Reklama
Summit APEC. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Státy APEC a zóna volného obchodu

Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC) vytvořilo letos při 27. summitu na nevyšší úrovni největší zónu volného obchodu na světě. Zasedání se přitom konalo jen formou telekonference. APEC sdružuje 21 zemí. Tyto země vytvářejí polovinu hrubého domácího produktu světa. Cílem seskupení je zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými státy. Tato ekonomická integrace má své sídlo v Singapuru.

APEC vzniklo v roce 1989 původně jako diskusní fórum zemí, které chtěly řešit ekonomické problémy regionu. Po celé období své existence sleduje cíle růstu a rozvoje regionu, ekonomickou spolupráci, otevřený systém obchodu či odstranění obchodních bariér.

Projev Si Ťin-pchinga

V projevu k účastníkům konference promluvil i prezident jedné z členských zemí - Čínské lidové republiky, generální tajemník ÚV KS Číny Si Ťin-pching.

V úvodu svého vystoupení se věnoval krátkému hodnocení dosavadní činnosti APEC. Konstatoval, že v uplynulých více než třiceti letech prošla světová scéna silnou transformací směrem ke globalizaci. To se dalo sledovat i v asijsko-pacifickém regionu. Spolupráce členů organizace se postupně prohlubovala a zaznamenala značný pokrok na mnoha frontách. »Stále jsme v duchu našich usnesení prohlubovali regionální ekonomickou integraci. Dosáhli jsme liberalizace obchodu a investování, spolu s ekonomickou a technickou kooperací, se vzájemným doplňováním a vyrovnaným rozvojem dvou základních směrů spolupráce APEC, tedy regionalismu a dobrovolnosti. K tomu přistupují konsensus, flexibilita a pragmatismus s výsledným pravidelným pokrokem,« prohlásil Si Ťin-pching.

Za léta existence postihly asijsko-tichomořský region dvě světové finanční krize a i přesto dokázaly členské země vyvést z chudoby na miliardu lidí! »Stali jsme se nejdynamičtější silou světové ekonomiky, hrajeme aktivní roli ve vytváření otevřené světové ekonomiky, prosazujeme multilaterální obchodní systém a uskutečňujeme ekonomickou globalizaci,« charakterizoval současnou roli APEC vedoucí čínský představitel.

Bolesti hlavy

Za dobu tří desetiletí region i svět cítily hluboké změny, které se však letos změnily ve stagnaci. Přinesl ji COVID-19. Ekonomická globalizace prošla »bolestmi hlavy«, postavil se proti ní unilateralismus a protekcionismus. Udržovat v rovnováze rovnost a efektivitu, růst a distribuci, technologie a zaměstnanost atp., se stalo složitějším. »Mimořádně nebezpečná zdravotní situace postihla všechny, globální systém čelí nové výzvě. Poprvé za dobu své existence zaznamenal asijsko-pacifický region negativní ekonomický růst. Při obraně zdraví národů a snaze o oživení ekonomiky máme co dělat s impozantními úkoly. Kam povede další spolupráce v regionu? Odpověď zní - k rozvoji regionu, což bude dobrá zpráva nejen pro jeho obyvatele, ale pro celý svět.«

Si Ťin-pching dále za prioritu v agendě APEC označil myšlenky překračující rok 2020 při cestě k cíli – vytvoření asijsko-pacifické pospolitosti. Ta se musí stát novým startovním bodem, začátkem nové fáze spolupráce, silným momentem v rozvoji regionu a sdílené budoucí prosperity »Společně můžeme vytvořit asijsko-pacifickou sounáležitost, sdílenou budoucnost, v níž má své místo otevřenost, inkluze, inovační růst, větší propojenost a vzájemně výhodná spolupráce,« řekl Si, přičemž označil čtyři hlavní úkoly společenství…

Zůstat otevření

»Za prvé – musíme zůstat otevření. Světová ekonomika je jako Tichý oceán kolem nás. Získává sílu z řady přítoků - řek, které se do něho vlévají v rozličných částech světa. Je otevřený a má sílu, aby spojoval, představuje nezměrnou sílu s obrovskou vitalitou.«

Vyrovná se mu lidská spolupráce a vzájemný respekt, které činí možnou prosperitu regionu. APEC zůstal věrný prohlubování regionální ekonomické integrace a byl v tom úspěšný. To také hrálo důležitou roli ve vývoji mnohostranného systému obchodování. Jen se potvrdilo, že volného a otevřeného systému obchodu a investic nemůže být dosaženo přes noc. O to důležitější však je v něm zůstat, dál stranit míru, stabilitě, multilateralitě a otevřené světové ekonomice.

»Zůstáváme pevně na pozici podpory multilaterálního obchodního systému spolu se Světovou obchodní organizací a jejím základním mottem, kterým je prosazování volného a otevřeného obchodu a taková ekonomická globalizace, která je otevřená, zahrnující vše, vybalancovaná a přinášející benefity pro všechny,« zdůraznil čínský prezident. Podle Si Ťin-pchinga je také nutné pokračovat v tlaku na regionální ekonomickou integraci po zřízení zóny volného obchodu v pacifické Asii. Čína vítá zřízení úplného regionálního ekonomického partnerství a připojuje se k dohodě o transpacifickém partnerství. »Pokračujeme v práci ve prospěch volného a otevřeného obchodu při stálé pozornosti ekonomické a technologické spolupráci. Bez přestání usilujeme o realizaci strategických cílů APEC vyjádřených v programech kvalitativního růstu a v akční agendě spojování zájmů rozvíjejících se členských států. Také rozpoznejme a dbejme na zvláštní potřeby žen a menšinových komunit.«

Si Ťin-pching dále upozornil na potřebu podpory mikro, malých a středních podniků. Taková podpora podle něj povede ke stálému růstu. Čína bude hostit odborný seminář zaměřený na to, jak jednotlivé ekonomiky mohou prostřednictvím obchodní a investiční politiky nabídnout široké benefity pro pracovníky malých firem. Čína je připravena v tomto úsilí spolupracovat se všemi.

