Reklama
--> 

K aktuálním událostem v Kazachstánu

V těchto dnech sleduje celý svět dění ve středoasijském Kazachstánu. Nejen z pohledu KSČM jsou tamní události důsledkem rozpadu Sovětského svazu a porážky socialismu, po které následovala privatizace národního bohatství, zbídačení obyvatelstva, rozsáhlá korupce a nepotismus, antikomunismus, etnické a náboženské problémy a podobně. Příčinou nepokojů tak rozhodně není pouze zdražení zkapalněného ropného plynu, ale i vše výše zmíněné.

Na tento fakt ostatně upozorňuje i společné prohlášení komunistických stran zemí bývalého Sovětského svazu, ve kterém se k aktuální situaci v Kazachstánu mimo jiné konstatuje: »Navzdory bravurním prohlášením oficiálních úřadů o stabilitě a prosperitě Kazachstánu se v něm sociální napětí po rozpadu Svazu sovětských socialistických republik každým rokem stupňovalo. Země spadající pod negativní vliv oligarchického režimu začínají bojovat proti sovětským symbolům, omezují činnost komunistických stran - v důsledku to vede k nenapravitelné dehumanizaci politického kurzu. Není divu, že protilidová sociálně ekonomická politika doslova vytlačila lidi do ulic a náměstí měst. Vláda výrazným zdražením zkapalněného plynu jednoduše připravila o živobytí desítky tisíc občanů.«

KSČM je v aktuální krizi solidární s lidem Kazachstánu, a především s kazachstánskými komunisty. Ti mimo jiné prosazují demokratizaci země, právo na stávku a odborovou organizovanost, legalizaci svých organizací, propuštění politických vězňů, znárodnění nerostného bohatství a těžebního průmyslu a konec vlády oligarchie. Jako čeští komunisté zdůrazňujeme v první řadě požadavek na legalitu pro Komunistickou stranu Kazachstánu a Socialistické hnutí Kazachstánu.

Samotní kazachstánští komunisté se k současné situaci v tomto středoasijském státě vyjadřují následovně: »V zemi se nashromáždila řada společenských problémů, jsou zde obrovské sociální rozdíly. Nerovnoměrné rozložení národního produktu má navíc značný korupční vliv. Neoliberální reformy téměř zlikvidovaly sociální záchrannou síť. Příčiny současných protestů mají kořeny ve fungování kapitalismu: cena zkapalněného plynu na elektronických burzách skutečně vzrostla. Vzniklo spiknutí monopolů, jež těžily z vývozu plynu do zahraničí, což vedlo k jeho nedostatku a zvýšení cen plynu na domácím trhu. Tedy ony samy vyvolaly nepokoje. Je však třeba poznamenat, že současná sociální exploze je namířena proti celé politice kapitalistických reforem, jež byly prováděny v posledních 30 letech, a jejich destruktivním výsledkům.«

Jako KSČM si navíc uvědomujeme komplexnost a složitost situace v Kazachstánu v tamních i mezinárodních souvislostech, a odmítáme proto jakékoliv snahy o využití stávajícího dění ze strany různých částí kazachstánské oligarchie, imperialismu, reakčních náboženských sil, nacionalistů či kriminálních skupin.

I na základě zkušeností z vývoje v dalších někdejších státech Sovětského svazu je totiž víc než zřejmé, že opravdovou změnu v zájmu většiny jejich obyvatel nikdy nepřinesla revoluce »barevná«, ale socialistická. Ta je skutečnou perspektivou zdaleka nejen pro národy bývalého Sovětského svazu.

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 75 hlasů.

