Reklama

Havlův mýtus stále rozděluje národ

Na Parlamentních listech 16. listopadu 2020 ve stati »Horší než COVID, větší škody«, hodnotí pan Ondřej Neff jak prezidenta Václava Havla, tak prezidenta Ing. Miloše Zemana ve vztahu k TGM(!). Dochází k podivným závěrům, které jen ilustrují rozšířenost mýtu o prezidentu Havlovi.

Tak především prohlašuje, že osobnost pana Havla je srovnatelná s TGM tím, že »sjednotil naši společnost« zatímco Miloš Zeman společnost »rozděluje«, a to pro své účelové záměry a »mstivou povahu«.

S takovými tvrzeními rozhodně nelze souhlasit. Po třicetiletí od sametového převratu, jenž nebyl revolucí, pozorujeme všechny shnilé plody tohoto převratu, který národ tehdy odsouhlasil v obluzení daném předchozí krizí socialismu a rafinovaným útokem západních struktur na naši společnost.

Havlova osoba podle mne není srovnatelná s TGM v žádném ohledu. Proč?

TGM na rozdíl od pana Havla věděl, kam se chce s českým a slovenským národem dopracovat. Dokládá to mimo jiné i zakládací listina Československa – Washingtonská deklarace. Ani s jediným bodem této deklarace se pan Havel nikdy neztotožnil – a naopak činil vše pro jejich popření.

Pan Havel, jenž byl vybrán k reprezentaci převratu – jak nedávno  veřejně dosvědčil pan Soros a jiní – svým projektem »občanské společnosti« zavrhující národní společnost jako přežitek dějin se daleko více blížil k Mussoliniho projektu »korporátní stavovské společnosti«. Vše, co pan Havel hlásal jako závazné sliby pro českou a slovenskou veřejnost před rozbitím státu, se nikdy nesplnilo, a nesplnil to především sám pan Havel.

Za prvé, nesplnil udržení společného státu, což byl axiom TGM.

Za druhé, nesplnil neutralitu státu ve vojenských blocích, kterou sám vyhlašoval, dokud nebyl nadirigován k paktu NATO.

Za třetí, sliboval společnost bez třídních rozdílů, což byl slib evidentně neuskutečnitelný, stejně jako totéž sliboval Mussolini Italům ve třicátých letech.

Za čtvrté, sliboval konec nezaměstnanosti a lepší životní jistoty než socialismus, v čemž propadl zcela do žumpy dějin.

Za páté, sliboval společnost bez válek, což sám popřel souhlasem se zločinným útokem NATO na Jugoslávii a vstupem na její území bez souhlasu legitimní vlády.

Jeho idea »občanské společnosti« se naplnila s jeho vědomím a souhlasem v praxi stavovské společnosti s obnovením tříd (jimž se tu říká »skupiny« či »menšiny«), které již první ČSR vykázala z dějin jako vládnoucí – církve a šlechtu. Totéž budoval Mussolini v Itálii, když prosadil model »korporátní společnosti smířených stavů«,  tj. smíření dělnické třídy s buržoazií a vládci, a s církví uzavřel i konkordát. Ne náhodou tak Havlův program vzývá pan občan kníže Schwarzenberg se svou partají.

K otázce rozdělování společnosti lze říci, že pan prezident Havel především svým hlásáním krutého antikomunismu rozdělil společnost trvale na dva velké nepřátelské tábory, což bude trvat do doby, než budou komunisté, skuteční socialisté,  a jejich voliči osvobozeni ze společenského ghetta, kam je zahnal havlismus, dnes modifikovaný v doslovný klerofašismus.

V tomto směru lze havlismus, jako pokračování Havlem hlásaného boje s »temnými strukturami komunismu«, srovnat samozřejmě nikoli s TGM, ale s režimem háchovského protektorátu, s jeho věčným »bojem proti bolševismu, s jeho Ligou proti bolševismu«.

Naproti tomu pan prezident Zeman od počátku hlásal zastoupení »dolních 10 milionů«, tudíž většinu pracujících národa.

Pan Neff tone v zásadním historickém bludu, když funkci prezidenta spatřuje v trvalém sjednocení společnosti. Tak tomu nikdy v dějinách nebylo a nebude. Ani TGM se nezdařilo totálně sjednotit národy ČSR, vždy proti němu stála opozice. Totéž se opakovalo za všech prezidentů, a ani nyní instalovaný prezident Biden v USA se nestane a nemůže být sjednotitelem Severoameričanů.

»Sjednotitelé« bývali vždy diktátory – ať to byli Hitler, Hirohito, Mussolini, Franco, Pavelič, Horthy, Bandera nebo Pinochet, Pol Pot nebo Salazar...

Společenství a národy mohou být sjednoceny pouze tehdy, když je sjednocuje společenská dohoda.

Tak tomu bylo ve zničené Jugoslávii (Tita nelze pokládat za diktátora, ale za autoritu). Teprve po úmrtí Tita zvedly zahraniční centrály útok na Jugoslávii za pomoci domácích kompradorů.

U nás stát rozbíjely rovněž zahraniční centrály, jako byly BND a Svetový kongres Slovákov v Torontu (nejde o žádnou konspirační teorii, ale o fakta).

A ani po rozbití společného státu u nás ani na Slovensku doposud po více než třicetiletí od převratu nedošlo ke společenské dohodě. Nemůže k ní dojít, pokud budou státy jako my v područí Unie a bruselské vrchnosti, za kolonialismu Německa. Vždyť i proto si naše »elity« tak pochvalují »pokojné rozdělení státu, dokonce vzor pro zahraničí«. Jak ostudné!

Páté kolony rozbíječů národních států se totiž nikdy nedohodnou s pracujícími porobenými unijní a berlínskou vrchností. Teprve jejich osvobozením může nastat společenská dohoda a přijatelná perspektiva pro další existenci našich národů. Opačné konání EU a Berlína může národy pouze zničit. Mýtus pana Havla a jeho havlismu pouze slouží k této ničitelské misi.

Jiří JAROŠ NICKELLI


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -40779.1, celkem 112 hlasů.

Jiří JAROŠ NICKELLI

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2021-01-21 14:11
Prochale, proto jsem tam napsal lomítko IVVM, protože to byl tehdejší
předchůdce CVVM. Pokud jde o září 1992, tehdy žádné Rudé právo
neexistovalo, takže se neztrapňujte... A pokud jde o programy
politických stran, já je četl taky. A stejně tak odborníci na
ústavní právo, kteří dodnes rozbití ČSFR označují za neústavní
mj. právě proto, že o něm rozhodl parlament v rozporu s volebními
programy většiny stran. Jediná SNS měla v programu rozdělení.
Ostatní strany měly více variant řešení státoprávní situace. Jak
jsem napsal, některé jen dvě varianty (třeba ODS, ODA), některé
čtyři (HZDS)... A to o tom žoldu je otázka zdravé selské logiky, nic
víc, nic míň. V době rozbíjení zemí bývalého východního bloku
byl Západ v ekonomické krizi a potřeboval nová odbytiště. A jak
známo, menší sousta se líp polykají. Prestižní značky jako Made in
Yugoslavia či Made in Czechoslovakia se Západu nehodily - to byl jediný
důvod, proč rozbití obou těchto zemí zorganizoval! R. Janouch
halonoviny
2021-01-21 14:06
Frondo, tady nejde o krotkost nebo nekrotkost, ale o smysl pro sebereflexi
a neopakování stalinistických výmyslů! R. Janouch
donald.kaczerowski
2021-01-21 00:35
fronda - Já jsem před rokem 1989 na Kubě byl. Kdybych neměl dolary,
umřel bych tam nejspíš hlady. Bylo to tam ještě horší než v SSSR.
Vymetené krámy a fronty. Ale je pravda, že Kubánci skoro každý den
nadšeně manifestovali a provolávali slávu Fidelovi. Moc jsem tomu
nerozuměl.
fronda
2021-01-21 00:33
R.J.: Opravdu, za Masaryka se do lidí střílelo opakovaně, takže on
nese odpovědnost. Stejně tak Klement Gottwald jako prezident nese
odpovědnost za excesy 50. let, i když to dostal příkazem od Stalina.
Bylo by dobré, aby se Tatíčka taky dotkl nějaký text "O kultu
osobnosti a jeho důsledcích". --- Nevím, co tvrdila rudá
propaganda 50. let. Od Dohody dostal Masaryk odměnu za intervenci legií,
ale je to ostudná kapitola naší historie. Určitě právě tady je
důvod eskalace bojů, žádná jiná takto početná a organizovaná
vojenská síla na počátku občanské války v Rusku neexistovala.
Sovětská moc by doutnající ohniska kontrarevoluce bez problémů
zvládla. A jestli se tento závěr antikomunistům nelíbí, je to jejich
problém. Krotkost vede jen ke stupňování pravičáckých lží, jak 30
let pozorujeme.
fronda
2021-01-21 00:08
donald.kaczerowski: Země latinské Ameriky nejsou obecně přehnaně
ekonomicky výkonné, i když proti nim USA a jejich satelité embargo
neuplatňují. Možná je to důsledek staletého neokolonialismu
amerického režimu. --- Fidel udělal i chybná rozhodnutí, tak jako
každý lídr, ale před rokem 89 se Kubě celkem dařilo a vzhledem k
okolnostem to není tak hrozné ani teď.
fronda
2021-01-21 00:02
janmakovicka: To je všeobecně známo, že v důsledku intervence a
činnosti antisovětských sil padlo přes milión vojáků všech stran.
No a válkou zničená země nedokázala čelit neúrodě, což vedlo v
Povolží k hladomoru. Samozřejmě je to vina interventů a bílých.
donald.kaczerowski
2021-01-20 20:15
Halo noviny (Roman Janouch) - Pokud tady někdo pracuje v něčím žoldu,
jsou to komunisti, kteří jako pátá kolona pomáhají Putinovi poškodit
naše postavení v Evropě a Evropské unii. Věřím, že vám to
spočítají voliči v nadcházejících volbách a jednou to správně
vyhodnotí i historie.
donald.kaczerowski
2021-01-20 20:12
janmakovicka - To mi vysvětlete, jak americké embargo ničí kubánské
zemědělství. Někdejší světová "cukřenka" nemá cukr ani
pro sebe a lidi stojí fronty na základní potraviny. V jedné z
nejúrodnějších zemí Latinské Ameriky. Šedesát let vy komunist
opakujete mantru o embargu. Byly doby, kdy do Kuby cpal miliardy ročně
celý socialistický blok, ale stejně živořila. Kubánské
hospodářství nezničili Američani, ale tamní "socialismus".
janmakovicka
2021-01-20 19:43
Panu Prchalovi: Jan Ruml tehdy zřejmě úmyslně porušil zákon,
nerespektoval platné volební moratorium a ovlivnil výsledky voleb,
když na to novináři upozornili, Václav Havel prohlásil, že Janu
Rumlovi důvěřuje. Panu Kaczerowski: Problémy kubánského
hospodářství jsou především dány americkým embargem, které USA
uplatňují vůči Kubě dodnes. Fidel Castro „zlikvidoval na Kubě
mafii, pozvedl úroveň zdravotní péče, vzdělání, bydlení
obyvatelstva“(encyklopedie). Valtr Komárek nám na Kubě určitě ostudu
nedělal. Kniha Johna Keanea je vůči Havlovi kritická, o nenávisti ale
tady nemůže být řeč.
jarprchal43
2021-01-20 17:51
R. Janouch. - Že mě Janouchu bolševické koště vašeho typu obviní z
účelového lhaní mě nijak nerozhází. CVVM při sociologickém ústavu
ČAV vznikl v roce 2001, takže mohl dělat těžko výzkkum v roce 1992.
Tyhle fóry může zkoušet tak akorát na vašich stranických
školeních. Až se zase otevřou knihovny, běžte do Městské v Praze a
tam si půjčte Rud právo z roku 1992. Hladce najdete čísla, kolik
Čechů a Slováků bylo v září 1992 pro a proti rozdělení
Československa. Taky tam najdete programy slovenských politických stran,
které mám v archívu. Existují na to i vědecké, diplomové a
bakalářské práce, ale ty vůbec nezmiňuji, protože byste je
samozřejmě označil za podvod. Vaše kecy o extrémním fanatismu a
rozbíjení ČSFR v žoldu Západu jen dokreslují, co je ta vaše partaj
za tlupu zoufalců. Když se takové primitivní lži nestydí publikovat
relativně mladý člověk, dovedu si živě představit, co mají v
hlavách vaši soukmenovci geronti.
halonoviny
2021-01-20 16:29
Frondo, nebuďte směšný. TGM se opakovaně proti střílení do
dělníků ostře vyslovoval a jeho pachatele hnal k odpovědnosti, a co se
týče legií - ty podporoval z důvodu československé samostatnosti a
celistvosti - rozhodně není viníkem tamních tehdejších bojů. Tahle
"rudá" propaganda z 50. let v roce 2021 je zcela absurdní - jen
tím nahráváte zdejším primitivním antikomunistům! R. Janouch
halonoviny
2021-01-20 16:28
Prchale, vaše účelové lhaní je až elementární - nu
havlista/antikomunista po boji, tak není divu... Průzkumy z prosince
1992, které jsem tu popsal, dělaly oficiální agentury CVVM/IVVM, naopak
váš zářijový průzkum je totálně smyšlený - zřejmě
propagandistická slátanina ODA a spol., že?! Naprosto není pravda, že
SDĽ byla pro rozdělení, dokonce ani HZDS to neměla v programu pro volby
1992. Jediná strana na Slovensku, která s tím šla do voleb, byla SNS.
HZDS nabízelo čtyři formy řešení státoprávní krize - včetně
konfederace na švýcarské či spolkového státu na německé bázi.
Naopak česká neoliberální pravice do toho šla s až extrémním
fanatismem, protože ČSFR rozbíjela v žoldu Západu. ODS řekla jasně.
Buď unitární stát, nebo rozchod. A Kalvoda brojil za rozdělení od
začátku! Vina Slováků na rozbití společného státu je tak oproti
vině Čechů naprosto marginální! ... A takhle je to u vás se vším. I
s tím Bartončíkem. Pravdu má pan Makovička, vy se držíte
oficiálního lživýkladu havlistických lžistruktur! R. Janouch
jarprchal43
2021-01-20 08:27
janmakovicka - John Kearne sepsal o Havlovi drby z druhé a třetí ruky,
jak knihu charakterizoval jeden recenzent. Bartončík byl spolupracovník
StB, který slíbil, že nebude kandidovat na poslance a nesplnil to, tak
to Ruml zveřejnil. Kdyby byli lidi vždycky tak důslední, nemuseli jsme
mít pro ostudu před celým světem dneska jednoho estébáka předsedou
vlády a druhého místopředsedou poslanecké sněmovny.
donald.kaczerowski
2021-01-20 03:09
janmakovicka - Komárek pomohl jako poradce Fidela Castra přivést
kubánské hospodářství zu grund. Dovedu si představit, jak by vypadala
pod jeho vedením transformace naší ekonomiky. Slušovice byly jakási
komunistická "laboratoř kapitalismu", která dělala všechno
možné od počítačů až po koňské dostihy a někde jako přidruženou
výrobu měla taky zemědělství. A že jste si vybral jako zdroj
informací zrovna Keanea, který se v rozhovorech nijak netajil svou
apriorní nenávistí k Havlovi.
janmakovicka
2021-01-20 01:13
Pane frondo z jakých pramenů čerpáte? Kde jste vzal ty miliony obětí?
janmakovicka
2021-01-20 01:06
V lednu 1990 jsem držel palce Havlovi, kterého jsem znal jako
úspěšného spisovatele, ten mě ale nemile překvapoval. První cesta,
kterou jako prezident vykonal vedla do Bonnu. Očekávalo se, že
navštíví nejprve Bratislavu. Pro Slováky to byl políček (John Keane),
následovala tzv. pomlčková válka a další a další nedorozumění se
Slováky , čehož výsledkem bylo, že Havla podporovalo koncem roku 1991
pouhých 9% Slováků. Nepřekvapila mě (jako pravidelného posluchače
Svobodné Evropy) omluva sudetským Němcům, ale považoval jsem to za
chybu, omlouvat se měli v prvé řadě Němci. Pak přišla aféra
Bartončík, to měl být agent STB, ve skutečnosti šlo o podraz, který
Havel podpořil. Tehdy se rozhodovalo o charakteru ekonomické reforrmy:
Zjedndušeně : Klaus nebo Komárek? Havel podpořil Klause a jeho šokovou
reformu. Vysloveně mě znechutil svým útokem na družstvo ve
Slušovicích (nitky obepínající náš potravinářský průmysl).
Tenkrát u mne ztratil veškeré sympatie. A málem jsem zapoměl:
lustrační zákon, který podepsal Podle Johna Keana (v knize Václav
Havel ) došlo k uzákonění morálně nejpochybnějšího a politicky
nejkontroverznějšího nařizení v celé střední a východní
Evropě. Když podpořil bombardování Jugoslávie (humanitárrní
bombardování !!), napadení Iráku bez souhlasu OSN, jsem se už ničemu
nedivil. Považuji Václava Havla za dobrého dramatika ale za špatného
politika.
fronda
2021-01-19 23:42
R.J.: Nevím, co je to "minulorežimní totalita". Asi nějaká
propagandistická fráze z ČT. --- Nejenže je Tatíček jako hlava státu
zodpovědný za opakovanou střelbu do lidí (např. u nás v
severozápadních Čechách, ale i mnohde jinde). Hlavně nese vinu za
nasazení legií v Rusku proti revoluci, což vedlo k eskalaci občanské
války a ke smrti několika miliónů lidí.
jarprchal43
2021-01-19 22:59
R.Janouch - V průzkumech veřejného mínění se Slováci vyjadřovali
pro zachování společného státu, ale ne tak vehementně jak tvrdíte. V
září 1992 se už 41 procent občanů SR vyslovilo pro samostatnost,
nemám bohužel ve svých poznámkách číslo nerozhodnutých, ale pro
zachování Československa už byla rozhodně menšina. A osmdesát
procent Čechů i Slovák už v té době nevěřilo, že Československo
přežije. Jinak ovšem dopadly volby, které drtivě vyhrály strany s
programem samostatnosti Slovenska: HZDS v čele s Mečiarem 37,26 % hlasů,
Strana demokratickej 1’avice (SDE) 14,7% hlasů,
Křesťanskodemokratické hnutie (KDH) - 8,89%. a Slovenská národná
strana (SNS) 7,93%. Masaryka jsem s Havlem nesrovnával z hlediska
tvorby, to jste si vymyslel. Hned v úvodu jsem napsal, že Masaryk byl
filozof a Havel dramatik. Ale když už jste to nakousl, dobyl si Havel ve
svém oboru ve světě větší renomé než Masaryk ve své době mezi
filozofy. Je však pravdou, že Havlovo poněkud náročnější psaní
nebylo pro obdivovatele Olbrachtovy Anny proletářky či Řezáčova
Nástupu a podobných plytkých agitek. Ale já soustavné otírání se
vás komunistů o Václava Havla beru jako takový folklor a léčení
komunistických mindráků z toho, že socialismus komunistického typu
odešel na smetiště dějin a nemá šanci se vrátit.
halonoviny
2021-01-19 20:00
Frondo, kolik jste toho vychlastal? Za smrt koho nese vinu TGM? A že jich
bylo víc než obětí minulorežimní totality? To už jste se
definitivně zbláznil?! R. Janouch
halonoviny
2021-01-19 19:57
Marku, v čem bylo Československo dílem Gottwalda? Neurážejte TGM a dr.
EB tím, že na jejich roveň budete stavět Gottwalda. To byste byl
stejný jako Prchal, který na Masarykovu roveň staví Havla... R. Janouch
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.