Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Nenávidět bližní se nesmí

Dvacátého října jsem se díval na zajímavý zeměpisný pořad. Byl o Kolumbii. Zavedl nás na zajímavá místa této země. Dozvěděl jsem se i o svatém Petru Klaverovi (zemřel 1654), jezuitovi pocházejícímu z Barcelony, který v městě Cartagena pomáhal otrokům přiváženým z Afriky. Přiváděl je na víru, a tak jim vlastně usnadňoval jejich děsivou situaci a ještě děsivější budoucnost. »Otrok otroků« prý velmi rozčiloval otrokáře, a dokonce své spolubratry, ale přes ústrky nepolevil a více než tři sta tisíc z nich naučil nejen věřit, ale dokonce i pokřtil. Pak svůj těžký úděl snášeli mnohem oddaněji.

Nevím, zda to takto bylo. Legendy slouží k tomu, aby vyzdvihovaly ty, které chtějí vyzdvihnout, a i člověku »nehodnému« mohou přičlenit svatozář. Pochopitelně tomu může být i naopak. Jisté je, že několik desítek let trvající činnost pátera Klavera měla vést násilně přivlečené k odevzdanosti a pokoře, protože »nenávidět ani své bližní se nemá, Pán totiž na různé lidi naložil různá břemena a jestliže je zvládnou, pak budou teprve žít v Královstvím nebeském«. Tím bližním pro otroky byl jejich otrokář a jeho pohůnci a vsugerované myšlenky o pokoře nevedli k odporu, ale k podřízenosti. I proto Petra Klavera koncem předminulého století papež Lev XIII. povýšil na »svatého«. Tak ze zbožnosti černých otroků zbavených rodin profitovali otrokáři, oni měli moc, bohatství, ráj na zemi. Naproti tomu otroci z Afriky jen utrpení a víru, že po smrti se budou mít lépe. Jak jednoduché.

Ve stejném pořadu několik minut bylo věnováno i působení salesiánů v Kolumbii, tedy řádu, jejž založil sv. Jan Bosco v prvé polovině 19. století. Jeho cílem bylo pracovat především mezi sociálně a duchovně ohroženou mládeží a prostřednictvím víry z nich dělat dobré občany a křesťany. Tedy nikoli ty, kteří by chtěli změnit daný řád. Bůh přece lidem rozdal jejich úlohy a ty je třeba plnit. Někdo vládne, někdo byl předurčen k tomu, aby se podřizoval, a tak to musí zůstat.

Dozvěděli jsme se i velmi zjednodušeně vyjádřený smysl jejich činnosti. Zněl: »Dej mi duši a ostatní si vezmi.« Tak to opravdu bylo vyřčeno. Jak tomu rozumět? Podřiď se křesťanským příkazům, nesnaž se změnit svůj úděl, a pokud jde o tvé potřeby, jsi svobodný ve své nesvobodě, a proto člověče »mlč a podřizuj se«? Nastav, bude-li to třeba, obrazně řečeno, druhou tvář k úderu, protože Bůh to chce. Bránit se je proti božskému přikázání. Ale chce to vůbec Bůh domyšlený prvními tvůrci víry? Prvními křesťany, kteří hledali jen způsob, jak se dostat z tehdy pro ně nepřátelského světa.

Poté po staletí kněží a náboženští myslitelé vylepšovali obraz Boha, proto převzali jeho »základní principy« od Židů v podobě Desatera, které prý bájnému Mojžíšovi na hoře Sinaj nadiktoval sám Bůh. A tak brali duši těm bědným, aby se v pokoře podřizovali těm, kteří vládli, shromažďovali majetek a prostě »žili si«. V českých zemích, ve Španělsku i ve vzdálené Kolumbii. Nikdo lépe nemohl sloužit otrokářům, než právě zmíněné řády. Bez ohledu na osobní soucit toho či onoho »služebníka církve«.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 89 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-12-04 02:22
manitius: Kdepak, komunisté vždycky zdůrazňují, že chyba je hlavně v
přežilém buržoazním systému. Jednotliví lidé mohou být
samozřejmě " hodní" nebo "zlí" a znamená to
hodně, ale zdaleka ne všechno.
fronda
2021-12-04 02:14
och.rana: Lysenkovština byla u nás jen krátkou epizodou v 50. letech.
Ale třeba buržoazní "anticholesterolový průmysl" hustí do
lidí tu svou propagandu (a následně chemikálie) už desítky let.
manitius
2021-12-03 13:37
Máte pravdu, soudruhu Kojzare. Nenávidět bližní se nesmí. Vy
komunisté, jakožto lidé zvláštního ražení a vůbec lepšího druhu,
jste za celou svou stopu v dějinách neprokázali nic jiného, než
nenávist ke svým bližním. Jen abyste mohli vybudovat to svoje
království na zemi založené na lžích a ohlupování ostatních.
marin
2021-12-03 09:29
Karel Havlíček Borovský : Farář dělá z chleba a vína pro duše
selské tělo a krev: sedlák dělá tělem a krví pro tělo
kněžské víno a chléb. -- Jezovit pochází spíše od ježka než
od Ježíše ---- A ten nejznámější : Českých knížek hubitelé
lití: plesnivina, moli, jezoviti.
airacobra.p39
2021-12-03 07:07
Kojzare,Kojzare ... ,,ach,ty svatá prostoto" !
men.pavel
2021-12-03 06:11
Kojzare,jdeš po široké cestě do pekla.
och.rana
2021-12-02 16:03
Soudruhu, blábolů, ve kterých bolševici napadají nábožensky
smýšlející lidi, a to zejména příslušníky řádů, jsme si za
jejich vlády užili dosti. Zatím jako vrchol této filozofie jsem
zaznamenal v učebnici biologie pro střední školy v padesátých
létech. G. Mendel tam byl označen jako buržoasní pavědec, když
servilní autor své tvrzení podporoval sovětským pokrokovým učencem
T. Lysenkem, který tuto mendelovskou pavědu vyvrátil. Soudruhu Kojzare,
jen houšť do té církve. Zatím se Ti to daří, přiblížit se
padesátým létům. Věz ale, že Mendel zůstal světovou osobností, a
Lysenka považujeme za šaška.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama