Reklama

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Vážený pane premiére,

Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně se připojuje k řadě gratulantů a do roku 2021 Vám přeje mnoho úspěchů jak při zvládání koronavirové pandemie, tak při řízení naší společné vlasti ku prospěchu všech jejích obyvatel.

Současně si dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o podání vysvětlení. Se znepokojením jsme v předvánočním období zaznamenali informaci o adventní promluvě předáka sudetských Němců pana Bernda Posselta, adresované i českým krajanům, v němž mimo jiné připomněl poválečné »vyhnání« sudetských Němců z Československa a označil ho za etnickou čistku. Toto pojmenování odporující historické pravdě odůvodnil ročním i delším časovým odstupem od konce války, s nímž Československo Němce »vyhánělo«. Jasně to tak podle něj svědčí o tom, že nešlo o akt pomsty pod vlivem rozjitřených emocí, ale právě o zmíněnou »čistku«.

Bernd Posselt. FOTO - Wikimedia commons

Ve svém poselství uvádí: »Vyhnání začalo v roce 1945 po druhé světové válce, ale největší část naší národní skupiny byla vyhnána v roce 1946, tedy v době, kdy běžela poválečná obnova, kdy už bylo rok po válce. Moje rodina byla vyhnána v listopadu 1946, tedy více než rok po konci války. To nebyla žádná spontánní pomsta, to byla chladnokrevně plánovaná etnická čistka.«

Vážený pane premiére,

chápeme, že v současné době máte velké množství jiných starostí, máte však k dispozici schopný aparát, který musí sledovat všechny události v celém jejich spektru. Proto jsme s napětím očekávali oficiální vyjádření Vlády ČR či ministerstva zahraničí na tuto promluvu.

Bohužel jsme nic takového dosud nezaznamenali. Znamená to snad, že nejvyšším představitelům občanů České republiky tato lživá slova nevadí? Nebo se domnívají, že občané cizí země mohou na adresu České republiky a jejích občanů říkat cokoliv a není třeba reagovat? Nebo se snad dokonce drží fráze: »Mlčení znamená souhlas«?

Jsme přesvědčeni, že občané republiky si zaslouží znát stanovisko představitelů republiky k takovým drzým a nepravdivým prohlášením záměrně opomíjejícím historická fakta a souvislosti. Právě zejména mladí spoluobčané jsou pak pod dojmem tohoto a obdobných prohlášení mnohem benevolentnější při formování svého názoru na tzv. Benešovy dekrety, a jsou tak de facto připravováni na souhlas s jejich zrušením. O to snad vládě jistě nejde.

Vážený pane premiére,

pomíjíme další vyjádření p. Posselta týkající se takzvané brněnské Pouti smíření, která podle něj »vyjadřuje protest mnoha Čechů, a zejména mladých Čechů, proti vyhnání a ozřejmuje, že směřujeme k lepší budoucnosti«. Nedivíme se, že současně neuvádí, že proti uskutečňování tohoto pochodu protestuje mnoho Čechů, a zejména mladých Čechů, i když měl možnost se o tom osobně přesvědčit. Mimochodem připomínáme, že možnost, že se tato akce koná, umožnil svým přístupem bývalý člen a významný představitel Vašeho hnutí, bývalý primátor pan Petr Vokřál. Však byl za to náležitě odměněn udělením německého Železného kříže!

S pozdravem

Martin ŘÍHA, předseda Městského výboru KSČM v Brně


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 63 hlasů.

Martin ŘÍHA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2021-01-10 17:14
Když vždycky sleduji myšlenkové pochody zdejších diskusních
kovaných antikomunistů a zastánců vlastizrádných Sudeťáků a jejich
současného Vůdce Posselta, pak už se nedivím a chápu, že za 2. sv.
války rozpoutané Němci byli čeští konfidenti Gestapa, kteří s ním
ochotně spolupracovali a udávali své české antifašistické
spoluobčany. Němci po prohrané 2. sv. válce měli štěstí, že je
mírumilovní Čechoslováci nechali v klidu a míru odejít z
Československa do Německa, namísto toho, aby spravedlivě potrestali
jejich válečná zvěrstva zločiny na českém národu.
kozpav
2021-01-10 16:55
Děkuji za článek.Je OK.
fronda
2021-01-10 13:37
To je vděk za umírněnost a humanismus našich předků v letech 1945 až
1947.
jmarek3
2021-01-10 12:48
Nestane se nic, i když mám vcelku premiéra rád , tak to nezapadá do
politiky - předklonu až na zem, před německou vrchností. Tak Vokřál
má záslužný kříž ? To vypovídá vše o cestě Brna do
demokratického tunelu. Tedy nejen ODS , ale veškerá verbeš na
brněnské kradnici. Poslední solidní primátor Brna byl s. Pernica
joska.korinek
2021-01-10 10:51
Odpověď na tento dopis, včetně reakcí představitelů politických
stran, bych si rád přečetl ještě před volbami.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.