Reklama
Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Od jarní povodně uplynulo 15 let

Povodně na přelomu března a dubna v roce 2006 patří rozsahem i škodami k největším v moderní historii ČR. Způsobila je kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení, které vedlo k rychlému tání bohaté sněhové pokrývky. Připomínáme si patnáct let od této události.

Na území ve správě státního podniku Povodí Moravy nastaly od 26. března do 3. dubna 2006  dvě povodňové vlny. Druhá byla v některých profilech vyšší, než vlna první (např. Balinka, Svratka, Jihlava, Oslava, Moravská Sázava atd.) V povodí Dyje se kulminační průtoky pohybovaly převážně v rozmezí pěti- a dvacetileté povodně, místy padesátileté, na Dyji nad VD Vranov dokonce až pětisetleté a v úseku pod VD Vranov dvousetleté povodně. V povodí Moravy po soutok s Dyjí kulminace odpovídaly průtokům pětileté až dvacetileté, na samotné řece Moravě stoleté povodně.

Mimořádné situace nastaly v důsledku překročení kapacity ochranných hrází a jejich přelití či destrukci (např. protržení hráze Cholinky a řeky Moravy způsobilo zaplavení tří městských částí Olomouce). Povodeň přinesla ztrátu devíti lidských životů a na území ČR škodu pět miliard Kč, z toho 2,5 miliardy Kč byla škoda na území Povodí Moravy. Velká voda postihla 799 obcí, v sedmi krajích bylo nutné vyhlásit stav nebezpečí.

Záchranné a zabezpečovací práce se zaměřily na odstraňování překážek z vodních toků, odčerpávání vody z objektů, budování pytlových bariér, zajišťování kanalizačních výustí, zabezpečení náhradních zdrojů, dopravního značení, evakuace atd. V povodích s přehradními nádržemi se příznivě projevilo jejich předpouštění v zimních měsících, zejména největších nádrží jako jsou Vranov, Vír, Mostiště a další. Díky VD Vranov nebyly ve Znojmě výrazně zaplaveny obytné zóny. Stejně tak byly zásadním způsobem ochráněny před škodami i další obce a města u Dyje včetně Břeclavi. Vlivem transformace ve VD Mostiště byla kulminace Oslavy posunuta o čtyři hodiny. VD Brno významnou transformací přispělo k ochraně před zátopou jižní části Brna, k ochraně Židlochovic a také k řešení situace pod VD Nové Mlýny. Ve VD Vír bylo celkově zachyceno 26,6 milionu m3 vody. Ke zmírnění či zpomalení kulminace povodně přispěly i vodní nádrže Nové Mlýny, Bystřička, Slušovice, Plumlov, Letovice, Boskovice a další. Průběh povodní v dolním úseku Dyje pod vodním dílem Nové Mlýny a v Moravě pod Hodonínem významně ovlivnilo řízené odlehčení do průtočné inundace Bulhary – Břeclav, do poldru Přítluky a do oblasti inundačního území Soutok mezi Dyjí a Moravou.

Od roku 2007 investovalo Povodí Moravy do ochrany obyvatelstva a jejich majetku před povodněmi více než 3,1 miliardy korun od Ministerstva zemědělství ČR. V současné čtvrté etapě realizace se přepokládá další investice 1,2 miliardy korun. »Přestože tato povodeň měla mimořádný rozsah a charakter, nelze v období klimatické změny vyloučit, že nenastane v blízkém období situace ještě hrozivější. Otázka dalšího zdokonalení protipovodňových opatření je proto stále aktuální,« zdůraznil ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Podnik dokončil protipovodňovou ochranu např. v městech Břeclav, Svitavy či Pohořelice, pokračuje ve stavbě protipovodňové ochrany Olomouce, Hranic, Kunovic a Uherského Brodu a v přípravě protipovodňové ochrany Přerova, Lipníku či Troubek.

Předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha podotkl: »I v Brně se taky dějí věci… U řeky se kácí ostošest. Ten, kdo tuto akci vymyslel, neví, jakou funkci mají stromy u řeky. Člověku se z toho chce postesknout, že do ekologie a regulace toků řek dnes mluví kdekdo!«

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 2 hlasy.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.