Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Produkce masa i mléka se mírně zvýšila

Celkem se loni u nás podle údajů Českého statistického úřadu vyrobilo 454 846 tun masa, meziročně o 0,9 procenta více. Od tuzemských producentů bylo nakoupeno 3108,1 milionu litrů mléka, což proti předchozímu roku znamená nárůst o 3,9 %.

Hovězího masa bylo vyrobeno 72 518 tun (meziročně o 0,5 % méně), vepřového 211 436 tun (o 0,9 % více) a drůbežího 170 725 tun (o 1,6 % více).

Hovězí maso

Za poklesem produkce stojí nižší stavy býků ve výkrmu během roku, snižující se vývoz zvířat k porážce a jejich zvyšující se dovoz společně s vyšší průměrnou porážkovou hmotností v důsledku jarního omezení provozu jatek, uvedli statistici.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu loni pokračovaly v mírném poklesu (o 4,1 %). Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 45,38 korun za kilogram v živém nebo 82,59 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice se od prosince 2019 do listopadu 2020 obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat snížil meziročně o 9,5 %, přesto vývoz živého skotu stále výrazně převažoval nad dovozem. Bylo vyvezeno 218,7 tisíce kusů (meziročně -10,4 %), z toho bylo 65,4 tis. ks (-10,5 %) určeno k porážce a 153,3 tis. ks (−10,4 %) skotu k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. Pokračoval růst dovozu jatečných zvířat (6,9 tis. ks, +50,9 %). Živý skot se dovážel hlavně ze Slovenska (býci k porážce); vyvážel se především do Rakouska a Německa (také zvířata k porážce). Výrazně se snížil vývoz zástavového skotu do Turecka a naopak vzrostl vývoz telat do Španělska.

Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity hovězí maso se meziročně zmenšil, a to z důvodu nižšího dovozu (37 232 tun; -8,6 %). Vývoz zůstal téměř na stejné úrovni (12 776 tun; +0,4 %). Hovězí maso z dovozu pocházelo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývoz směřoval především na Slovensko, do Nizozemska a do Polska.

Vepřové maso

Meziročně téměř stabilní výsledek za sebou podle statistiků skrývá zvýšení porážkové hmotnosti prasat a mírný pokles vývozu prasat určených k porážce.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly loni celkově jen o málo nižší než v roce předcházejícím (o 0,6 %) a dosáhly průměrné hodnoty 31,64 Kč/kg v živém nebo 41,13 Kč v mase. Během roku však zaznamenaly prudký pokles. Rozdíl mezi nejvyšší cenou v lednu a nejnižší v prosinci byl 14,88 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Pohyb zboží přes hranice v případě živých prasat vykázal meziročně o 4,1 % nižší obrat, a to v důsledku nižšího dovozu (105,2 tis. ks; -2,1 %) i vývozu (410,9 tis. ks; -4,6 %). Na obou stranách se snížil počet obchodovaných selat, dovezlo se jich 96,1 tis. (-7,3 %) a vyvezlo 167,7 tis. (o tři procenta méně). Klesl i počet vyvezených jatečných prasat (237,1 tis.; -5,8 %). Jejich jatečná hmotnost odpovídala desetině roční produkce vepřového masa v ČR. Navýšil se dovoz zvířat k porážce (vykrmených prasat a prasnic), i když jejich počet je nevýznamný. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa.

Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity vepřové maso se mírně snížil tím, že dovoz poklesl na 267 466 t (-1,2 %) a vývoz se naopak navýšil na 31 025 t (+10,1 %). Vepřové se dováželo tradičně z Německa, Španělska, Polska a Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

Drůbeží maso

Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla loni o dvě procenta nižší než v předcházejícím roce. Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 22,72 Kč/kg živé hmotnosti.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se i s živou drůbeží obchodovalo méně. Obrat vyjádřený počtem zvířat se snížil u drůbežích mláďat meziročně o 6,5 %, u dospělé drůbeže dokonce o 14 %, a to poklesem na straně dovozu i vývozu. Dovoz jednodenních kuřat dosáhl šest milionů kusů (-15,4 %) a vývoz 88,7 mil. ks (-5,2 %). Ještě výrazněji se snížil obchod s kuřaty a slepicemi určenými k porážce. Těch se v živé hmotnosti dovezlo pouhých 634 tun (-58,8 %) a vyvezlo 20 041 tun (-14,1 %), což odpovídá měsíční produkci drůbežího masa v ČR. Hlavními partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďarsko, Slovensko a Německo; vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Prohloubil se schodek obchodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes hranice zaznamenal zvýšení dovozu na 112 499 tun (meziročně o tři procenta více) a pokles vývozu na 15 443 tun (-16,3 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska, mírně se navýšil dovoz z Maďarska. Vývoz směřoval na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Mléko, mléčné výrobky

Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly loni průměrné hodnoty 8,56 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q (meziročně o 3,4 % nižší). Pohybovaly se od 8,95 Kč/litr (v lednu) do 8,21 Kč/litr (v září).

Pohyb zboží přes hranice pro komoditu mléko a mléčné výrobky vykázal meziročně o 5,8 % vyšší obrat. Stejnou měrou se zvýšil dovoz i vývoz. Dovezeno bylo 278,6 tis. tun mléka a mléčných výrobků, vývoz vyšplhal až na 1135,2 tis. tun. Za zvýšeným přebytkem obchodu s mlékem stál opět rostoucí vývoz (+56,3 tis. tun), i když jeho dovoz se také navýšil (+11,9 tis. tun). Schodek obchodu se sýry a tvarohem se meziročně mírně snížil na -42,7 tis. tun, klesl ale i přebytek obchodu se zakysanými mléčnými výrobky (na 21,3 tis. tun). Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 5 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.