Inovační růst

»Za druhé – potřebujeme inovační růst. Digitální ekonomika reprezentuje příští směr v globálním rozvoji a inovace zajišťují ekonomický růst i v Asii jako pacifickém regionu,« charakterizoval Si další úkol. Za hlavní považuje aktivní využití příležitostí naší doby zapojováním regionálních lidských zdrojů, solidních technologických základů a obrovského potenciálu trhu k překonání další hranice využitím programu APEC pro digitální a internetovou ekonomiku. Také plného osvojení nových technologií a řízení ekonomických procesů v otevřeném a nediskriminujícím prostředí. To vše přibližuje »digitální zlom«. V letošním roce Čína vedla studii APEC týkající se rozvoje malých měst, při níž se měly formulovat možnosti malých měst v inovačním cyklu napříč regionem. S digitální dobou tyto možnosti rostou. Proto Čína volá po nastartování ekonomiky po zvládnutí pandemie právě za pomoci digitálních technologií, digitálního obchodu a aktivity hráčů v něm. Příští rok bude Čína hostit další seminář, tématem bude překonání chudoby a její vymýcení v digitální době.

Zlepšit konektivitu

»Za třetí – potřebujeme zlepšit konektivitu jako základnu pro regionální ekonomickou integraci a současně základní východisko pro světový rozvoj. Zvláště probíhající pandemie od nás žádá zlepšit vzájemné propojení a zvýšit jeho bezpečnostní parametry pro lidi, zboží i kapitál.« Neméně důležité zůstává rozšíření výměny informací například o vývoji pandemie a přijatých opatřeních v boji proti ní, jak to už někteří členové APEC dělají. Lze využít i mezinárodních platforem a vytvořit nové mezinárodně spolupracující platformy včetně industriálních. Čína v této souvislosti doufá ve spolupráci se všemi státy při dalším zvyšování kvality projektu Hedvábná cesta, což také může být velká platforma konektivity v asijsko-pacifickém regionu i silný impuls pro ekonomiku celého světa.

Podpora spolupráce

»Za čtvrté – potřebujeme větší podporu vzájemně výhodné spolupráce. Ekonomiky regionu zvládnou požadavek širší konektivity a těší se propojeným zájmům. Naše ekonomická spolupráce nikdy nebyla politickou hrou, v níž jedny zájmy soupeří s druhými. Je pro nás základnou, jíž se ujišťujeme, že výhod můžeme požívat všichni.« Jedno malajské přísloví říká, že je důležité zdolat vrchol hory, ale důležitější i společně sestoupit z ní přes rozeklané rokle. Přísloví vyjadřuje podle čínského prezidenta duch asijsko-pacifické rodiny.

COVID-19 pak slouží jako příklad, že jedině solidarita a spolupráce jsou schopny přenést nás přes výzvy. »Potřebujeme naše partnerství a důvěru pro všestranně výhodnou kooperaci. Potřebujeme zvyšovat úroveň a prostor pro regionální partnerství, abychom zajistili prosperitu celého regionu. Je důležité, abychom realizovali spolupráci na základě konsensu, korektně zvládli rozdíly a případná nedorozumění a mohli dlouhodobě vést APEC ve správném směru.«

V naléhavém boji s pandemií se teď úsilí upírá jednak k získání vakcíny, jednak k její přístupnosti a cenové dostupnosti hlavně v rozvojovém světě, kam řada členských států patří. Čína s tímto cílem spolupracuje s mezinárodními organizacemi a podporuje i APEC při posilování podpory veřejného zdraví. Čína realizovala projekt »telemedicíny«, aby dal lidem žijícím v chudobě zdroj pro včasný a kvalitní zdravotnický servis a doufá, že tím povzbudí antipandemickou spolupráci i ekonomické oživení.

Čína si vysoce cení významu APEC, bude i nadále organizaci podporovat, posilovat její kořeny a sloužit jejímu rozvoji a prosperitě. »Letos čínský lid musel bojovat, aby dosáhl kontroly pandemie. Musel mobilizovat zdroje pro vnitřní boj a asistovat jiným zemím a mezinárodním organizacím při pomoci mezinárodní komunitě,« zdůraznil Si Ťin-pching a oznámil, že za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhla země růstu HDP o 0,7 %, a přitom koncem roku zcela vymýtí chudobu v méně vyvinutých částech země.

»Nedávno jsme uskutečnili páté zasedání XIX. ústředního výboru Komunistické strany Číny. Přijalo doporučení k vypracování 14. pětiletého plánu. Plénum zdůraznilo, že Čína dokončuje budování umírněně prosperující společnosti při plném respektování časových zákonů a v příštím roce se vydá novou cestou budování moderní socialistické země. Nová etapa čínského rozvoje, založená na vědeckých analýzách, zůstane věrná filosofickým základům a začne uskutečňovat nové paradigma rozvoje, Čína bude stavět nový systém otevřené ekonomiky s vysokým stupněm kreativity a aktivním investičním a obchodním prostředím,« prohlásil Si Ťin-pching.

Na závěr delegáty summitu ujistil, že jeho země je připravena v práci se všemi členskými zeměmi vytvářet společnost míru a prosperity v ještě těsnějším svazku se státy regionu.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 7 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.