Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Kam spěje v novém tisíciletí zemědělství

Od roku 2000 poklesl počet zemědělských subjektů, zvláště těch zabývajících se živočišnou výrobou. Snížila se výměra obhospodařované půdy, stavy zvířat i počet pracujících v zemědělství. Více se hospodaří na vlastní zemědělské půdě a také v režimu ekologického zemědělství.

Vplývá to z pravidelného plošného agrocenzu, jehož výsledky zveřejnil Český statistický úřad. Agrocenzus, který se po deseti letech konal loni na podzim, přinesl strukturální data od téměř 29 tisíc zemědělských subjektů. Těch oproti prvnímu cenzu z roku 2000, rozsahem a metodicky srovnatelným, ubylo 26 procent, přičemž mezi fyzickými osobami to byla bezmála třetina (31,9 %). Počet právnických osob v sektoru přitom vzrostl téměř o polovinu (o 47,7 %). Ubylo především subjektů zabývajících se chovem hospodářských zvířat (o 42,5 %).

»Výsledky agrocenzu potvrzují dlouhodobý úbytek obhospodařované zemědělské půdy, který za posledních 20 let činil více než 130 tisíc hektarů. Zároveň se zvýšila průměrná výměra zemědělských subjektů z 93 na 121 ha. K dalším dlouhodobým trendům patří zvyšující se podíl vlastní obhospodařované zemědělské půdy. Ten z osmi procent v roce 2000 vzrostl na 27,3 %« řekla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Subjekty fyzických osob již hospodaří na vlastní půdě téměř z poloviny (44,8 %) a subjekty právnických osob z jedné pětiny (19,8 %). Kontinuálně klesá počet pracujících v zemědělství, který se v období 2000–20 snížil z 242 tisíc na 177 tis., tj. o 26,9 %. Z 16,9 na 27,6 % vzrostl podíl nepravidelně zaměstnaných osob.

Dochází i ke změnám ve struktuře kultur na obhospodařované půdě. »Od roku 2000 se snížil podíl orné půdy ze 75,9 na 70,8 %, naopak podíl trvalých travních porostů vzrostl z 22,8 na 28 %. Rozšířily se výměry vinic, naopak ubylo chmelnic a ovocných sadů. Z plodin pěstovaných na orné půdě přibyly plochy oseté kukuřicí, řepkou nebo sójou na úkor pšenice, ječmene, plodin sklízených na zeleno nebo brambor,« upozornil předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Stavy skotu klesly o 9,3 % na 1412 tis. kusů, stavy prasat o 56,2 % na 1510 tis. ks a stavy drůbeže o 14,5 % na 25 629 tis. ks. Naproti tomu stavy ovcí se zvýšily z 65 tis. na 173 tis. ks a stavy koz z 10 tis. na 24 tis. ks.

Na významu nabylo ekologické zemědělství. Počet ekologicky hospodařících se zvýšil na více než desetinásobek a výměra ekologicky obhospodařované zemědělské půdy na čtyřnásobek. Ekologicky je obhospodařováno 44,2 % trvalých travních porostů a 23,7 % ovocných sadů, ale jen 6,3 % vinic a 3,6 % orné půdy. Ekologické chovy zahrnují významný podíl stavů ovcí (35,6 %) a koz (29,6 %).

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.4, celkem 14 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vkusyn
2021-09-29 10:20
Když tak rapidně klesá počet zvířat na maso, tak kde bude ČR
nakupovat! Polsko to je zemědělský stát a Ukrajina ! Ale to zase budeme
přispívat mimočeským zemědělcům na jejich produkci ! Nad tím se
musíme zamyslet ! Důkladně ! Kusyn Vladimír
fronda
2021-09-24 00:44
Tipnul bych si, že výroba potravin se stane průmyslovým odvětvím a
země se obdělávat nebude.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama