Reklama
Rozhovor Haló novin s Janem Bozděchem (KSČM), členem Zastupitelstva Plzeňského kraje

Uspět pod hlavičkou KSČM je složité

Mohl byste popsat, co vnímáte jako současné největší problémy Plzeňského kraje?

Základní problém našeho kraje vidím v jednom rozsáhlém krajském městě a pak všech ostatních, tedy venkově. Je to bohužel trend i dalších krajů. Krajská města se obvykle snáze rozvíjejí a nabízejí větší rozmanitost a dostupnost služeb, naopak venkov je na tom v tomto směru hůře. Přesto si myslím, že náš kraj má snahu s tímto problémem bojovat, i když to moc nejde. Je to ale do jisté míry otázka i legislativy, která musí zlepšit dostupnost bydlení právě na venkově apod. Na malé obci často řešíme výstavbu základních inženýrských sítí, jako jsou kanalizace a vodovod, kdežto v krajském městě je prostor i pro projekty Smart city, o kterých se malým obcím ani nezdá.

Stále jsou v kraji místa, která nemají dobré pokrytí v oblasti zdravotnictví. Jedná se konkrétně o Tachovsko, kde je prostor pro zlepšení.

V oblasti dopravy potřebujeme dostavět městský okruh v Plzni, celý kraj pak rozvoj páteřní železnice na trati: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald a konečně posílení kapacity silnic I. třídy, popř. ve vazbě na II. třídy.

Jaké priority budete v nově zvoleném zastupitelstvu prosazovat?

Z opozice se velmi těžko náš program prosazuje, přesto odpověď rozdělím do částí.

Zdravotnictví – úkolem kraje musí být zajištění kvalitní zdravotní péče, v době covidové obzvláště. Máme systém nemocnic, které fungují, a pokud by byl prostor, je namístě převod nemocnice v Sušici pod Plzeňský kraj. Na Tachovsku potřebujeme též zlepšit dostupnost akutní péče. Stále jsou odlehlé oblasti, kam se dostává pomoc velmi obtížně.

Regionální rozvoj – Dotační prostředky musejí být směřovány do malých obcí. Nejedná se o rozhodující dotace, ale velmi napomáhají k realizaci menších projektů. Bohužel se určitě nepodaří při snížení rozpočtu udržet na stejné výši všechny dotační prostředky. Myslet musíme i na dostupnost služeb na venkově.

Doprava – Doprava v našem kraji funguje až na drobnosti bez větších problémů. Po přechodu na nového dopravce se vyskytla řada úzkých míst, která se postupně eliminují. Cílem je dopravu udržet, spíše optimalizovat. Klíčovou oblastí je určitě posílení komunikací I. třídy (záležitost ŘSD, proto na tento orgán vyvíjet nátlak) a na nich navázaných silnic II. třídy, které jsou často využívány jako zkratky. Kraj by se měl aktivně zabývat rozvojem páteřní železnice Plzeň – Domažlice – Furth im Wald.

Životní prostředí – Kraj má co nabídnout - od Šumavy přes Český les až po Brdy. Všechny tyto oblasti potřebujeme maximálně podpořit a to nejen v boji s kůrovcem. Šumava se možná do jisté míry již zotavuje, velmi špatně je na tom však právě Český les.

Nedostatek vody je nutné řešit nikoliv dlouhými přivaděči v délce i deseti kilometrů, ale menšími vodními díly tam, kde je to možné. Vím, že je to trochu názor snílka, ale často zamýšlené přivaděče přes 50 i více pozemků v soukromém vlastnictví nejsou realizovatelné. Malá vodní díla, např. určená i jako zásobárna užitkové vody. Tímto bychom odbourali stávající velké spotřeby pitné vody. Kraj takto může dotačně podporovat projekty obcí. Sám o sobě těžko bude taková díla realizovat. Kraj by se však měl zabývat přehradou v oblasti Brd jako zdrojem zejména pro město Plzeň a okolí.

Sociální práce – Udržet dostupnost a počet míst stávající nabídky péče o seniory a další skupiny občanů, kteří toto potřebují. Podpora by měla jít také do terénních služeb.

Školství – zde je hlavní udržet financování ve stávající výši. Potřebujeme také dostupné středoškolské vzdělávání. Nabídka je pestrá v každém okresu kraje. Stále nám chybějí řemeslníci ve všech oblastech. Chápu, že manuální práce dnes není zajímavá. Zde kraj může pomoci podporou náborovými akcemi řemeslných oborů už v základním školství.

Priorit je mnohem více. Pokud se podaří cokoliv ve prospěch našich občanů, pak to bude jedině dobře.

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl váš volební obvod v budoucnu vypadat, abyste byl spokojen?

Myslím, že aby volební obvod splnil moje očekávání, bude to ještě mnoho let práce. Budu však spokojený, když zde budou žít spokojení občané, když nabídka Plzeňského kraje bude pro ně přínosem a oni ji také tak budou vnímat.

Jste jedním z mála kandidátů KSČM, kteří ve volbách do krajských zastupitelstev uspěli. Jaký je váš recept na úspěch?

Potřebujeme kvalitní prezentaci úspěchů kandidátů. Kvalitní marketing na sociálních sítích je nezbytný. U mě osobně určitě velkou roli hraje práce v komunální politice. Práci pro kraj, obec nebo stát, doufám, každý dělá proto, že ji dělá pro své občany, a takto je třeba neustále k řešeným problémům přistupovat. Věřím, že občané tento přístup vnímají a též vítají.

Ovšem v dnešní době vlády médií je složité pod hlavičkou KSČM uspět, protože i 30 let po převratu jsme nedokázali zpochybnit tvrzení, že dnešní problémy jsou vlastně důsledkem předlistopadové doby. Obávám se, že se to nepovede změnit ani za dalších 30 let.

Jste také starostou slavné chodské obce Klenčí pod Čerchovem. Co váš vzestup do krajské politiky přinese obci, a naopak jak vám zkušenost z práce starosty, ale i člena kontrolního výboru Svazu měst a obcí a také dobrovolného hasiče pomůže v práci zastupitele Plzeňského kraje?

Už šest let jsem hrdým starostou Klenčí. Pro mě je to skutečně srdeční záležitost. V Klenčí jsem žil od narození, vyrostl, chodil do základní školy, účastnil se řady zájmových činností a teď se snažím obci tyto roky vrátit. Kombinace komunální a krajské politiky bude určitě výhodou v přístupu k informacím, bez kterých se neobejdeme. Určitě je možné získávat podněty pro práci v obci a také naopak posouvat podněty z obce do vyšších pater politiky.

Zmíněné pozice jsou každá v jiné oblasti. Svaz měst a obcí ČR mi umožňuje zapojit se do procesu přípravy legislativy a projektů, ke kterým bychom se normálně nemohli dostat.

V případě dobrovolného hasiče pak člověk zjistí, jak obtížná je práce v dobrovolnických spolcích. Jejich podpora by měla však stále více být na bedrech obcí, nikoliv krajů.

Jaké jsou vaše první dojmy z jednání zastupitelstva?

Na úvod je to spíše zklamání. Zklamání do jisté míry i ze samotného zasedání. Je hodně vidět, jak se na této úrovni setkávají politici z Poslanecké sněmovny, města Plzně a pak další politici, kteří jsou členy zastupitelstva nikoliv kvůli práci pro občany. Celkově jsem zatím zklamaný, hlavně z přístupu koalice vůči opozici. Na kraji panovaly vždy klidnější podmínky a opozice dostala vždy dostatek prostoru, nyní se bohužel začalo více politikařit a opozice je naprosto stranou. Alespoň kontrolní výbor má být opoziční, přesto ani v našem kraji v něm nemá opozice většinu.

Co byste našim čtenářům vzkázal v prvních dnech roku 2021?

Vstupme všichni do nového roku plni elánu a zdraví. Snažme si udržet zdravý rozum, aby se z naší společnosti nevytratil. Byli jsme vždy národem, jehož příslušníci měli šikovné ručičky, nenechme to vytlačit moderními technologiemi. Žijme současností, protože čas strašně rychle ubíhá.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 40 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


stanley58
2021-01-06 13:50
jmarek3 - jenže ty hvězdičky od padesátých let pozvolna uhasínaly,
až na přelomu 80 a 90 let úplně zhasly. Tak jsem zvědav, kdy se vám
ta hvězda pokroku opět rozzáří. Jedině tak ve vašich bolševických
hlavách.
jmarek3
2021-01-06 13:00
Stačí drobné hvězdičky , aby se znovu rozzářila hvězda pokroku ,
tak jak se děje již 100let.
o.motl
2021-01-05 17:09
Není nad to, vyklepávat na kovadlině blatník auta, když má člověk
šikovný ruce.
stanley58
2021-01-05 16:05
Asi nás soudruzi chtějí vrátit zpátky do feudalismu. K lopatě a ke
kravám.
donald.kaczerowski
2021-01-05 15:37
Svatá prostoto. Podle fotky mladý člověk a odmítá moderní
technologie. Asi ví, že komunismus patří do starého železa.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.