Reklama
Rozhovor Haló novin s předsedkyní OV KSČM Jihlava a předsedkyní Ústřední rozhodčí komise Helenou Vrzalovou

Mizí pocit sounáležitosti

Současná situace stran COVID-19 zasáhla výrazně i do života KSČM. Okresní organizace Jihlava patří k těm nejaktivnějším, pokud jde o pořádání akcí a podobně. Jak vypadá vaše činnost teď?

Asi stejně jako jinde. Mezi lidi nemůžeme, proto soustředíme pozornost na dálkovou komunikaci, na sociální sítě, především Facebook. A jelikož to vypadá, že se veřejné aktivity nevrátí k normálu minimálně do konce roku, zvažujeme i okresní webovou stránku – možností, jak oslovit okolí, moc není. Pro případ, že by přece jen došlo k rozvolnění, máme připravený cyklus akcí na jihlavském náměstí, od her a soutěží pro děti přes koncerty až po diskusní stan. V Jihlavě potřebujeme být vidět a slyšet, na podzim nás čekají volby, a v těch loňských jsme nedopadli nejlíp.

Zmínila jste volby. Chystáte nějaké změny ve způsobu vedení kampaně?

Musíme se přizpůsobit podmínkám. Kontaktní kampaň jsme připraveni rozjet formou termínovaných ohlášených setkání s kandidáty v každé obci regionu, ale kdyby to nebylo možné, posilujeme inzerci v tisku, chystáme videošoty po vzoru jiných okresů, a pracujeme na už zmíněných sociálních sítích. Máme vymyšlený i »trhák« pro závěr kampaně, ale to nebudu prozrazovat.

A co vnitrostranická činnost?

Tam momentálně vidím velký problém. Nemůžeme se scházet, a mně se zdá, že naši členové začínají ztrácet zájem, mizí pocit sounáležitosti s KSČM, každý se soustředí jen na své problémy, kterých doba přináší čím dál víc. Byli jsme zvyklí pořádat jednou za měsíc besedu se zajímavým hostem, připomínku významného výročí nebo třeba společenské posezení s harmonikou, prostě setkání v prostorách okresního výboru. A to padlo. Sice vydáváme měsíčník Zpravodaj, kde informujeme o aktuálním dění – a snažíme se udržovat dobrou náladu, ale to nestačí.

Od konce loňského roku jste zaměstnaná mimo stranu a funkci okresní předsedkyně vykonáváte neuvolněně. Byla důvodem taky pandemie?

Spíš ne. Personální náklady byly pro okres neúnosné, z účtu pomalu ale jistě mizely úspory. A zadlužit se nechceme, proto jsem se rozhodla pro »civilní« zaměstnání, v kanceláři bývám po odpoledních. V tomhle je podle mého názoru špatně nastavená ekonomika strany, předseda na plný úvazek je pro menší okresy likvidační. Přitom právě okresy odvádějí obrovský kus práce a jsou nezastupitelné.

Pandemie ovlivnila jen můj výběr zaměstnání. Chtěla jsem pomoci tam, kde je potřeba, takže prodávám v pekařství. Je to trošku z nouze ctnost, míst právníka se v Jihlavě teď zrovna moc nenabízí - a prodavaček je zoufale málo. Ale je dobré být mezi lidmi nedotčenými politikou, vrací se mi nadhled a na spoustu věcí se určitě dívám objektivněji.

Hodně se mluví o volbě nového vedení strany ještě před sjezdem. Co vy, jako předsedkyně Ústřední rozhodčí komise?

Po podzimních volbách jsem jako členka vedení KSČM nabídla odstoupení. ÚRoK, která mezi sjezdy o svém předsedovi podle stanov rozhoduje, mě ve funkci potvrdila. Jsem za to ráda, komise pracuje kvalitně, věřím, že na tom mám svůj podíl. I když na sjezdu už funkci obhajovat nehodlám. Pátým rokem vidím jen problémy a řeším spory, to je až dost. Pandemie skončí a před námi bude obrovský úkol – vrátit komunisty v plném lesku na politickou scénu.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 27 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Vladimir.novak1
2021-03-11 10:17
K stanley58.Škoda,že reagujete jen na to,co se Vám nehodí do
krámu.No,podnikatelé a stát.Tady je rozpor,stát dnes musí sanovat ty
ubohé podnikatele,přitom je stát přece nejhorší hospodář a tak mu i
nadávejme,že pouští půl bilionu v rozpočtu.Pak je ovšem chybou,že
tu vládne tržní hospodářství,nikoli socialistické,neb to
socialisticé se v dobách krize lépe orientuje.A jakože ty krize
přicházejí znenadání.Podnikatelé by tu nebyli,možná jen část a
nemuseli by si tak zoufat.A pokud se někdo někde vyučí nebo
vystuduje,tak by v tom podniku měl zůstat alespoň pět let.Pokud,po
vyučení by šel pracovat do jiné země,tak ta by příslušné zemi
měla vyplatit náklady na jeho vyučení.No,moc těch
Anglánů,Němců,apod.tu nemáme,zato tu máme Ukrajince,kteří když mé
máti předělávali záchod,tak jsem jej dodatečně musel opravit,a od
nich bylo jen něpanimaju.Podnikatel mě odbyl,u soudu y mě to stálo
prachy.S pozdravem V.N.
stanley58
2021-03-10 22:38
nováku, když se trošku zamyslíte, stačí jen trošku, tak vám možná
přijde na mysl, že když by ti podnikatelé nedostali od státu to
finanční vyrovnání za ztráty, tak by ty firmy a podniky museli
zavřít a na úřad by pak přišla hromada zaměstnanců. A ti OSVČ
měli (a mají) možnost si zažadát o finanční příspěvky. A těm
pendlerům nezáviďte. Dnes (na rozdíl od toho vašeho uzamčeného
socialismu) je možné v průběhu života pracovat kdekoli - v tuzemsku,
rakousku, německu, nebo anglii. Takže nezáleží na tom, kde se kdo
vyučil. To, že u nás mladý kluk po vyučení začal pracovat ve firmě,
ve které pracoval až do důchodu, to už dnes není nefrčí. Takovýto
znuděný život naštěstí už není - strávit po vyučení nebo po
škole 40 let v jedné fabrice, jedné hale, u jednoho stroje, nebo v
jedné kanceláři. Takový hrozný a skličující pracovní život
naštěstí už je 30 let za námi.
Vladimir.novak1
2021-03-10 10:15
O koronaviru se mluví a píše dnes všude, ba i v HaNo.Je ovšem chybou,
že čtenáři HaNo berou koronavirus na lehkou váhu. Začněme třeba
plivanci, na které si tak rád potrpí maskulinní část obyvatelstva.
Díky koronaviru může být i rozkol v rodinách (nejčastější důvod
– ztráta zaměstnání).Dále, stává se, že lidé nenosí roušky.
Nejzásadnější, co by mohlo ovlivnit značnou část obyvatelstva, jsou
finance. Jaktože někteří podnikatelé dostali za ztráty vyrovnání a
některé OSVČ včetně zaměstnanců nic? Je tu i otázka pendlerů (Ti
KSČM volit určitě nebudou, tak se zeptejme většiny, zda se vyučila v
Německu, Rakousku nebo Polsku).
Vladimir.novak1
2021-03-10 10:05
To co se děje v jihlavském OV KSČM,se jistě děje s menšími
odchylkami zřejmě i v ostatnívh OV KSČM a předsedové začínají být
neklidní a zoufalí.Takže uvítejme další zkušenosti i z ostatních
OV.Jihlavský případ berme jako vzor.I k případně nově vytvořeném
jihlavském webu se můžeme vyjádřit.Informace o činnosti OV se
samozřejmě můžou najít na tom webu.O koronaviru výše,zatím jej
nechme spát a berme jako by tu byla normální situace.Tak zaprvé: Pokud
OV vlastní nějakou místnost nebo se může scházet za příznivého
počasí a někdo z členů umí nějakou cizí řeč,mohl by ji
bezplatně vyučovat třeba i mladé To samé,pokud hraje na nějaký
hudební nástroj,apod.Zadruhé: Pokud členové bydlí v činžácích
nebo panelácích,mohli by zvelebovat své okolí,třeba vysazením stromů
nebo kytek.Vždy se najde někdo,kdo projeví zájem,znám to ze své
zkušenosti.Zatřetí:Sport.Pokud se najde nějaký mladší člen,může
sehnat partu jemu podobných a třeba na sídlišti a hřištích,kde skoro
nikdo nebývá,si zahrát fotbal,volejbal ping-pong,apod.Začtvrté:S
velkým věhlasem udělat někde brigádu,třeba v lese.Je jasné,že k
těmto návrhům by bylo hodně skepse,ale takto lze jedině tu mládež
přitáhnout do strany.A vysvětlovat,jak by se to mělo provádět,by
zabralo list A4.Tohle je jediné východisko z té
sibérie.Projevy,naříkání,výzvy,otevřené dopisy,petice nic
nezmůžou.
stanley58
2021-03-09 23:26
Dnes ty lidi při pohledu na vás už opravdu nic nenadchne. Je to vidět i
na tomto webu - jak napsal váš kolega Novák: oslavy 1.máje, 9.května,
VŘSR, 25. února, padlí rudoarmějci, odsun němců atd. atd. Prostě jen
se stále zabýváte dalekou minulostí.
fronda
2021-03-09 20:31
No a co by tam tedy mělo být? Co "dnes moc lidí nadchne"?
Vladimir.novak1
2021-03-09 17:03
Je to smutné,co nám s.H.Vrzalová předeslala.A pravděpodobně se tak
děje i na ostatních OV KSČM.Ocenit musíme,že s.Vrzalová je ochotna
vést stranu i za nepříznivých finančních okolností,které
pravděpodobně by se podílely na zániku KSČM.Zřízení webové
stránky by byl dobrý počin,to by stálo ale také prachy.Zeptejme se
ale,co by ta webová stránka měla obsahovat.Slavnosti
1.máje,9.května,VŘSR,padlí rudoarmějci,sejdeme se na Lázku,výročí
Klubu českého pohraničí,přednáška o bitvě u Sokolova dnes moc lidí
nenadchne,natož aby se přihlásili do KSČM.To chce jinou taktiku,na
kterou ale starouškové těžko přistoupí.Už jsem mnohokrát o této
možnosti psal a jednal,ale je to jako když házíte hrách o
stěnu.Neslyšíme,nevidíme.Pak se KSČM diví,že přichází o své
členy (a voliče),neb to není jen tím stářím.No,v době koronaviru
toho moc nenaděláme,snad se volby odloží.Jo,a pokud potřebuje
s.Vrzalová navrátit lesk KSČM,tak má ještě šanci,ale to by tu musela
nastat alespoň komunikace nejen mezi funkcionářemi,ale i řadovými
členy a příznivci KSČM,i mimo okres,což se podle mé zkušenosti
takřka neděje.Práci čest!
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.