Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Zdravotnictví potřebuje dostatek peněz

Nedávno, koncem srpna se uskutečnilo jednání zdravotnické tripartity, která jednala o odměňování zdravotníků, personální stabilizaci českého zdravotnictví, situaci v hygienické službě a dalších otázkách.

O názor na průběh a výsledky jednání zdravotnické tripartity jsme přirozeně požádali předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) Dagmar Žitníkovou, protože zdravotnické odbory nejenže hájí zájmy zaměstnanců ve zdravotnictví, ale zároveň mají ten nejlepší přehled o tom, co se v českém zdravotnictví děje a kudy se ubírá.

»Pokud jde o sociální dialog mezi zástupci ministerstva zdravotnictví, zaměstnavateli a odbory, to je v rámci zdravotnické tripartity, asi nevýstižnější je říci ‚jako obvykle‘. Shoda byla na nekonfliktních tématech. V zásadních bodech, jako je například odměňování nebo jak řešit personální stabilizaci, mají jednotlivé strany rozdílné názory. Nicméně, mohu k tomu jen dodat, že všechny strany sociálního dialogu si uvědomují, že diskuse a hledání kompromisů je velmi významným prvkem pro zlepšení situace ve zdravotnictví,« řekla Žitníková.

O kompenzační vyhlášce pro rok 2021

Prvním bodem jednání zdravotnické tripartity bylo seznámení sociálních partnerů, tj. zaměstnavatelů a odborů, s kompenzační vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (MZd) ČR pro rok 2021. Podle Dagmar Žitníkové kompenzační vyhláška MZD pokrývá pouze období od 1. ledna do 30. dubna. »Ministerstvo zdravotnictví musíme pochválit za dohodu o doplacení finančních prostředků na mimořádné odměny pro zdravotníky v ambulancích. Nejsme si ovšem zcela jistí, zda jsou správně nastavené parametry pro výpadky péče v nemocnicích. Mezi lednem a dubnem byla situace velmi vypjatá, nemocnice vesměs ošetřovaly pouze pacienty s onemocněním COVID-19 a byla odložena veškerá péče mimo té nejakutnější. Plnění počtu výkonů na 85 procent, jak stanoví vyhláška, bylo v některých nemocnicích nereálné,« prohlásila Žitníková. Podle ní zdravotnické odbory budou situaci ale i nadále sledovat s tím, že pokud by některé nemocnice měly velké problémy, tak je možné řešení promítnout do úhrad v příštím roce.

O úhradové vyhlášce pro rok 2022

Druhým bodem jednání zdravotnické tripartity bylo seznámení sociálních partnerů s úhradovou vyhláškou pro rok 2022. »Z ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi poměrně kusé informace. Dozvěděli jsme se, že ministerstvo zdravotnictví uzavřelo téměř se všemi poskytovateli zdravotní péče dohody o zvýšení objemu finančních prostředků na rok 2022 ve výši čtyř procent. Toto navýšení považujeme za naprosto nedostatečné při plánované inflaci 3,5 procenta. Jsme přesvědčeni, že finanční rezervy ve zdravotních pojišťovnách umožňují daleko vyšší navýšení úhrad, které by se mělo promítnout do zlepšení dostupnosti zdravotní péče,« uvedla Žitníková. Podle ní k tomu, aby bylo možné vyhlášku opravdu racionálně posoudit, ovšem chybí ekonomické podklady k příjmům a výdajům zdravotních pojišťoven, neboť je ministerstvo zdravotnictví nepředložilo.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Zdravotnické odbory, podle Žitníkové, však nejvíce šokovalo sdělení, že ministerstvo zdravotnictví nepočítá s navýšením platů a mezd pro zaměstnance ve zdravotnictví. »Nechápeme, jak po tak těžkém období, to je za situace, kdy chybí velké množství zdravotníků, a ti stávající to zvládají už opravdu nadoraz, se ministerstvo zdravotnictví nepostaví za ‚své lidi‘. Na druhou stranu tato situace není až tak neobvyklá, ministerstvo se napoprvé s odbory nedohodlo nikdy,« konstatovala Žitníková.

O finančních prostředcích na účtech zdravotních pojišťoven

Podle předsedkyně zdravotnických odborů se v naší společnosti vede diskuse o tom, kolik peněz by mělo jít na pokrytí zdravotní péče a kolik jich je potřebné ponechat jako rezerva pro případ mimořádných událostí. Načež dodala, že výdaje veřejného zdravotního pojištění byly enormní. Nicméně enormní byly a jsou také příjmy. Za poslední rok a půl se, díky rozhodnutí vlády, do zdravotních pojišťoven jen za státní pojištěnce »přisypalo« 70 mld. Kč. Dalších 14 mld. Kč za státní pojištěnce se navíc do systému dostane příští rok. Přičemž výběr pojistného jede podle plánů, žádné propady a excesy nejsou. Na účtech zdravotních pojišťoven je k 31. červenci 2021 skoro 62 mld. Kč. Ekonomika má příští rok růst o 4,2 procenta HDP.

V návaznosti na tyto ekonomické údaje Žitníková uvedla, že zdravotnické odbory si legitimně kladou otázku, proč jsou tak obrovské finanční prostředky na účtech zdravotních pojišťoven a proč neslouží ke svému účelu, tj. k zajištění lepší péče o pacienty?

»Požádali jsme premiéra o zpracování analýzy, kolik peněz v pojišťovnách zůstane, až se uklidní covidová situace,« dodala s tím, že oněch 84 mld. Kč, které jsou navíc za státní pojištěnce, by od roku 2022 mohlo narovnat pokřivený systém úhrad a pomoci spoustě pacientů. Samozřejmě by část měli dostat také zdravotníci za svoji práci. Podle názoru odborů je navíc obrovský přebytek na účtech zdravotních pojišťoven v rozporu se zákonem, jelikož zákon ukládá naplnit rezervní fondy a vůbec o žádných dalších zůstatcích, tj. přebytcích, nehovoří. Systém veřejného zdravotního pojištění by měl být stejně jako důchodový systém průběžný a vybrané peníze mají sloužit lidem k ochraně jejich zdraví a pomoci v nemoci.

O dlouhodobém nedostatku zdravotnického personálu

V diskusi účastníků tripartity o konkrétním řešení špatné personální situace ve zdravotnictví Žitníková řekla, že za uplynulé čtyři roky prostě nepřišlo. Po opuštěných diskusích o možných výsluhách pro zdravotníky se sociální partneři v této otázce kruhem vrátili na začátek. Znovu se diskutuje o tom, že nejprospěšnějším krokem by bylo zavedení výsluh, což zdravotnické odbory podporují. »Znovu jsme připomněli, že tím, co by nejvíce pomohlo, je srovnání odměňování zaměstnanců nemocnic na systém platů. Na to ovšem stále nikdo neslyší. Kromě peněz navrhujeme také systémově řešit psychickou pomoc zdravotníkům, i oni jsou lidé a ne stroje. Obrovský stres, jejich nedostatek a samozřejmě také covid se podepisují na jejich duševním zdraví. Je nutné vytvořit nástroje, které budou předcházet jejich vyhoření a tím jim pomohou zůstat v profesi,« konstatovala Žitníková. Podle ní na pomoci zdravotníkům samozřejmě »vydělají« pacienti. »Spokojený, empatický a chápající zdravotník je pro pacienta tím nejlepším povzbuzením,« dodala.

O platech státních zaměstnanců

Dalším bodem jednání tripartity byla i otázka zvyšování platů státním zaměstnancům. Podle Dagmar Žitníkové je zvyšování platů, při současně probíhající inflaci, nejen stabilizačním prvkem, ale také podpoří ekonomiku. Zaměstnavatelé navrhují zvýšení platů o inflaci, tedy o 3,5 procenta. Odbory navrhují zvýšení platů u zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách o 10 procent. U ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru, například také v hygienické službě, chtějí odbory platy navýšit o pevnou částku 2500 Kč. Ministerstvo zdravotnictví chce platy zmrazit čili reálně snížit o 3,5 procenta, tj. o inflaci. Zároveň dodala, že k platům a mzdám se budou konat další jednání zdravotnické tripartity.

»U požadavku na zvýšení platů a mezd zdravotníků je nutné připomenout zásadní věc. Platy v roce 2020 a 2021 jsou naprosto výjimečné a jejich navýšením nelze argumentovat, protože není trvalé. Do průměrů se promítly mimořádné odměny, za které vládě samozřejmě děkujeme. Dále platy navýšily příplatky za ošetřování pacientů s nemocí COVID-19 a samozřejmě také obrovské množství přesčasů, bez kterých by zkolabovala zdravotní péče. Zdravotníci byli nejvíce profesně postižená skupina nemocí COVID-19, a když někdo chyběl, tak automaticky nastoupil jiný. Bez lidí se prostě péče poskytovat nedá,« uzavřela Žitníková.

Miroslav SVOBODA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 4 hlasy.

Miroslav SVOBODA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama