Reklama
FOTO - Petr CHMELAŘ

Připravují vodárenskou nádrž Vlachovice

Vodohospodáři podniku Povodí Moravy připravují stavbu vodárenské nádrže Vlachovice. Hotovy jsou předprojektové přípravy se zpracováním řady studií. Ty přibližují podobu, řešení i postupy při budování tohoto vodního díla. Také přírodě blízká opatření v tomto prostoru i další infrastruktury. S výsledky předprojektové přípravy seznámili vodohospodáři zástupce Zlínského kraje, starosty i obyvatele dotčených obcí.

»Klíčová je především nezbytnost nádrže, kterou kromě studií potvrzují i zkušenosti z posledních let. Řada obcí ve Zlínském kraji totiž nemá veřejný vodovod, případně nejsou napojené na dostatečně kapacitní či kvalitní vodní zdroj. Podrobná studie vodohospodářského řešení navíc potvrdila, že vodárenská nádrž Vlachovice bude efektivní. A v době dlouhodobého sucha bude zajišťovat dostatek vody prakticky pro celý Zlínský kraj. Funkce zásobování vodou bude zajištěna propojením vodárenských soustav,« popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ze souboru studií také vyplynulo, že navržené řešení hráze bude bezpečné a zvládne převést i tzv. desetitisíciletou povodeň. Dále pak že dopravu materiálů na stavbu hráze lze řešit vlakovou dopravou tak, aby nebyly okolní obce zatíženy provozem nákladních aut. Pozornost věnovalo Povodí Moravy i kvalitě vody. Stavět se budou nové oddílné kanalizace v dotčených obcích a odvedení a vyčištění splaškových vod zcela mimo povodí nádrže. Společně s tím dojde k výstavbě několika malých vodních nádrží, revitalizaci krajinných prvků a přírodě blízkých opatření v zájmovém území. Tyto záměry jsou připravovány samostatně a budou realizovány zcela nezávisle na jiných opatřeních. »Pozitivní vliv na kvalitu vody bude mít bohatý komplex revitalizačních a přírodě blízkých opatření, která kromě kvality vody zvýší retenční funkci krajiny, zlepší celkovou úroveň životního prostředí v oblasti a podpoří schopnost krajiny odolávat klimatickým výkyvům, zejména stále častěji se vyskytujícím extrémním suchým obdobím,« vysvětlil Gargulák.

Vodárenská nádrž Vlachovice bude mít objem 29,1 milionu m3 vody. Vypouštěním vody z nádrže v době sucha nadlepší průtoky ve Vláře díky zásobnímu prostoru o objemu 23 milionů m3. Retenční prostor o objemu téměř čtyři miliony m3 ochrání zdraví a majetek obyvatel za povodní níže po toku. Objem stálého nadržení bude mít velikost asi dva miliony m3.

Povodí Moravy připravuje zadání pro výběr zhotovitele prací souvisejících s dokumentací pro umístění stavby včetně souvisejících průzkumných prací a dokumentace EIA. Od roku 2020 se tam vykupují pozemky a stavby (dosud za 240 milionů Kč). Výkupy potrvají do roku 2023 a celkově na ně stát vynaloží 700 milionů korun.

Pro úspěšný proces přípravy jakékoliv takto významné infrastrukturní stavby je nezbytná podpora veřejnosti a samospráv. Aktuální stav přípravy vodárenské nádrže prezentovali zástupci Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství ČR starostům dotčených obcí, zástupcům Zlínského kraje a občanům v rámci veřejných informačních setkání, která se konala v druhé polovině října v obcích Vlachovice, Újezd, Tichov, Vysoké Pole, Vlachova Lhota, Loučka a Drnovice.

Dokončené studie, posudky a průzkumy v rámci předprojektové přípravy přiblížily kromě podrobnějších informací o řešení vodárenské nádrže a komplexu doprovodných opatření také její podobu a začlenění do krajiny.

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 6 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama