Reklama
Zdeňka Valouchová (vlevo). FOTO - archiv Z. Valouchové
Rozhovor Haló novin s předsedkyní Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňkou Valouchovou

Kořenovský Železný kříž je fenoménem nacismu

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých (SOPVP) se angažovaně ponořilo do úsilí o odstranění německého nacistického kříže, který se vypíná nad Kořenovem na pozemku, jenž patří českému státu. Jaké máte ohlasy na vaše dopisy kompetentním orgánům, které jste jménem SOPVP oslovila? (více info zde)

Bohužel jsme se o skutečnosti, že byl nacistický Železný kříž v roce 2011 tajně obnoven, dozvěděli až na přelomu let 2019/2020. Širší okruh kompetentních orgánů se teprve chystáme oslovit.

V prvé řadě jsme oslovili právníky, abychom přesně věděli, do jaké míry byly porušeny zákony naší země. Také jsme chtěli nejdříve informovat ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, aby jako první věděl, že minulé i současné vedení Krkonošského národního parku (KRNAP) pochybilo. Je třeba zdůraznit, že se málokdo vyjadřuje přesně. Kříž je na území KRNAPu, tedy na území ve vlastnictví České republiky a v příslušnosti hospodaření Správy KRNAPu.

Velký ohlas máme od občanů, politických vězňů a jiných sympatizantů, kteří na problém již upozorňovali jako jednotlivci, ale byli odmítáni. A vedení Zastupitelstva obce Křenova na ně nechtělo vůbec slyšet.

Také jsme oslovili židovské obce, vedoucí organizací, se kterými spolupracujeme, včetně obecně prospěšné společnosti Živá paměť.

V první řadě to byli tedy právníci, které jste oslovili. V periodiku Národní Osvobození jste uvedla, že máte k dispozici právní rozbor situace a že reinstalace tohoto kamenného kříže v roce 2011 zakládá porušení příslušného paragrafu Trestního zákoníku. Jak pracujete s tímto právním podkladem? A nestálo by za to podat trestní oznámení na známého pachatele, tedy spolek Jizeran, jenž kříž obnovil?

Máme předběžně několik rozborů. Byly porušeny paragrafy 403, 404 a 405 Trestního zákoníku. Podání trestního oznámení zvažujeme, ale víme již od loňského léta, že »se něco děje«. Měli jsme šťastnou ruku, když jsme požádali o znalecký posudek JUDr. Ing. Josefa Zouhara, Dr., který ve svém znění uvedl, že vypracoval pro SOPVP samostatný posudek. Protože byl vázán mlčenlivostí, nemohl mě proto seznámit s předchozím jeho posudkem pro Policii ČR, územní odbor OOP Semily. Cituji pana znalce: »Podklady poskytnuté zadavatelkou se v podstatě shodují s podklady, které jsem obdržel od Policie ČR.«

Jinými slovy policie to již šetří.

Ano, již se něco děje.

Zjistila jste, že kořenovské zastupitelstvo se 14. října 2020 zabývalo návrhem, aby obec Kořenov podala žádost na ministerstvo obrany o zřízení pietního místa u tohoto nacistického kříže. Jak se lze přesvědčit na internetu, pro tento návrh hlasovalo sedm zastupitelů z přítomných sedmi. Co si o tom myslíte?

Jsem přesvědčena, že se kořenovské zastupitelstvo rychle snaží o jakousi legalizaci, což je dle mého názoru obrana před vysvětlováním, že Kořenovští nejednali v souladu se zákony ČR již od roku 2011. Jejich povinností bylo na skutečnost, že byl kříž obnoven, upozornit a požádat o jeho odstranění! Oni měli v prvé řadě podat trestní oznámení na spolek Jizeran.

Kořenovští zastupitelé si také odhlasovali jednání s ministerstvem obrany a vedením KRNAPu. Pokud máme přechozí zkušenosti s názory ministerstva obrany, máme důvod se domnívat, že jim nebude vyhověno, aby místo bylo prohlášeno za pietní. Ale někteří lidé by toto místo jako pietní moc chtěli, například loni v den Hitlerových narozenin se objevilo u tohoto kříže velké množství zapálených svíček.

Všechny tyto aktivity svědčí o záměru legalizace kříže.

Kdo všechno se angažuje na vaší straně? Víme, že badatel Josef Doškář odvedl velký kus práce, také vy jako představitelka SOPVP, a též Český svaz bojovníků za svobodu. Pomáhají vám i další spolky, případně osobnosti?

Díky pracovitosti našeho výjimečného člena badatele Josefa Doškáře bylo nejzávažnějším zjištěním, že kříž odhalil v roce 1944 sám Konrad Henlein a že jde o nacistickou propagaci. Odvedl kus práce také pan Křůmal a naši členové v Jablonci nad Nisou, například ing. František Radkovič. Pomohl nám i redaktor MF Dnes Tomáš Lánský, který o kříži psal jako první a věřil nám, i když představitelé obce doufali, že se nám nepodaří zjistit další důkazy. Zatím nám tedy pomohl každý, koho jsme o pomoc požádali.

Měla jste možnost hovořit s historikem a soudním znalcem dr. Uhlířem, jenž je autorem informačního textu u Železného kříže? Tento text není obsahově zcela v pořádku, protože mj. míchá československé oběti německého nacismu s oběťmi války z řad Němců, kteří - když vyjmeme německé antifašisty - druhou světovou válku vyprovokovali a vedli.

Osobně jsem se s panem PhDr. J. B. Uhlířem, Ph.D., nesetkala. Nechci zacházet do detailu. Text na informační desce se měnil. Po reinstalaci vyšel najevo původ a cíl kříže, ale návštěvníci byli »informováni« maskovaným textem, že jde údajně o maltézský kříž. Podle posudku pana Uhlíře se až v roce 2019 »probudilo několik iniciativních jednotlivců, jejichž cílem je snaha o odstranění pomníku«. V dalším odstavci hovoří o záplavě novinových článků a obsáhlých referátech. Je pozoruhodné, že pan znalec Uhlíř neustále tvrdí, že vlastníkem pozemku, na němž se kříž nachází, je KRNAP. Nyní si již Kořenov nebude moci dovolit polopravdy ohledně toho, o čem je tento kříž.

Musím dodat, že mě osobně velmi pobouřilo znalcovo tvrzení, že iniciativa žádající odstranění kříže je projevem neschopnosti vyrovnat se s vlastní minulostí. Přitom sám uznává, že jde o pomník padlým příslušníkům říšskoněmecké branné moci a Zbraní SS. Poněkud mu uniká, že v Norimberském procesu byla organizace SS jako celek prohlášena za zločineckou.

Dovoluji si ještě citovat z posudku PhDr. J. B. Uhlíře: »Znalec konstatuje, že v původním vysvětlujícím textu, který byl u kříže instalován, by revidoval informaci o vlastníku pozemku, při jeho konstatování byl obcí Kořenov uveden v omyl, tj. Kořenov není vlastníkem jmenovaného pozemku, je jím KRNAP.« Jenže to je také nesmysl, vlastníkem je Česká republika.

Dovolte mi z jeho posudku citovat dále:

»Na dalším obsahu textu setrvává znalec i nyní, současně zdůrazňuje, že v obecné rovině je proti bourání pomníků, a že se žulový Železný kříž po 10 letech od reinstalace stal součástí krajiny. Pokud nebyl deinstalován hned po ilegální reinstalaci, tj. v roce 2011, považoval by znalec jeho odstranění za projev neschopnosti vyrovnat se s vlastní minulostí.«

Ve skutečnosti měl být tento znalec mezi prvními, kteří měli žádat jeho přemístění. Dnešní dikce budí dojem odklonu jeho osoby od problému, zejména jeho tvrzení, že je mu bližší moderní způsob uvažování než pouhé primitivní kopírování kroků..., tj. strhávání pomníků. Nikdy jsme nevyslovili slovo strhávání, ale o přemístění budeme usilovat.

Budete se obracet na poslanecké kluby a ústavní činitele či jednotlivé politiky, aby kříž byl odvezen z veřejného prostranství?

Nyní v lednu se obrátíme na všechny poslanecké kluby zastoupené ve Sněmovně a na některé známé osobnosti.

Nemohou pomoci také antifašisté ze zahraničí?

Ano, už máme připraven text. Dovolte mi to poněkud vysvětlit ze široka. Začnu PhDr. Markétou Pánkovou, ředitelkou Národního pedagogického muzea J. A. Komenského, s níž jsem se seznámila při příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky věnované politickým vězňům zavražděným nacisty v Breslau (Vratislavi, Wroclawi).

Při poslední popravě v Breslau na konci druhé světové války zde byl popraven také můj otec. Paní ředitelka pochopila, že na české straně neexistuje koncepce pro spravedlivé připomínání pamětních míst, kde umírali čeští bojovníci proti fašismu, a ministerstvo obrany samo nekonalo. Nechala, původně na vlastní náklady, zhotovit pamětní desku od známého sochaře Petra Kolářského a ta byla ve Vratislavi slavnostně instalována za účasti velvyslanců 24. ledna 2020. Na této události jsme jako SOPVP navázali styky s polskými historiky, založili jsme Historickou skupinu Breslau apod. Němci při poslední popravě těla našich zavražděných antifašistů-vlastenců naházeli do studny. Na základě informace jednoho přeživšího pak po válce Jan Masaryk a Ludvík Svoboda zařídili exhumaci těl.

Tím jsem vysvětlila okolnosti mého seznámení s paní ředitelkou Pánkovou, protože mezi tamními popravenými byl také její dědeček Antonín Vrba, zavražděný gilotinou. Spolu s ním tam byl do roku 1943 též vězněn její otec Zdeněk, který přežil pochod smrti. A protože život připravuje neuvěřitelné příběhy, otec paní Pánkové vydal svědectví o posledních okamžicích života otce naší členky Marie Abrahámové. Zapamatoval si adresu její matky, a tak se rodiny seznámily.

Onen lednový den bylo zorganizováno sympozium přímo v budově vězení. Bylo velmi obsáhlé, získali jsme kontakty a hodláme požádat tyto naše nové přátele-antifašisty, aby nám pomohli a podpořili nás ve věci odstranění nacistického kříže nad Kořenovem.

Kromě toho máme další možnosti. Každý koncentrační tábor má mezinárodní komitét skládající se ze zástupců národností, jež byly v tom kterém koncentračním táboře vězněny. My máme dvě velmi vážené osobnosti v čele dvou takovýchto komitétů, paní Kateřinu Kočkovou v Mezinárodním ravensbrückém komitétu a Vlastislava Janíka v mauthausenském. S nimi jsme v kontaktu a oni požádají, aby se tyto mezinárodní komitéty ozvaly, abychom společně dosáhli žádaného cíle.

Nezvažovali jste obrátit se na prezidentskou kancelář?

Na pana prezidenta se obracet nebudeme. Udělal to již jeden odpůrce kříže. Pan prezident se osobně nevyjádřil a navrhl záležitost postoupit ministrovi kultury. To pro nás není řešení.

Jste jako sdružení v kontaktu i s obcí Kořenov?

Zvou nás na zasedání obce a posílají nám zápisy. Teď v lednu se zeptám místostarosty Kořenova pana Pelce zcela narovinu, jak se věci mají. Dokonce nás pozvali na jednání kořenovského zastupitelstva, jako kdyby netušili, že dokážeme získat řadu důkazů a argumentů proti kříži.

Obec Kořenov si nechala zpočátku udělat posudek, že se jedná údajně o historicky cenný kříž, že tedy podle jejich znalce není důvod něco odstraňovat. Obec vůbec věc podcenila a podcenila také práci takových lidí, jako je pan Doškář. Kořenovští nevěřili, že Josef Doškář půjde do archivů a zjistí skutečný původ kříže.

Musejí přece znát historii monstra, které mají v sousedství. Zatím reagují zástupnými problémy, vyhovuje jim nic neměnit.

Jaké jsou vaše plány na nejbližší dny a týdny?

Chceme získat co nejvíce politiků, představitelů a organizací, abychom docílili přemístění nacistického Železného kříže někam do depozitáře, aby nebyl na veřejném prostranství a nestal se místem schůzek lidí, kteří tam oslavují nacismus. Podle našeho právního znalce JUDr. Ing. Josefa Zouhara je kříž fenoménem nacismu »s potencionálem stát se významným místem nejrůznějších aktivit, skrytých či otevřených. Propagační hodnota obnoveného kříže jako zástupného symbolu je v tomto smyslu nesporná«. Cituji jeho slova z posudku, která považujeme za velmi vážná a zneklidňující.

Naše jednání nyní zpomalují aktuální problémy s COVID-19. Na druhé straně to může být jeden z bodů některé z volebních kampaní, když byla vyhlášena v neobvyklém předstihu.

