálních demokratů. Prvním předsedou byl zvolen Václav Šturc, místopředsedy Bohumír Šmeral a Václav Bolen, pokladníkem prozatímně Josef Skalák.

Komunistická strana Československa prodělala na své cestě životem doby radostné i těžké a nelehké. Fakt je, že hned v prvních volbách, jichž se zúčastnila v roce 1925, skončila na druhém místě s 41 mandáty a 934 223 hlasy.

Proč o tom píši? Naše KSČM oslavila minulý rok 30 let od svého založení a registrace. Myšlenky spravedlivé společnosti boje proti kapitalistickému výrobnímu způsobu a vykořisťování člověka člověkem nezanikly. Jsem přesvědčen, že i přes řadu volebních neúspěchů v posledních letech a naposledy krajských volbách je třeba se poučit, ale především neobracet nostalgicky k minulosti. Směle si říci, že být komunistou je moderní, že je to jen v každém z nás, členech KSČM a přesvědčených sympatizantech, abychom zákeřný tlak rozbít komunistické hnutí, zastrašit jej, dokázali překonat. Poučme se z vážných chyb a posledních voleb, ale dívejme se hrdě vpřed. Máme, na rozdíl od pravice, co společnosti nabídnout, že levicově smýšlející občané to od nás očekávají. Sté výročí organizovaného komunistického hnutí nás k tomu zavazuje.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.2, celkem 93 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-01-08 17:36
stanley58: ČSR že byla mezi 4 až 5 nejvyspělejšími zeměmi? :D
Absurdní tvrzení.
stanley58
2021-01-08 00:54
ezpn1997 - úžasný politický referát! To ale určitě máte ze skript
nebo učebnice VUMLu. Protože takový hrozný blábol nemůžete mít ze
své hlavy. Už těmi předválečnými informacemi tady lžete, že zde
byli jen komunisté, kteří se vzepřeli proti nacistické okupaci. Ihned
po válce byla opravdu euforie obnovy republiky, ale to velmi rychle
sláblo, ještě před tím vaším slavným únorem. A o padesátých
letech raději ani nemluvit. Nejen politické pronásledování,
zavírání a soudy, ale hlavně znárodňování a združstevňování.
Obyvatelé vesnic kdyby mohli, by vás hnali klackem až za Ural. A ta
vaše životní úroveň do r. 89? Před válkou a hlavně těsně po
válce jsme byli mezi čtyřmi až pěti nejvyspělejšími zeměmi v
Evropě. Hospodářsky po válce za námi bylo zničené Německo,
velikostně stejné státy jako Rakousko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko,
dále Španělsko. A kde byly v r. 1989 ekonomicky a hospodářsky tyto
státy a kde jsme byli my? To stále chcete vychvalovat ten váš
socialismus a jeho vedoucí sílu KSČ? A jejího nástupce a
pokračovatele KSČM? Že se nestydíte za ty vaše příspěvky.
ezpn1997
2021-01-07 01:11
Po oslobodení sa strana starala o obnovu zničeného hospodárstva a
vybudovaní vyspelej sociálno-spravodlivej spoločnosti, čo sa jej aj
podarilo. Vybudovali sa nové továrne, nemocnice, kultúrne ustanovizne,
sociálne budovy, hospodárske strediská a hlavne KSČ sa aktívne
podieľala na obrovskej, prosperujúcej zmene poľnohospodárskej a
potravinárskej politike, ktorej zásluhou sme boli od roku1986
sebestačným štátom v potravinách a najlepším štátom čo sa týka
kvality poľnohospodárskej výroby!!! Nové elektrárne a milióny bytov
znamenali obrovský rozvoj životnej úrovne obyvateľstva. Je smutné,
že po zrade Gorbačova a po prevrate v roku 1989, strana veľmi lacno
vypratala svoje pozície, síce strana nie, ale jej niektorí čelní
predstavitelia, a z toho sa už nedostala, nové vedenie v Čechách sprvu
držalo opraty a ľudia verili jej programu, ale po nástupe Vojtecha
Filipa, sa strana dostala do závesu kapitalizmu a z jej poslancov sa stali
salónni poslanci, ktorí sa stali oportunistami! Dôvera klesá, ale im to
nevadí! Preto treba čo najskôr sa poučiť z histórie KSČ, aby práve
ona, mohla zvrátiť tento protiľudový a netvorský vývoj, ktorý začal
po prevrate roku 1989.!!!
ezpn1997
2021-01-07 01:06
K tým hlúpostiam, čo tu prezentovali, protikomunistické,
kapitalisticko-fašistické indivíduá, sa ani netreba ozvať, tuposť
tých jedincov je jasná a viditeľná! Ale som rád, že súdruh
podpredseda ÚV KSČM nám pripomenul, aký historický význam pre
Československo, ale aj strednú Európu malo vytvorenie KSČ, ktorá bola
vždy na strane pracujúcich, bojovalo proti vykorisťovateľom, statkárom
a úžerníkom, exekútorom a iným protirobotníckym živlom! Od svojho
začiatku bola za upevnenie mieru a ostro sa postavila, aj na odpor
buržoáznym politikom, ktorí odmietli spolu s časťou sociálnej
demokracie, brániť republiku proti útokom Hitlerových okupačných
cieľom. Ako jediná stála po boku republiky, aj počas zrady západných
spojencov a okupácie, jej členovia v ilegalite formovali
protifašistický odboj, a preto najviac členov strany položilo za
oslobodenie život. Strana proletariátu a roľníctva, ako aj malých
živnostníkov, stála vždy po boku tretej komunistickej internacionály,
zvanej Kominterny, a podporovala jej boj proti narastajúcemu fašizmu a
hlavne podporovala protivojnové úsilie Sovietskeho zväzu a jeho
predvojnový hospodársky rast. Mená členov strany Bohumír Šmeral,
Antonín Zápotocký, Július Fučík, Ján Zika,, ale aj členovia
Komunistickej strany Slovenska, Karol Šmidke, Gustáv Husák, Ladislav
Novomeský a ďalší sa zapísali zlatými písmenami do hrdinstva našej
republiky a našich národov, nesmieme zabudnúť, si pripomenúť aj
českého komunistu Antonína Janouška, ktorý bol zakladateľom prvého
štátneho celku robotníkov a roľníkov, Slovenskej republiky rád, v
Prešove, ktorú „demokratická“ československá vláda krvavo
potlačila. KSS bola iniciátorom Slovenského národného povstania a za
pomoci moskovského exilu KSČ sa podieľala aj na oslobodení republiky a
príprave nového, ľudovodemokratického usporiadania našej vlasti po
skončení vojny!
fronda
2021-01-06 01:17
salekiv: Většina lidí v současnosti kupuje výrobky z Čínské lidové
republiky. Sofistikované i nesofistikované. Po návratu Ruska zpět do
kapitalismu byla samozřejmě zlikvidována většina průmyslu, ale v 80.
letech jsme kupovali celou řadu solidních sovětských výrobků.
salekiv
2021-01-05 22:11
Pepku Vyskoči, pochlub se jaký sofistikovaný ruský výrobek, kromě
nafty do svého žigulíku, sis v poslední době koupil.
o.motl
2021-01-05 22:06
Rusko, taková Horní Volta s raketami, Václave.
svaty_vaclav
2021-01-05 19:53
salekiv, ty jeden troubo, tady se podívej na zaostalé Rusko
..................
https://www.youtube.com/watch?v=r6QEQa09E5A&feature=emb_logo
salekiv
2021-01-05 18:27
Je důležité vědět, že budoucí generální tajemník KSČM Grospič
se hlásí k celé stoleté tradici KSČ bez výjimky, včetně všech
svinstev, kterých se komunisté dopouštěli v padesátých i
pozdějších letech. Je důležité vědět, že se nemíní za nic z toho
omlouvat a naopak jeho cílem je uvrhnout naši vlast zpět do totalitních
poměrů nejlépe v náručí zaostalého Ruska.
1958Jirka
2021-01-05 17:51
Kuk na ptáčky!
miki.13
2021-01-05 17:07
jmarek3 : no vy budete veliký myslitel, jestli jste volil 30 let
imperialisty v ODS a nyní jste přešel ke komančům.
reich.mir.fan
2021-01-05 16:59
Jméno toho pána skýtá vícero možností překladu do češtiny.Jeden z
možných překladů by ale mohl sedět na sto procent.
wsobchak
2021-01-05 15:42
Tento pán je už podle jména tím nejlepším důkazem tisíciletého
soužití a vzájemného prorůstání českého a německého národa
jmarek3
2021-01-05 13:01
Děkuji za hezký a poučný článek. Samozřejmě se ihned vyrojí
spousta ovádů , kteří mají chuť na rudou krev. Myšlenky komunismu
nemohou nikdy zaniknout , pokud zde bude kapitalizmus. Po 30letech jsem
obrátil od ODS a volím KSČM , stranu slušných a velice inteligentních
lidí.
och.rana
2021-01-05 11:58
"...abychom zákeřný tlak rozbít komunistické hnutí, zastrašit
jej, dokázali překonat..." Po volbách do krajů jsem se v hospodě,
kde mám chalupu, kterou mi bolševici chtěli uloupit v sedmdesátých
létech pro potřebné, cikány, zeptal letitého komunity na dopad voleb.
Odpověděl mi: "Už jsem je nevolil. Je to banda darebáků.
Organizaci jsme rozpustili." K prozření došel po asi
šedesátiletém členství. Soudruhu Grospiči, letos si vzpomenete sto
let od založení. Je to ideální doba pro rozpuštění. Po sto létech
nátlaku k mravnímu úpadku, k rozvratu společnosti maskovanému ochranou
pracujících, k rozvratu ekonomie, a jiných, máte na to nárok. Možná
i povinnost. HaNo nerušte, jsou Vaším reliktem. I Vám, soudruhu, přeji
život v bezpečí před každým zmatkem. I tím zmatkem, který jste si
sám ve své mysli vybudoval.
miki.13
2021-01-05 11:16
O tom jak moderní je být komunistou vypovídá průměrný věk člena,
blížící se 80 let. Stejné kecy jako na totalitních sjezdech KSČ, je
potřeba se poučit, hrdě hledět vpřed, vzpomenout na rok 1917 atd. Jste
banda kašparů a všem pro smích. Levicovému voliči přeji moderní
levicovou stranu, kterou vy nejste a nebudete.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.