Reklama

Nová vládní strategie rovnosti žen a mužů

Vláda projednala a schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v ČR na úroveň srovnatelnou s ostatními státy EU. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii, jež řadu problémů, například feminizaci chudoby či dopady domácího násilí, více zostřila.

Přijetí strategie proběhlo symbolicky na Mezinárodní den žen a předcházela tomu online tisková konference.

V rovnosti žen a mužů Česká republika dlouhodobě zaostává za průměrem Evropské unie. Genderové nerovnosti přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů. V osmi oblastech společenského života proto Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády připravil konkrétní opatření ke snížení nerovností. Jedná se o opatření v oblasti Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Osnova Strategie.

Pandemie tvrdě dopadla na ženy

Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený pandemií COVID-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu měla krize tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 tisíce nezaměstnaných žen a 19,6 tisíce nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na zavření škol a předškolních zařízení. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí, spolupracující organizace loni vykázaly až o 40 % více obětí.

»Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mezd, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům,« představil cíle strategie ředitel vládního Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík.

V důsledku pandemie se ve větší míře odkryla problematika domácího násilí a genderově podmíněného násilí, čemuž se věnuje strategie v samostatné kapitole. Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent, na tiskové konferenci uvedla, že během studií zažily tři čtvrtiny studujících sexuální násilí, znásilnění zažila za život každá 10. žena. Ročně je u nás odhadováno 12 000 znásilnění, na policii se však dostane jen cca 600 z nich. Mezi další cíle v oblasti bezpečí patří posílení prevence násilí páchaného na ženách, zvýšení podpory obětem.

Potenciál vědkyň nevyužit

Do roku 2030 má strategie podpořit dívky a ženy ve vědě. Ženy tvoří 60 % absolventů a absolventek magisterského studia. V dalších stupních studia a ve vědě se ovšem vytrácejí, a ČR tak nedokáže naplno využít jejich potenciál. Mezi výzkumníky a výzkumnicemi je 27 % žen a jejich zastoupení dlouhodobě klesá. »Strategie v této oblasti navrhuje zavést podporu rodičů, kteří se vracejí do profese po rodičovské dovolené, ve formě návratových grantů. Jedním z opatření je například umožnění rodičům proplatit hlídání dětí z grantu,« zmínil Marcel Kraus z Technologické agentury ČR.

Nový strategický dokument poukazuje i na to, že se muži dožívají nižšího věku než ženy. Zanedbává se u nich prevence a přehlížejí se příznaky nemocí. U žen se zase podle výzkumů přehlíží bolest, zlehčují se diagnózy a ordinují více antidepresiva. »Genderová perspektiva není promítnuta do výsledků vědy. Například léky se vyvíjejí na kontrolních skupinách mužů,« uvedl příklad Kraus.

Kraus také upozornil, že ženy pracují hojně »v méně prestižních povoláních«, kde pobírají menší platy a v důchodu pak nižší penze. Haló noviny se zeptaly, proč právě tzv. pečující profese, v nichž je vysoké zastoupení žen a bez nichž se společnost neobejde (na rozdíl od jiných profesí, což dokládá současná pandemická doba), nemají vyšší prestiž, a to právě i díky vyššímu ohodnocení. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková souhlasila, že musí dojít k narovnání i těchto nerovností, musí dojít perspektivně i k jistému přerozdělování, ale stát nemá možnost zasáhnout do soukromého sektoru. »Tam, kde stát má moc, nechť řeší i platy,« dodal svou odpověď na otázku naší zpravodajky šéf vládního odboru Šafařík.

Strategie obsahuje celkem osm tematických oblastí a 26 strategických cílů. Definuje tak aktivity vlády v oblasti rovnosti žen a mužů na příští desetiletí. K jejímu plnění budou sloužit kromě běžných činností ministerstev i EU fondy a fondy EHP/Norska.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.3, celkem 3 hlasy.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.