Na závěr bych dodala ještě jednu věc: I na naši druhou informaci, týkající se odhalení pomníku přímo Konradem Henleinem, jsme upozornili pana ministra životního prostředí, který nám minulý týden odpověděl. Je pro nás satisfakcí, že můžeme dále postupovat v souladu s jeho vědomím, a tím více být přesvědčeni, že naše námaha má smysl.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.4, celkem 106 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jarprchal43
2021-01-17 18:28
hajek.jiri51 Sorry, vypadlo mi písmenko: obrazné vyjádření.
jarprchal43
2021-01-17 18:27
hajek.jiri51 - já jsem zapomněl, že nechápete obrané vyjádření.
Tedy: nejsem váš rudý soukmenovec, jak mi tady podsouváte.
hajek.jiri51
2021-01-17 00:38
Pane Prchal. Kde jste vyčetl že jsem Vás někde potkal? Teda mimo
tohohle diskusního fóra, z něhož a obyčejné logiky vycházím.
jarprchal43
2021-01-16 22:33
hajek.jiri51 - Nevzpomínám si, Hájku, že bychom se někdy někde
potkali. Soukmenovci jsme rozhodně nebyli a nejsme.
hajek.jiri51
2021-01-14 19:38
Pane Prchal. Jako zjevný bývalý "rudý nok", jste na noky
zjevné odborník.
hajek.jiri51
2021-01-14 19:33
Motle, Vám by možná pomohlo přečíst si něco o příčinách 1. i 2.
světové Války. Ale ne z Mein Kamf. Na komunisty to těžko svedete. I
když u Vás člověk nikdy neví.
jmarek3
2021-01-14 18:03
Co s takovým šutrem ,který počůrávají pejsci a je tolik psaní ?
Stačí na to machr Černý ,ten z toho utvoří umělecké dílo hodné
jeho tvorby , třeba záchodovou díru.
jarprchal43
2021-01-14 12:28
svaty_vaclav -Nevím, kdo tu žvaní, Vašku. Rok staré zprávy z
Aeronetu, které skutečnost zkreslují jako skoro všechno, co tam vyleze,
jsou vskutku to "pravé ořechoví". Ovšem pouze pro rudé noky.
marin
2021-01-14 11:37
K tomu brestlitevskému míru. Tady se účelně a v jiných souvislostech
vytahují různá fakta a vytvářejí oslí můstky. ("Oslí můstek
je výraz, který se uplatňuje zejména v řečnictví. Označuje
obratné, ale často krkolomné propojení dvou jinak nesouvisejících
témat .") Brestlitevský mír z 3. března 1918 byla mírová
smlouva, která potvrzovala vítězství Německa mocností na východní
frontězaprvní světové války po vojenské porážce a bolševické
revoluci a následné kapitulaci Ruska. Rusko bylo poražena, fronta se
rozpadla, panovala bída, hlad a chaos. Taková situace se ukončuje
kapitulací, kterým byl de facto onen mír..
o.motl
2021-01-14 08:00
Přečtěte si o dějinách nejen 20. století i něco jiného než skripta
z vumlu nebo komunistické učebnice dějepisu pro základnî školy,
Hájku. Třeba ze sebe přestanete dělat germanofobního rudêho
šaška.
hajek.jiri51
2021-01-13 23:48
Pane Motl. Radím Vám. Ty svoje kraviny nevystavujte na odiv světu. Mohlo
by to ublížit Vašim dětem. Tedy pokud nějaké máte. Vy sám jste už
profláknutý případ.
fronda
2021-01-13 23:41
To je součást neonacistické propagandy, takové ty nápisy a řeči, že
jde o "oběti války". Mimořádně podlý trik.
svaty_vaclav
2021-01-13 23:08
o.motl - žvanit umíš dobře motl ...............
"https://vimeo.com/382135621" .................... Vladimir Putin
odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými
dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně!
Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29.
září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i
tehdejší Polsko! Dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala
Mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny
tehdy již zesnulého maršála Pilsudského! Polský velvyslanec chtěl
Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé
Evropy do Afriky! Druhá světová válka začala v Československu a také
v něm skončila!
o.motl
2021-01-13 16:33
Rusové uzavřeli s Germány na začátku minulého století celkem
potupnou Brestlitevskou mírovou smlouvu, Hájku. Pěst pod nos jim
nastavili Anglosasové a Francouzi.
jehela
2021-01-13 15:59
Ano je ostuda,co se dnes děje. Ze zločinců jsou oběti a naopak.Je mi
smutno z dnešnich politických poskoků Němců a Američanů. A mladí se
již neučí,jak to bylo tady zlé za protektorátu.Rusové si nezaslouží
dnešní nevděk.To je výsledek dnešní výuky historie.Pamětníci již
skoro nejsou. A tak se dobře falšuje historie.
hajek.jiri51
2021-01-13 15:41
Zapadá to do dnešní doby. Doby předělávání historie. A skončí to
... Táhnětě. O to jde a nic jiné od doby, co je Germán Germánem.
Pouze Rusové jim opakovaně a úspěšně nastavili pěst pod nos. A to
vadí. I našim poskokům.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.