Reklama

Kdo je zabiják?!

Nemohu jinak, než reagovat na překrucování faktů a lží, které se žel stali součástí našeho žití pod nadvládou mediokracie. Za posledních 30 let se neuvěřitelně překreslila mapa Evropy. Nejprve byla rozpuštěna Varšavské smlouva, pak zanikl i někdejší SSSR. Ale co se stalo potom? Odkud odešel SSSR, tam se postupně bez skrupulí nastěhovalo NATO. Území, ze kterého odcházela postupně vojska Sovětské armády, se později měnilo v prostor pod kontrolou NATO a v jeho strategickou hloubku. Tato deklarovaná »obranná« vojenská organizace nově obsadila území o celkové rozloze 1,5 milionu km2. Její vojska a zejména pak vojska USA jsou na území Polska, ale i několika zemí, které byly historicky součástí SSSR. Samozřejmě, že tam jsou na pozvání tamních politických elit, které v tom spatřují nezbytné zajištění toho, že i nadále budou zachovány režimy, které jim zajišťují, že budou u moci a u důležitých strategických zakázek.

A tady vyvstává první zásadní otázka: Je dnes někdo alespoň trochu ochoten diskutovat o otázce, co by se dělo, kdyby zrcadlově zase Rusko mělo své vojenské základny v severních oblastech Mexika, podél jižní hranice USA, tak jako jsou vojenské základny USA v těsné blízkosti západní hranice Ruské federace? Umíme si představit, co by se v takovém případě dělo, jaký povyk by se strhl?

Jednotky NATO jsou dnes na severu necelých 100 mil od Petrohradu a v centrálním směru je od Moskvy dělí necelých 300 mil. Takovému posunu nemůžeme říkat nijak jinak nežli expanze. Tam všude NATO buduje svoje významné předsunuté základny, jejichž hlavním úkolem je příprava průlomových operací v případě, že by došlo k válce. Dále víme, že hlavní pozornost amerických stratégů se soustředila na rozsáhlou modernizaci tzv. velké pětky zbraňových systémů, které byly v Evropě (tehdy ještě západní) rozmístěny s cílem vést případnou 3. světovou válku. Do této skupiny úderných systémů patří tanky Abrams, bojová vozidla Bradley, vrtulníky Apache (útočné) a Black Hawk (přepravní) a ze země odpalované řízené střely Patriot, přičemž všechny z nich mají charakter pilířů výzbroje předsunutých brigádních útočných bojových uskupení.

A do toho všeho zapadají i vojenské doktríny, které byly v USA schváleny během uplynulých deseti let. V nich se odráží nárůst tzv. vojenského sebevědomí USA, které získaly díky vojenským vítězstvím ve dvou válkách v Iráku (1991 a 2003), v bývalé Jugoslávii (1999), v Afghánistánu (2001), v době jedno polárního světa. A velice významné úloze, kterou vojska USA (zejména letectvo startující z letadlových lodí) sehrála v Libyi v roce 2011. Proto jsou všechny americké doktrinální dokumenty útočně zaměřené. Nic obranného v nich není. Jejich hlavní pozornost se soustřeďuje na útočné operace, na rychlé pronikání do hloubky území protivníka a na likvidaci jejich obranných zbraňových systémů. Vojenské síly USA a jejich spojenců se soustřeďují především na tzv. vyloďovací a následně pak průlomové operace, přičemž vyloďování se má uskutečňovat hlavně v pobaltské oblasti na severu a v regionu Černého moře na jihu. Cíl těchto operací je zcela jasný: postupovat co nejrychleji do území Ruské federace.

Vojska USA se na plnění svých úkolů připravují na dvou hlavních typech vojenských základen podél hranice s Ruskou federací. Jsou to především základny předsunutých sil, jejichž úkolem je vytipovávat nejvhodnější průlomové body, přes které by pak na cizí území vstupovaly americké jednotky. A dále to jsou základny pro rotační předsunuté síly, do kterých mají být povolávány expediční jednotky námořní pěchoty, obojživelné intervenční jednotky, letadla vojenského námořnictva, ale také baterie řízených střel Patriot. Jejich společným úkolem je zajišťovat nezbytnou vzdušnou převahu a protivzdušnou ochranu pro potřeby průlomových operací.

Na hranici mezi expandujícím NATO a Ruskou federací je tedy logicky výbušná situace, je tam navíc spousta vážných vojenských incidentů, které mohou kdykoliv přerůst v přímý vojenský střet s nedozírnými vojenskými následky. K tomu se u nás v České republice dále vyzbrojujeme těžkou pozemní technikou, u které není jasné, kam má být nasazena, když ne na obranu našeho suverénního státního území. A tak se na závěr znovu musím zeptat: dokáží si politikové NATO položit otázku, jak by se chovaly USA, kdyby se něco takového dělo v blízkosti jejich hranic? A tato naléhavá otázka platí zejména i pro naše NATO-hujery. Neohrožujeme sami sebe víc, než jsme schopni unést? Nestane se teritorium našeho státu místem válečných operací?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 131 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-03-27 15:20
R.J.: Rakousko bylo rozdělené podobně jako Německo a po sjednocení a
neutralizaci (škoda že se totéž vinou Západu nepodařilo i s
Německem) stálo mimo sféry vlivu. Řecko, to je ovšem klasický
případ. Během pražského jara se prý lidem tvrdilo, že jde o
zdokonalení socialismu (stejně jako za Gorbačova) a to lidi chtěli, ale
s odstupem 50 let a se znalostí řady souvislostí snad už můžeme
konststatovat, že ve skutečnosti to byl raný pokus o zinscenování
barevné revoluce. A když jim to nevyšlo, alespoň to propagandisticky
zneužili.
pisinger
2021-03-26 19:24
och.rana 2021-03-25 08:54 jste opravdu zvláštní druh.... všiml
jste si v době Karibské krize zvýšené připravenosti armády v ČR ale
neměl jste zprávy od svých lidí jaké byly přípravy v USA ?? cituji:
" Velitel amerického strategického letectva generál Thomas Power
nařídil zvýšit pohotovost všem jednotkám. Udělal to bez vědomí
prezidenta a otevřenou řečí, nikoli šifrou" stále nám chcete
tvrdit že místní velitelé byli natřesení válčit a v USA se
tančilo??
halonoviny
2021-03-26 14:07
Frondo, věcně ano, ale pokud považujete maďarské povstání či
Pražské jaro za snahy sféru vlivu rozšířit, pak nezapomeňte i na
druhé straně na Rakousko či Řecko, které se snažily přejít naopak
do Východního bloku... Já bych za tím snahu o rozšiřování sfér
vlivu nehledal. Spíš občanské postoje většiny lidí v daných
zemích. Tam i tady. Proto taky druhá strana (velmoci) potlačování
těchto postojů nechala vždy bez povšimnutí, resp. bez
zásahu/vměšování - přesně v duchu té dohody o rozdělení sfér
vlivu! R. Janouch
fronda
2021-03-25 23:34
Jo, byly sféry vlivu a pořád jsou. Tak např. tento Protektorát je ve
sféře vlivu amerického režimu. Nesmíme proto koupit ruskou vakcínu
ani jadernou elektrárnu. Byly snahy americkou sféru vlivu rozšířit
(maďarská kontrarevoluce, pražské jaro) a jsou pořád (další a
další barevné revoluce). Pod absurdní záminkou prosazování lidských
práv. Kdo jiný, než spojenec Saúdů, Pinocheta, Pol Pota, Mobutua,
banderovců atd. by měl prosazovat lidská práva, že.
halonoviny
2021-03-25 16:55
Och.rana: Ne jen tak z legrace. Byli jste loutky. Ale byl by omyl se
domnívat, že ti špatní byli jen na naší straně barikády. Byli na
obou. A je tomu tak dodnes. Za studenou válku i napětí jsou vždy vinny
obě strany konfliktu. A fakt je, že NATO vzniklo dříve než VS, takže
to byl východní blok, který se bránil Západu. Jakkoli to bylo jen na
oko, protože mocnosti se dohodly už ve 45. roce s koncem války na
rozdělení sfér vlivu. A dodržovaly to na obou stranách. Ale Antal to
popisuje správně. Provokovali hlavně Američané. Ostatně zločinů
mimo své území mají na svědomí ve 20. století neporovnatelně víc
než velký SSSR :) R. Janouch
antal
2021-03-25 12:12
Prepojenie EÚ/Západ s NATO ukazuje, že tu nejde ani tak o integráciu a
globalizáciu, ale o imperiálne zoskupenie. Ktoré svoje imperiálne
záujmy potrebuje presadzovať po zuby ozbrojenou armádou. A tu
spočívajú aj odstredivé tendencie krajín od EÚ, ktoré silou mocou si
chcú zachovať suverenitu. Skutočné integračné zoskupenie a skutočne
globalizovaná civilizácia totiž armády nepotrebuje. Pretože deľba
práce v rámci integrácie či globalizovanej civilizácie preferuje
spoluprácu pred konkurenciou, v takom zoskupení sa krajiny natoľko
stávajú v rámci deľby práce od seba závislé, prepojené, a
spolupracujúce, že že tam nejaká vojna medzi nimi nepripadá do úvahy.
/// Na lepšie pochopenie uvediem príklad stredovekej civilizácie
spočívajúcej na mestskej deľbe práce. Mestá so svojim okolím boli
plne sebestačné, sily konkurencie medzi mestami boli silnejšie ako sily
spolupráce, preto viedli spolu aj vojny. Keď si však
výrobno-technologická úroveň vyžiadala národno-ekonomický priestor,
trh (napr. lietadlá pre samotné mesto nemajú zmysel), deľba práce
dosiahla národnú úroveň. A pre mestá stratilo zmysel držať armády,
pretože stratilo zmysel viesť proti sebe vojnu, sily spolupráce
prevážili sily konkurencie. /// A to sa dotýka aj globalizovanej
civilizácie. Preto Čína hovorí, že viesť vojny, ani obchodné, proti
sebe dnes nemá zmysel, pretože stratia všetci. Pre Rusko nemá žiaden
význam zaútočiť na Európsku úniu, ono ju potrebuje ako obchodného
partnera, odberateľa, okupáciou by nič nezískalo. Preto argumentácie
západnej propagandy o ruskej hrozbe sú z hľadiska dnešnej úrovne
pomerne primitívne.
antal
2021-03-25 11:58
och.rana, to čo tu predvádzate? Nie sme v detskej škôlke. To už ten
kapitalizmus nevie vychovať ani lepších propagandistov?
och.rana
2021-03-25 08:54
AD R. Janouch: Prima. Zase jsem poučen. Chruščov a Kenedy jen tak
laškovali a naši vojáci zesílení v počtu na dvojnásobek jen tak z
legrace za řevu bolševických důstojníků, trénovaných k velitelským
svinstvům v Rusku, a jen tak cvičně, a možná z i potěšení, u Plzně
stavěli barikády, kopali zákopy a přetahovali letadla na záložní
stanoviště. Fantazie bolševických interpretů nezná hranic.
pisinger
2021-03-24 22:06
pro: och.rana 2021-03-24 10:21 vysvětlete mi proč tenkrát Rusko
nemohlo dodat zbraně Kubě.....kdežto USA mohlo Turecku ?? nezdá se vám
že jde o totéž ??
antal
2021-03-24 18:18
Problém ale nespočíva len na pravej strane politického spektra, ale aj
ľavej. Aj tu sa do veľkej miery nahradila veda ideológiou. Namiesto
dialekticko-materialistického chápania dejín, ktoré vidí svet vo
vývoji, ako striedanie spoločenských foriem, teda aj vystriedanie
socializmu vyššou spoločenskou formou - sa táto marxistická koncepcia
nahradila akousi ideologickou, hodnotovou koncepciou utvorenia akejsi
ideálne sociálne spravodlivej spoločnosti, komunistického raja.
Myslím, že tento problém bol založený už počas socializmu, pretože
sa začalo hovoriť o reálnom socializme, oproti akejsi idealizovanej
podobe socializmu, čo je hlavným problémom ľavice aj dnes. Lenže
neexistuje akýsi ideálny kapitalizmus, či ideálny socializmus, všetky
spoločenské systémy môžu byť len reálne, so všetkými problémami a
chybami. Nie v tom je preto problém. Problém je dnes v tom, že ľavica
sa už nemôže upierať na ideu socializmu, on mal socialistickou epochou
(1928-1998) svoj určený čas, daný charakterom výrobno-technologického
spôsobu. ľavica sa dnes nemôže opierať o utopizmus, ideológiu, ale o
vedu. A marxistická veda jasne hovorí, že od socializmu treba pokročiť
ďalej, že za revolučnú ľavicu dnes možno pokladať len tie sily,
ktoré sú už nielen anti-kapitalistické, ale aj anti-socialistické. V
pozitívnom dialektickom zmysle, ako pozitívne prekročenie socializmu.
Týmto smerom by mali ísť ľavicové programy, ak chcú pritiahnuť
záujem ľudí, dokázať už dnes prekročiť aj socializmus.
antal
2021-03-24 18:07
To prekrucovanie faktov nie je náhodné, ale je logickou súčasťou
úpadku Západu. Alebo presnejšie zastavenia vývoja rokom 1989. Systém,
ktorý si nekladie za cieľ spoločenský pokrok, ale stagnáciu, to musí
náležite ideologicky podložiť. A zakotviť zákonmi. Vo väčšine
ústav európskych štátov je zakotvená nemennosť systému, snaha o
zmenu sa trestá. A preto boli spoločenské vedy nahradené ideológiou,
morálkou, hodnotami (Európske hodnoty). Veda musela ísť zákonite
bokom, pretože z nej vyplýva nutnosť spoločenského pokroku. Nuž a tak
nám z každého rohu, z každého média čučí ideológia, až normálny
človek sa nestačí čudovať, s akými nezmyslami sú schopné
jednotlivé krajiny, politici prísť. Lenže vládnutie na ideológii sa
nedá dlhodobo postaviť, vidieť zreteľný úpadok Západu, Európskej
únie. A preto čudesné voľby politikov, komik na Ukrajine, populisti a
amatéri na Slovensku, ktorí sa totálne rozhádali, k predčasným
voľbách ani opozíciu nepotrebujú, preto taká vláda v ČR a preto
také krkolomné politické kroky Západu s Navaľným, ap. Hľadajú sa
príčiny, prečo Európa a USA nedokážu zvládnuť pandémiu. Nuž, ak
nahradíte vedu ideológiu, tak sa riadiť spoločnosť nedá, vlády
prakticky nemajú žiaden dosah na priebeh koronakrízy, jej riešenie dnes
spočíva na prírode, nie na politikoch. ///( Groteskný je postoj Západu
k Číne. Kritizujú ju, bijú do nej, ale sú nútení s ňou uzavierať
zmluvy, výrobno-technologický pokrok smerom ku globálnej civilizácii,
globálnym vývojovým, výrobným, obchodným, dodávateľským reťazcom
nepustí. Tento chaos v postojoch, prekrúcanie dejín je typickým znakom
úpadku starého kapitalizmu.
yucon.fox
2021-03-24 17:09
Malé upřesnění pro och.ranu z wiki: Karibská krize (též Kubánská
krize) byla mezinárodní politická krize. Hrozilo, že přeroste v
jaderný konflikt. Vypukla v roce 1962 v důsledku rozmístění
sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpověděl na
umístění amerických raket v Turecku. V reakci na to vyhlásily Spojené
státy americké blokádu Kuby, která měla zabránit dopravení dalších
raket na toto území. To se podařilo, neboť sovětská plavidla se na
hranici kontrolované zóny skutečně zastavila. Po dalších jednáních
byly odstraněny i již instalované rakety, Spojené státy americké se
zavázaly, že nenapadnou Kubu a že stáhnou svoje rakety středního
doletu z Turecka (taktické jaderné pumy B61 tam zůstávají dodnes[1]).
Vladimir.novak1
2021-03-24 16:17
Ještě si přihodím polínko.Rusko, na rozdíl od USA má skvělého
ministra zahraničí, Lavrova,který se nenechá,na rozdíl od věrchušky
USA vytočit.
Vladimir.novak1
2021-03-24 16:08
Promoskevští komunisté se vyjadřují pouze ke komentáři s.Filipa.O
týdenním zpoždění tedy nemůže být ani řeč.Můžeme jen nadávat
na toho,kdo ty články vybírá,neb s.Filip to klidně mohl napsat před
týdnem.A dotyčný nemusí být ani komunista.No,v šedesátých letech
zase mělo ty rachejtle Turecko,a to zase nebyla velká vzdálenost od
SSSR.Proto ta Kuba.Co se ještě týče Turecka,o těch rachejtlích ani
muk.Pakliže Rusko v této době je stavěno ve světě, který může za
všechno, do oběti slabého,můžeme se hluboce mýlit.A USA ještě
čekají trpké dny,bylo by nedůsojné,abychom se vezli s nimi.
wIadin
2021-03-24 15:08
Je směšné jak se naši promoskevští komunisté vyrojili s komentáři
až s týdenním zpožděním.
halonoviny
2021-03-24 14:36
No a příspěvek "och.rana"? Tak to už není ani trapný, jak
je to úplně mimo... V 61. to byla oboustranná komedie, ani tehdy by
nikdo do jaderné války nešel, ani Chruščov ani JFK nebyli blbí.
Každý si tam jen plnil své vnitropolitické zájmy děláním
mezinárodního bububu, včetně Kuby. R. Janouch
halonoviny
2021-03-24 14:33
Stanley, neplácejte tady nesmysly v duchu šíření poplašné zprávy...
A říká vám něco termín Příčina a následek? Rusko se brání, ne
naopak! R. Janouch
hajek.jiri51
2021-03-24 14:12
Filip, ač ne vojenský odborník, pouze naservíroval holou pravdu. No a
nic nemůže pravičáka, hlavně typu "korouhvička", vytočit
víc jak pravda. V schizoidní reakci, potom produkuje hovadiny jak na
běžícím pásu. Člověk se nestačí divit.
Vladimir.novak1
2021-03-24 13:35
Členské státy NATO můžou mít zkušenosti s SSSR.Jiné státy,mimo
tuto oblast zase s USA.Ukrajina?Majdanská Ukrajina si to podělala sama
sobě,Rusko toho využilo,to by udělal každý.Navíc,Krym Rusku
vybojovala Veká Katka se svými generály.Ostatně, Rusku patřila i jiná
území,o která bude chytře bojovat,pouze o Aljašku ne,ta byla
zákonitě zaplacena.
o.motl
2021-03-24 13:20
Těch několik zemí bylo historicky součástí SSSR díky rozdělení
střední a východní Evropy mezi Hitlera a Stalina a následné
sovětské okupaci. Těžko se jim divit, že se po historických
zkušenostech se svým sousedem staly členy NATO, ruská agrese na
Ukrajině v roce 2014 je dostatečně výmluvná. Ostatně, se sovětskou
(de facto ruskou) agresí má zkušenost většina členských zemí NATO z
bývalého východního bloku.
1 | 2
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.