Milan KRAJČA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2022-01-15 21:38
Dobrý článek o tom přinesl Komunistický svaz mládeže. Jde o překlad
textu původem z Donbasu.
fronda
2022-01-15 00:54
velkymaxmilian: Za 30 let kapitalismu nejde o žádný zázračně rychlý
rozvoj. Tomu se za socialismu říkalo "brežněvovská stagnace"
(A v případě vylidněného Pobaltí jde spíš o genocidu). Ale pořád
lepší, než Ukrajina, to je pravda. Sociální rozdíly jsou ovšem
propastné, rozbujela korupce a nepotismus (na což měl být právě
kapitalismus lékem :D ), bohatství odtéká do zahraničí. --- Země je
sice kapitalistická, ale ne protiruská, takže barevná revoluce se dala
očekávat.
williks2
2022-01-14 20:37
Vážení pánové. Z vašich slov je zřejmé, že díky zahraničnímu
kapitálu se ekonomika pozvedla, jen jste zapomněli podotknout, že
vlastně suroviny, které se v Kazachstánu těží, jsou vlastně v rukou
zahraničí. Právě díky této skutečnosti, bych rád také četl o tom,
jak se ta efektivita promítla na bohatství občanů Kazachstánu, když
je dokáže rozhodit zdražení plynu, které ho mají dostatek. Také bych
rád od vás četl, kolik miliard odteklo z této země do zahraničí.
Pokud to funguje tak, jako u nás tím, že dovoz převyšuje vývoz, není
se čím chlubit. Pokud se chce stát dostat mezi nejbohatší země, musí
mít poměr dovoz - vývoz opačný. A to zřejmě není v žádné zemi
bývalého východního bloku. Jediné co tyto země mají je levná, ale
kvalifikovaná, pracovní síla. Ta je pro nejbohatší země
nejvýhodnější. Je to vidět na každém kroku, kde se raději
zaměstnávají zahraniční dělníci než domorodí. Těm by se muselo
platit mnohem víc. A to by znamenalo znevýhodnění v konkurenci. Co se
týče Ruska. Rusko není hloupé, aby si nechali nastěhovat nenažraná
sarančata a tím se také zříct svých zásob nerostných surovin. Co je
tedy důležité pro zahraniční kapitál? Levně nakupovat a dráž
prodávat, vše kvůli zisku. Je hezké, že píšete o tom, kolik bylo
investováno do Kazachstánu, ale nikde se moc nepíše o tom, kolik z
této země odteklo. A že USA je jedním z "dvorních"
odběratelů co se týče uranu, nedivím se, chce mít ve světe
největší vliv.
manitius
2022-01-14 11:05
Společné prohlášení komunistických stran - z hlediska Kazachstánu
společné prohlášení teroristických organizací. Požadavek na
legalitu KS Kazachstánu je z hlediska KSČM bohapusté vměšování se do
vnitřních záležitostí této země. Soudruzi to ovšem tak neberou.
velkymaxmilian
2022-01-14 10:49
Společnou vlastností většiny autorů publicistickýách statí v Haló
novinách je představa, že čtenáři jsou tupé nemyslící ovce, pro
které napsané je Písmo svaté. Ponechme stranou, že v Kaszachstánu
byla Komunistická strana, jako zločinecká orgasnizace, zakázána a
její pohrobci se realizují v Lidové straně Kazachstánu, která je
parlamentní stranou a v posledních volbách sedmiprocentní hranici
dokázala těsně překročit. Fatalní smyšlenkou je autorovo tvrzení o
„ zbídačení obyvatelstva“. Kazachstán je společně s Pobaltskými
postsovětskými zeměmi ekonomickým tygrem. Od získání samostatnosti v
roce 1991 došlo k nebývalému ekonomickému rozvoji, který dokumentuje
nárůst HDP za posledních třicet let o cca 140 %. Základem je export
nerostného bohatství ropy, zemního plynu, uranu mědi a dalších
vzácných kovů, výrazně roste produkce a export obilovin, zejména
pšenice. Roční produkce činí okolo 20 milionů tun, což je
dvojnásobek sovětské éry. Kazachstán na rozdíl od Ruska přilákal
západní těžařské koncerny a do země tak přiteklo přibližně 162
miliard USD, z toho činí podíl USA cca 37 miliard USD. Těžbu ropy se
tak podařilo navýšit ze sovětských 25 milionů tun ročně na
současných 91 milionů. Zajímavostí je, že podle hodnoty kazašského
exportu je první Čína a druhá Itálie a Rusko je až třetí.
Mimořádně pikantní je vývoz uranu z přibližně 23 000 tun ročně
jsou jedním z „dvorních“ odběratelů USA. Růst životní úrovně v
této zemi dokumentuje i demografický vývoj od sovětské éry
průměrný věk dožití stoupl o šest let na 73 a a radikálně klesla
dětská úmrtnost na tisíc narozených z děsivých 27 případů na 7.
Co dodat závěrem? Vzhledem k efektivitě západních kapitálových
investic a bezproblémových obchodním vztahům s euroatlantickými
zeměmi může poze pomatenec tvrdit cosi o „barevných revolucích“.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama