Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Starosta Miroslavi Martin Plechatý.

Vrátili do krajiny 108 000 stromů

Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 108 000 stromů. Podzimní výsadby v obcích jsou v plném proudu. V těchto dnech sázejí stromy např. ve Vedrovicích nebo v Miroslavi na jižní Moravě.

Deset let využívají zejména obce i spolky, organizace a školy grant Stromy Nadace ČEZ. Jeho cílem je vracet do české krajiny původní, v místním prostředí osvědčené odrůdy dřevin prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud podpořil 600 projektů za bezmála 65 milionů korun. Díky němu zkrášluje a ozdravuje Českou republiku dosud 107 747 stromů mimo lesní porosty, přes 3800 dalších přibude letos. Podzimní výsadby v obcích a městech pokračují do zámrazu půdy  právě v těchto dnech. Třeba o uplynulém víkendu vysázeli občané Vedrovic u Moravského Krumlova 51 švestek, třešní a hrušní.

»S Nadací ČEZ jsme vysázeli za poslední roky dosud 246 stromů. V posledních letech jsme zasadili s Nadací ČEZ už 246 stromů. Od roku 2014 jsme obnovili původní stoletou hrušňovou alej při příjezdu do obce, ta už měla letos první plody,« uvedl Starosta Vedrovic Richard Janderka.

Na sázení stromů se často potkávají na brigádě celé rodiny. »Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji,« uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. V grantu Stromy mohou žádat o příspěvek až 150 tisíc korun obce i organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta či obnovují bývalé sady. »Letos se nám sešlo 155 žádostí, což je podobné množství jako v loňském roce. Priorita grantu je výsadba původních dřevin tak, aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst,« doplnila Ziková.

Tento týden sázejí pracovníci města Miroslav stromy v ulici Údolní podél řeky Miroslavky. »V letech 2019-2021 zde pokračuje rozsáhlá rekonstrukce komunikací. Stromy a dřeviny, u nichž byly zdravotní stav a provozní bezpečnost posouzeny jako havarijní, bylo nutné vykácet. Nově vysazované stromy byly vybrány dle specifických podmínek prostředí podél toku Miroslavky. Tedy to, co zde prokazatelně nejlépe roste. Jde o smíšená stromořadí ovocných a neovocných dřevin,« řekl starosta města skvělých meruňkových sadů i vína Miroslavi Martin Plechatý.

Ke splnění závazku zaměstnanců ČEZ – vysadit strom za každého zaměstnance ČEZ – tedy téměř 23 000 stromů, se přidali i energetici z Dukovan. Letos v říjnu zasadili při dobrovolnickém dni na holinách po kůrovci 2000 sazenic dubů, buků a javorů v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice na Českomoravské vrchovině.

(vž)

FOTO - Jana ŠTEFÁNKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 5 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama