Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Byl socialismus »nefunkční a nenáviděný«?

Slovenský publicista Eduard Chmelár na jednom internetovém médiu v souvislosti s aktuálním výročím reakčního převratu v listopadu 1989 napsal mj. toto:

»Už som to povedal veľakrát a dnes to môžem iba zdôrazniť: Som presvedčený, že dejiny sa raz budú pozerať na rok 1989 ako na omyl. Prirodzene, nebolo omylom to, čo sme odmietli, ale to, čo sme prijali. Nebolo a nemohlo byť omylom to, že sme nadobudli občianske práva a oslobodili sme sa z pút nenávideného a nefunkčného komunistického režimu – ale to, že sme v strednej a východnej Európe reštaurovali prežitý sociálno-ekonomický systém so všetkými chybami, ktoré už raz viedli k jeho pádu a so všetkými jeho zvrhlosťami, ktoré sme ešte nestačili zažiť.«

Autor pak pokračuje ve vcelku výstižných charakteristikách současného režimu v ČR i na Slovensku, vyjmenovává všechny základní nedostatky současnosti, od rozkradených fabrik, zničeného školství, totální demoralizace a úpadkové kultury až po obrovskou korupci a sociální kolaps ve vztahu k velkým skupinám obyvatel, a končí svou úvahu konstatováním, že »obhajovať súčasný režim sa nedá bez pocitu trápnosti. Výročie Nežnej revolúcie by nás malo vyzývať na vzburu, nie na oslavu«.

Potud by se dalo říci, že tento postoj a popis reality je velmi přesný, nicméně mě přece jen nemile zaujala pasáž o »nefunkčním a nenáviděném režimu«, který byl oprávněně svržen. Celý další text tohoto zamyšlení pak, jak bylo řečeno, popisuje hluboké nedokonalosti, ba přímo zločinné manýry režimů, které socialismus ve východní Evropě nahradily. Vnucuje se otázka, zda i ten odvržený, dobově podmíněný a samozřejmě nedokonalý (reálný) socialismus nebyl v mnoha ohledech mnohem efektivnější a funkčnější, než je současný kapitalismus. Konec konců si vzpomínám na ankety z 80. let, které hodnotily vyspělost zemí světa podle kumulovaných sociálně ekonomických kritérií, tedy nejen podle úrovně HDP, ale i podle úrovně sociálních služeb, zdravotnictví, školství, kultury apod. V těchto anketách figurovalo socialistické Československo někde kolem 10. místa na světě a ani ostatní socialistické země nebyly v nějakém propadu. Je třeba si uvědomit, že pojem efektivnost a efektivita z hlediska lidské společnosti nemají pouze ekonomický a technicko-technologický rozměr, ale i rozměr sociální. Ekonomický rozvoj, který vede k sociálnímu úpadku, je vlastně neefektivní, a dokonce v řadě ohledů nebezpečný a společnost ohrožující. Relativně krátce po roce 1989 jsem byl jako VŠ učitel na půlroční stáži v údajně nejbohatší zemi světa USA a tam jsem pochopil, jak obrovský může být rozdíl mezi ekonomickou a sociální efektivností. Když jsem např. ve Washingtonu marně hledal v některých místech volnou lavičku k usednutí, neboť byly vesměs obsazeny bezdomovci, říkal jsem si, že »počet volných laviček« by byl dobrým kritériem pro hodnocení vyspělosti společnosti. A že jsem jich našel mnohem více např. svého času v SSSR, v KLDR nebo na Kubě, kde jsem také pobýval. Nemluvě o socialistickém Československu. V roce 1989 se ukázalo, že hledat pokrok v rámci kapitalistického systému je iluze a cesta do pekel, že i ty vzývané občanské svobody erodují pod náporem skutečné moci peněz a korporací, která je v kapitalismu určující. Myslím, že ani s tou »nenávistí« to nebylo tak »horké«, průzkumy veřejného mínění té doby signalizovaly, že kapitalismus si přeje jen minimum lidí. Proto taky tehdejší věrozvěstové »pravdy a lásky« se pojmu kapitalismus vyhýbali jako »čert kříži« a mluvili o sociálně tržním hospodářství.

Je tedy třeba nyní hledat cesty, jak se opravdu nefunkčního a nebezpečného kapitalismu zbavit, abychom mohli slavit jiné výročí, které by bylo skutečným vítězstvím většiny, a nikoliv jen pochodem do minulosti pod kuratelu všehoschopných kapitálových »elit«.

Pavel JANÍČKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 58 hlasů.

Pavel JANÍČKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-11-25 01:17
miki.13: A co jiného měla v Marxových dobách dělnická třída dělat?
Snad ne jít k volbám? :D --- KSČM pod Filipem reálně prováděla
úplně jinou politiku, než cestu vpřed k socialismu. Voliči odmítli
kolaboraci s oligarchou.
antal
2021-11-24 12:34
Ľudová demokracia bol socializmus vo výstavbe, kedy nefungoval na svojej
vlastnej sociálno-ekonomickej základni. Nebol to teda ešte socializmus,
len sa budoval, aj keď už patril do socialistickej epochy. Pre porovnanie
– absolutistické režimy Európy boli prvotnou podobou kapitalizmu, vo
fáze jeho utvárania, kedy ešte neboli utvorené kapitalistické
sociálno-ekonomické základy. Ak pokladáme 50. roky – obdobie
ľudových demokracií za podobu socializmu, hoci mu ešte chýbali
základné sociálno-ekonomické rysy, takisto musíme považovať za
súčasť kapitalizmu absolutistické obdobie jeho utvárania. Absolutizmus
potláčal odpor feudálnej šľachty, bez neho by nebolo možné
vyvlastnenie malých súkromných roľníkov a remeselníkov a ich premenu
na proletariát, utváraním slobodných kráľovských miest od 14. st.
oslobodených spod moci feudálov, podporou mešťanov a obchodníkov
pomáhal utvárať zárodky buržoázie. Diktatúra proletariátu 50. rokov
len opakovala programový vzor utvárania kapitalizmu v podobe absolutizmu
či utvárania nevoľníckej formy pomocou despocií (faraóni v Egypte,
Mezopotámii, Indii, Číne, tyranidy v starom Grécku). Každý objekt sa
utvára podľa nejakého programu a ten nevzniká zo vzduchu, ale
zdokonalením existujúceho.
antal
2021-11-24 12:25
Miki13, samozrejme, pri utváraní socializmu sa to vyžadovalo, odpor
buržoázie bol natoľko silný, že inak to nešlo. Na pokus o
demokratický prechod k socializmu zaplatil životom S. Allende, P.
Lumumba, R. Luxemburgová a ďalší. To isté sa odohrávalo pri prechode
od feudalizmu ku kapitalizmu, na odpor starých síl doplatilo životom aj
upálením množstvo ľudí, stačí spomenúť len J. Husa. Len by Vám
mali aktualizovať Vaše propagandistické manuály, z ktorých citujete,
socialistická epocha dávno prešumela a na obzore sú oveľa
efektívnejšie systémy, takže sa to, čo opisujete, ťažko bude
odohrávať.
antal
2021-11-24 12:19
V najpoužívanejšej učebnici Ekonómie od Samuelsona (str. 404) autor
ukazuje socializmus ako efektívny, od r. 1928 do r. 1987 priemerný HDP v
ZSSR bol vyšší ako v kapitalistických krajinách (okrem Japonska): ZSSR
4,2, USA 3,0, V. Británia 2,1, Nemecko 2,8, Japonsko 4,5. Podobne
efektívnosť USA v kapitalistickej epoche do r. 1928 bola vyššia: 4,0.
Efektívnosť socializmu sa ukázala aj v 2. sv. vojne, schopnosť
efektívnejšie zorganizovať ekonomiku a vyrobiť viac zbraní, z nej
prakticky žije Rusko dodnes. To, že 15 mil. Čechov a Slovákov
nezvládlo prechod od socializmu vyššie, je kvapkou v globálnom
systéme, je to jedno čínske mesto. ..... Ukázalo sa, že východná
Európa pri návrate do kapitalizmu stratila značnú časť ekonomickej
výkonnosti a efektívnosti, ČSR vyše 25 %, taká Ukrajina do 90 %
naopak, Ukrajina sa premenila z najpriemyselnejšej oblasti ZSSR na
žobráka Európy, ktorý sa nedokáže sám uživiť. Naopak, Čína
pokračovaním socializmu zvýšila dynamiku rastu a prakticky sa dostala
do čela civilizácie. Aj tohto roku sa predpokladá rast okolo 8 %. ....
Európania sa nevedia zbaviť imperiálneho europocentrizmu, akoby o
vývoji civilizácie rozhodovalo len to, čo sa deje v Európe. Nuž,
Čína, Vietnam, Kuba s takmer 1,5 mld. obyvateľstva stále pokračujú v
socialistickej ceste a ukazujú efektívnosť socializmu. Takú, že USA z
toho bolí hlava a sústredili pozornosť na zastavenie dynamického rastu
Číny, EÚ je skôr zmätená, Čína za r. 2020 sa stala najväčším
obchodným partnerom EÚ.
svaty_vaclav
2021-11-23 16:24
Pracující lidé v rozbitém Československu, pokud budou chtít mít
lepší život, si budou muset svoje práva od kapitalistické společnosti
vzít, protože kapitalistická buržoasie se jich jen tak bez násilí
nevzdá. Buržoasie se bude své ekonomické a politické moci držet jako
klíště, i za cenu války.
miki.13
2021-11-23 12:20
Jmarek3: ve výkladovém slovníku se uvádí, že lidová demokracie se
označuje socialistické zřízení, kde vedoucí úlohu má komunistická
strana. Opravdu žijete v přesvědčení, že to lidé chtějí? Myslíte
si, že 96,4% voličů, kteří nevolili komunisty (stranu která jako
jediná usiluje o návrat do socialismu) , jsou tupé zmanipulované ovce,
zloději a fašisti?
jmarek3
2021-11-23 11:29
Socializmus musel na čas ustoupit zlodějinám a nástupu fašizmu.Dnes
jakoby doba nahrávala k oprášení lidové demokracie.
miki.13
2021-11-23 10:02
Jak se zbavit nebezpečného kapitalismu popisuje váš guru Karel Marx.
Jedině násilné převzetí výrobních prostředků dělnickou třídou
tj. socialistickou revolucí lze nastolit socialismus, ostatní cesty jsou
utopií. Tolik váš myslitel. S podporou voličů 3,6% je to jistě zcela
reálné. Vy jste opravdu kašpaři.
zahajsky
2021-11-23 09:54
Dobrý den, odpověď na otázku v nadpisu je prostá: byl nefunkční a
proto odmítnutý většinovou společností. A nezapomeňte, že
kritérium pravdivosti je praxe. To by se mohlo v příštích článcích
hodit. Možná by bylo vhodné opustit nehistorické teze, že socialismus
zničily špionážní centrály imperialistů a zaprodanci kapitalismu,
aniž bych si o nich myslel cokoli dobrého. A ještě volný překlad z
Lenina: "Nic nemůže zničit socialismus, než sami
socialisté".
salekiv
2021-11-23 09:31
Pokud základní metrikou úspěšnosti toho kterého režimu je počet
laviček, tak na tom ten dnešní vůči tomu předcházejícímu není
vůbec špatně. Ve svém prvním seniorním roce jsem nachodil cca 2000 km
(měřeno on-line zapnutým krokoměrem v mobilu) a občas mě samotného
překvapuje, kde všude se různé lavičky vyskytují. Pokud tedy chtěl
soudruh Janíčko současný režim dehonestovat tímto trapným způsobem,
tak se mu to hrubě nepovedlo. Podle zprávy World Happiness Report 2021
jsme 18. nejšťastnější zemí na světě. To je pro mě daleko
podstatnější metrika a podle ní na tom nejsme vůbec špatné.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama