Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Pixabay

Tělovýchova a sport zaslouží podporu i z úrovně EU!

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU v oblasti sportu - hodnocení a další možný postup - jsem v hlasování podpořila.

Uznává totiž význam evropského sportovního modelu založeného na hodnotách, dobrovolnických činnostech a solidaritě, a očekává, že tento model bude dále rozvíjen v zájmu občanů a zúčastněných stran, a rovněž uznává rozmanitost modelů a přístupů různých sportovních disciplín a zemí, i když se domnívá, že je třeba dále posílit a chránit společný základ evropského sportu, zejména vazby mezi amatérským a vrcholovým sportem.

Považuje sportovní kluby za základ evropského sportovního modelu, který všem nabízí možnost věnovat se sportu na místní úrovni, zejména pak mladým lidem bez ohledu na jejich kulturní nebo socioekonomické zázemí, a zdůrazňuje, že je zapotřebí cílenější a větší solidarita, větší přerozdělování finančních prostředků a předávání dovedností a know-how, zejména mezi profesionálním sportem a sportem na místní úrovni, a vyzývá sportovní federace, aby zavedly mechanismus solidarity založený na spravedlivém a závazném rozdělovacím klíči, který zajistí adekvátní financování amatérského sportu a sportu na místní úrovni.

Vyjadřuje také přesvědčení, že se osvědčil model vlastnictví klubů, který je založen na pravidlu 50+1 (to zakazuje, aby většinovými vlastníky profesionálních týmů byli soukromí investoři, a většinovými vlastníky jsou tak přímo fanoušci), a je třeba zvážit, zda by se nemohl stát vzorem pro další země, které se snaží své modely zdokonalit.

(KK.)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 2 hlasy.

(KK.)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama