Reklama

Účel světí prostředky?

Před třiceti lety, v lednu 1991, byl na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů tehdejšího Federálního shromáždění ČSFR projednán a schválen ústavní zákon, kterým se vyhlašovala Listina základních práv a svobod, která se stala předpokladem utváření demokratického právního státu.

Koncepčně Listina vycházela z principu přirozených práv, která nově v pojetí Listiny nepředstavovala ze strany státu nějaký dar občanům, ale vyjadřovala odlišnou kvalitu vztahu jednotlivce a státu, vztahu, ve kterém má být jednotlivec při ochraně základních lidských hodnot upřednostněn a současně efektivně chráněn proti zásahům státní moci.

Klíčovým ustanovením, které vyjadřovalo toto nové pojetí, se stala formulace o tom, že státní moc je oprávněna zasahovat, jen pokud je k tomu zmocněna zákonem, v mezích zákona a způsobem zákonem stanoveným.

Listina základních práv a svobod se stala po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 součástí jejího ústavního pořádku a Ústava ČR, inspirována Listinou, přijala v úvodních ustanoveních formulaci o tom, že státní moc slouží občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Již téměř 200 dnů žije celá republika v nouzovém stavu vyhlášeném vládou podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, který byl Poslaneckou sněmovnou několikrát opakovaně prodloužen. Ukázalo se však, že vládě se přes řadu slibů i pokusů o systémová či nesystémová opatření, jeden den vyhlašovaných, druhý den korigovaných a třetí opět měněných, nepodařilo epidemii účinně zvládnout a nová mutace viru představuje další zesílenou hrozbu.

Sněmovna ve čtvrtek vyslovila s dalším prodloužením nouzového stavu nesouhlas, a nouzový stav tak skončil v neděli úderem půlnoci. Vláda do poslední chvíle takový vývoj nepředpokládala, na návrhy opozice nepřistoupila, kompromis nehledala, k minulým slibům se nehlásila a ani nepřipravila žádnou náhradní, záložní variantu. Po údajné konzultaci s vládními a ministerskými právníky zvolila cestu »účel světí prostředky«, a to bez ohledu na skutečnost, že zvolený postup není souladný s Ústavou ani právním řádem.

V parlamentní republice, kterou Česká republika je, vláda podléhá kontrole parlamentu a je závislá na jeho důvěře. Prohlásí-li Poslanecká sněmovna, že s prodloužením nouzového stavu nesouhlasí, pak je projevem nerespektování a pohrdání parlamentem snaha parlament obejít, jeho rozhodnutí zvrátit a přizpůsobit si výklad ústavních norem své aktuální potřebě.

Pokud by každé neprodloužení nouzového stavu znamenalo možnost jeho okamžitého nového vyhlášení, jakýsi vládní reparát, pak kontrola tohoto mimořádného stavu se stává jen zcela nepotřebnou, neúčinnou a vymykající se smyslu modelu parlamentní kontroly. Ustanovení Ústavy by pak ztratilo zcela smysl.

Ušetřen svérázného výkladu svých ustanovení nezůstal ani krizový zákon, jehož pláštíkem se vláda za přispění většiny hejtmanů halí. Krizový zákon skutečně umožňuje vládě, aby na základě žádosti hejtmana kraje rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, ale jen za okolností, že v kraji byl vyhlášen stav nebezpečí podle krizového zákona a v rámci tohoto stavu nebezpečí není možné účelně odvrátit vzniklé nebezpečí. To, že zákon předpokládá před žádostí hejtmana předchozí vyhlášení stavu nebezpečí, svědčí i další ustanovení, které stanoví, že platnost krizových opatření vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení nouzového stavu, pokud vláda nerozhodne jinak. Ta krizová opatření, jejichž platnost zůstane zachována, se dále považují za krizová opatření nařízená vládou. Je tedy zřejmé, že žádost hejtmana (hejtmanů) lze podat až za vyhlášeného a nedostatečně účinného stavu nebezpečí. Připomínám zásadu, na níž stojí náš demokratický právní stát, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Účelová tvrzení, že jde o nový »skutkový stav« nebo že snad hejtmani nabyli pocitu, že jejich opatření účelně neodvrátí hrozící nebezpečí, jsou hodně za čárou a vláda hraje mimo ústavní pravidla stanovené parlamentní hry a vytváří si pravidla vlastní. Hrozí nebezpečí, že se ze »zakázaného uvolnění« stane každodenní akceptovaná skutečnost.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 0.5, celkem 319 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-02-18 23:25
Epidemie je na vzestupu, ovšem tenhle tady blekotá nějaké právnické
nesmysly...
joska.korinek
2021-02-18 14:25
Holt si bude muset spousta lidí trochu víc "porejt držkou v
zemi". Pak zjistí, že ten socialismus možná přece jen má něco
do sebe. Karel Kryl to sice myslel tehdy trochu jinak, ale když mu samet
protřel oči, už byl pravdoláskařům jen trnem v oku. Nakonec byli
rádi, když "zmizel".
janovec68
2021-02-18 13:40
@levicovyvolic: V dlouhodobém horizontu to Filipa stejně nemusí moc
zajímat. Svých 25 let ve vysoké politice si v pohodě odseděl a
žádné velké ambice do příštích let on ani zbytek vedení už nemá.
KSČM čeká stejný osud jako slovenskou KSS, protože není a ani nechce
být stranou pro mladé voliče. Tohle rozdělování na "my, moudří
a zkušení" a "oni, hloupí a nebezpeční" ještě nikomu
žádného nového voliče nepřineslo. A pouhé upevňování si
stávající voličské základy už evidentně k setrvání ve sněmovně
stačit nebude.
bokassa
2021-02-18 13:17
levicovyvolic - tak jako v roce 1968 žádal bratrskou internacionální
pomoc...
levicovyvolic
2021-02-18 09:26
A ještě něco: kdyby náš pan Bubeníček zůstal hejtmanem, jistě by
také žádal o prodloužení NS.
levicovyvolic
2021-02-18 09:04
Tak nějak to říkají vaši noví kamarádi z ODS a TOP 09. Nic nového.
Jde o to, co na to řekneme my, ta zbylá hrstka skalních voličů KSČM.
Myslím, že ve většině jsme důchodového věku, protože mladí,
kterým už od mateřské školky cpou do hlavy ty "správné"
názory komunisty nevolí. Tudíž ani ti mladí lyžaři, za které
bojujete se vám neodvděčí. No a my starší, ohrožení pro nás
smrtelnou chorobou si myslíme, že jste to zase pane Filipe podělal. Na
každé rozvolnění zareagují davy "karnevalem" a další
mrtví na JIPkách budou následovat. Takže jste znovu geniálně
přispěl k dalšímu úbytku hlasů pro KSČM ve volbách. Pane předsedo,
už to prosím zabalte a pusťte do vedení někoho mladšího a hlavně
schopnějšího. Je to jako ve fotbale. Když mužstvo prohrává, mění
se trenér!
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.