Reklama

Suchej únor 2021 přinesl rekordní účast

Skončil 9. ročník zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor, která podporuje muže a ženy ve snaze prověřit jejich vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Celkově v letošním roce deklarovalo účast 10 % dospělých, tedy v přepočtu zhruba 700 000 lidí.

Podle reprezentativního výzkumu agentury Nielsen Admosphere se povědomí o kampani vyšplhalo z 58 na 76 % napříč českou populací starší 18 let. Mezi »Sušiči« byly i letos desítky známých osobností. Přidalo se i 12 krajů nebo osm dopravních podniků, řada institucí, škol a firem, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Pro tento ročník vše propojila nově vydaná kniha SUCHEJ ÚNOR, jejíž koupí mohou lidé podpořit činnost stejnojmenné neziskové organizace.

Do knihy přispělo 72 českých osobností, odborníků, novinářů i obyčejných smrtelníků s neobyčejnými lidskými příběhy. Například reprezentační hokejista Patrik Bartošák, psychologové Pavel Rataj či Ilona Preslová, spisovatel Josef Formánek, primář Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, alkoholog Ivan Douda, záchranář Honza nebo muzikant Petr Fiala. Od konce února lze knihu nalézt také v nabídce většiny knihkupectví. »Koupí knihy přispěje každý nejen na realizaci Sucháče v příštím roce, ale také na další osvětové projekty, které chystáme v průběhu roku. A především – ta kniha je opravdu dobře hodnocená jak odbornou, tak laickou veřejností, a přáli bychom si, aby byla – podobně jako alkohol, také v každé domácnosti,« vysvětluje smysl knihy ředitel neziskové organizace Suchej únor Petr Freimann.

Suší stále více lidí, střízlivost chutná

Kampaň Suchej únor už zná 76 % české populace 18+. Znamená to nárůst o 18 % oproti roku 2020. Počet lidí, kteří v letošním roce deklarovali účast, se vyšplhal na 10 %, to je v přepočtu okolo 700 000 lidí. »Letos jsme se zaměřili také na úspěšnost účastníků se Sušením, která je poměrně vysoká. Za osm ročníků kampaně deklarovalo úspěšně dokončenou měsíční abstinenci zhruba 90 % lidí, kteří se do kampaně zapojili. Ruku v ruce s rostoucím povědomím rostou také sympatie s kampaní. Za pozitivní ji považuje 81 % oslovených respondentů, kteří ji znají, což je 7% nárůst oproti minulému roku,« komentuje čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere. Ta průzkum realizovala na reprezentativním vzorku 488 respondentů populace 18+ v rámci pravidelného omnibusového šetření na Českém národním panelu.

Do kampaně se letos opět zapojila také řada známých osobností, například Terezie Kovalová, Jiří Procházka, Martina Viktorie Kopecká, Roman Vojtek, Berenika Kohoutová, Václav Noid Bárta, Adéla Elbel, David Kraus, Nikol Moravcová, Daniela Písařovicová, Janka Chudlíková, Pavlína Louženská, Petr Harazin, Lukáš Vácha, Anna Julie Slováčková, Michelle Losekoot, Tomáš Babek, Denisa Pfauserová, Lena Bauner, Jaro Slavik, Nikol Moravcová, Nicole Ehrenbergerová a další.

Suchej únor letos poprvé pořádala stejnojmenná, nově vzniklá nezisková organizace, která přebrala pomyslnou štafetu od Ligy otevřených mužů (LOM), v jejíchž řadách se v roce 2013 nápad na Suchej únor zrodil. Odborná partnerství akci tradičně poskytl Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) a Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD). Hlavními partnery ročníku 2021 byly Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) a rodinná nápojářská firma Kofola. Dalšími partnery jsou Zásilkovna, Česká televize, ISIC nebo Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku FAMO.

V letošním roce se svou oficiální záštitou přidalo i 12 krajů, dále řada měst a obcí, Karlova univerzita nebo osm dopravních podniků. Podporu kampani vyjádřila také Policie ČR, záchranné služby a hasičské stanice napříč ČR, stejně jako další veřejné instituce, školy a firmy.

3x Pandemie COVID-19 a alkohol

Letošní ročník proběhl v rámci protipandemických opatření. I proto Suchej únor realizoval hned tři nezávislé průzkumy na téma změny konzumního chování ve vztahu k alkoholu v době pandemie. Výstupy všech tří těchto průzkumů potvrdily hypotézu, že zatímco méně rizikoví konzumenti v době pandemie s pitím alkoholu zvolnili, rizikoví konzumenti naopak v konzumaci přitvrdili.

* Průzkum Suchej únor

Analýza téměř 5000 unikátních vyplnění důkladného Alkotestu na webu Suchejunor.cz ukázala, že alkohol pije v období pandemie častěji 40 % rizikových konzumentů oproti 16 % lidí, kteří alkohol pijí s nižší mírou rizika (viz. graf). Naopak bezmála polovina z těch, kteří měli alkohol bezpečně pod kontrolou už před pandemií, v tomto období ještě ubrala. Do rizikových skupin byli respondenti rozřazeni podle standardizovaného adiktologického nástroje AUDIT-C. Podobné výsledky se ukázaly v otázce ke změně množství alkoholu vypitého při jedné příležitosti, kde došlo ke zvýšení spotřeby u 23 % rizikových konzumentů a pouze u 6 % nízkorizikových.

* Průzkum Nielsen Admosphere

Podobný princip ukázal i reprezentativní výzkum Nielsen Admosphere na české internetové populaci 18+. Slabší konzumenti alkoholu (2-4x měsíčně a méně často) pijí alkohol v době pandemie výrazně méně často než před pandemií, část pravidelných konzumentů alkoholu (2-3x týdně) v pití alkoholu také ubrala a pije méně než před pandemií (cca 16 %). Část z této skupiny pravidelných konzumentů alkoholu však v pití naopak přidala a pije častěji než před pandemií (20 %). A právě těmto lidem hrozí, že mohou snadno sklouznout do rizikové skupiny konzumentů alkoholu.

* Průzkum ISIC Česko a Slovensko

V posledním průzkumu, který proběhl ve spolupráci s ISIC, odpovídalo 1645 studentů z ČR a 571 ze Slovenska, z nichž byla většina mezi 15-25 lety. Pohled na změnu spotřeby v rámci pandemie ukázal, že spotřebu zvýšilo 21 % odpovídajících studentů v ČR a 14 % na Slovensku, oproti tomu jich 52 % v ČR a 59 % v zemi za Beskydami v konzumaci zvolnilo, což je výrazně větší číslo, než u předchozích dvou výzkumů. Může to potvrzovat trendy vyznávající současnou generací Z, která alkoholu holduje výrazně méně, než generace předchozí. Mezi studenty už zná kampaň Suchej únor 85 % dotazovaných v ČR. Každý čtvrtý (25 %) ze studentů se zároveň už někdy do kampaně aktivně zapojil. Na Slovensku je pak povědomí o kampani mezi studenty jen o něco málo nižší, 67 %, a míra zapojení činí 24 %.

Úbytek podnětů a možností seberealizace

»Při prvním pohledu se může jevit, že pandemie měla na spotřebu alkoholu u nás pozitivní vliv, protože větší množství lidí s pitím zvolnilo, nebo se jejich spotřeby situace nijak nedotkla. Tím bychom ovšem opomíjeli nejrizikovější skupinu obyvatel, u které se ukazuje zcela opačný trend. Důvody přesně neznáme, může jít o dopady sociální izolace, úbytek vnějších podnětů a možností seberealizace nebo třeba hůře dostupnou péči o duševní zdraví, stejně jako o celkovou úzkost z pandemie,« popisuje za Suchej únor Freimann.

Jistá je korelace mezi zhoršenou psychickou pohodou a nadměrným pitím jako nevhodnou strategií při řešení tohoto stavu. Podle zkušeností adiktologů a terapeutů přibylo také lidí, kteří v minulosti svůj boj s alkoholem vyhráli, dlouhodobě abstinují, ale během pandemie krátkodobě uklouzli nebo k tomu měli velmi blízko (tzv. relaps). Nárůst u nárazového excesivního pití nejméně jednou týdně (tzv. binge drinking), potvrzuje i studie týmu Petra Winklera z NUDZ.

Různé zahraniční studie také poukazují na skutečnost, že ve spotřebě alkoholu během posledního pandemického roku přitlačili na pilu zejména dospělí do 35 let. U nich plní alkohol patrně dvě »funkce« – jednak snižuje úzkost z nejisté socioekonomické situace a možné ztráty zaměstnání, za druhé slouží jako dočasné antidepresivum. Obecně se zdá, že jsou nadměrným pitím nyní více ohroženy ženy, které i za normálních okolností tradičně více popíjejí doma, kde nyní tráví ještě více času než před pandemií, navíc značně zatížené stresem z pracovních povinností, běžné péče o domácnost a domácí výuky dětí.

Expanze na Slovensko

Ročník 2021 byl zároveň prvním rokem, kdy kampaň oficiálně expandovala i za hranice s názvem Suchý február. Detašovaný tým se ustavil kolem Kláry Dzúrikovej z Psychiatrické kliniky v Trenčíně a slovenská média i veřejnost o kampaň projevila podobně jako v ČR enormní zájem: »Prvý rok Suchého februára odštartoval aj napriek súčasnej situácii na výbornú. Podarilo sa nám osloviť veľké množstvo ľudí, oficiálne sa zapojili vysoké školy, nemocnice, občianske združenia. Veľmi nás teší, že táto myšlienka oslovila toľko Slovákov, a dúfame, že na Slovensko prinesie pozitívnu zmenu, uvedomenie si vzťahu k alkoholu a v konečnom dôsledku možnosť žiť zdravší život.«

O ten se spolu s kampaní snaží i dlouholetý partner. »Je stále více lidí, kteří přijímají svou zodpovědnost za vlastní zdraví. Stále více lidí pracuje na tom, aby si udrželi dobrou fyzickou a psychickou kondici, stravují se zdravěji, sportují. Pro tyto lidi je Suchej únor především příležitostí, jak si ověřit, zda mají pití alkoholu pod kontrolou. Naše pojišťovna aktivní péči o vlastní zdraví podporuje, a proto podporuje i Suchej únor. Záleží nám na tom, aby se lidé o kampani dozvěděli a k výzvě se připojili,« dodává k tématu Denisa Kalousková za ZP MV ČR, která se ke kampani jako partner připojuje již třetím rokem.

Pro polovinu účastníků i po roce

Suchej únor umožňuje účastníkům dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. Díky tomu mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Z výsledků Testu nezávislosti vytvořeného ve spolupráci s NUDZ vyplynulo ze vzorku 583 dotazovaných účastníků, že i rok po akci zvolní pití přes 48,5 % respondentů, 33 % Sušičů bylo podle nástroje AUDIT-C zařazeno do stejné kategorie jako v roce 2020 a jen u 18,5 % lidí došlo během roku ke zhoršení v pití alkoholu.

(zmk)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 6 hlasů.

(zmk)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.