Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Neinformovanost o Evropských občanských iniciativách musí skončit!

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o Evropském prostoru vzdělávání: sdílený holistický přístup jsem v hlasování podpořila.

Dokument totiž, mj., zdůrazňuje význam kvalitního a dostupného vzdělávání, které je přístupné všem v průběhu celého života, a že iniciativa Evropského prostoru vzdělávání by měla účastníkům vzdělávání v EU poskytnout větší a lepší příležitosti ke studiu, odborné přípravě, výzkumu a práci, kdekoli se nacházejí; zvýšit mobilitu ve vzdělávání, usnadnit nepřetržitý a smysluplný dialog s příslušnými aktéry a pěstovat prostředí, v němž jsou v celé Evropě uznávány a oceňovány dovednosti, kvalifikace, diplomy a tituly.

Taktéž zdůrazňuje, že je třeba zlepšit pracovní podmínky učitelů a vychovatelů a zajistit, aby byli za svou práci adekvátně odměňováni. Považuji rovněž za velmi podstatné, že zdůrazňuje, že účastníky vzdělávání je zapotřebí seznamovat s politikami EU, právy vyplývajícími z členství v EU a se způsobem, jak se lze aktivně zapojit do demokratických procesů EU. V tuto chvíli je až trestuhodná neinformovanost o Evropských občanských iniciativách, které umožňují občanům EU navrhovat legislativu – viz i kampaň »Žádný profit z pandemie« (za dostupné vakcíny na COVID-19 pro všechny) a iniciativa pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování »Reclaim your face« (Získejte zpět svoji tvář).

(KK.)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.7, celkem 13 hlasů.

(KK.)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-11-25 23:24
Není mi jasné, co se za těmito vzletnými frázemi ve skutečnosti
skrývá, ale je to každopádně podezřelé. Asi se to budu muset
dozvědět na nějakých "dezinformačních webech".
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama